| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Warto wiedzieć

Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w firmie

Aktualizacja: 13.04.2007

Skutki stosowanej polityki zarządzania ryzykiem znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych, gdzie można stosować tzw. rachunkowość zabezpieczeń. »

Podział zysku w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 12.04.2007

Na co można przeznaczyć wypracowany przez jednostkę zysk? Jak ująć w księgach rachunkowych podział zysku? Jak zaewidencjonować pokrycie poniesionej straty za rok obrotowy? »

Jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 11.04.2007

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu rachunkowości. Warunkiem bezwzględnym sporządzenia prawidłowej i wiarygodnej sprawozdawczości jest wysoka jakość ksiąg rachunkowych tworzących fundament rocznego sprawozdania finansowego. »

Odpisy na fundusz trzeba zaksięgować

Aktualizacja: 05.04.2007

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyodrębnione na oddzielnym rachunku bankowym. Powinna to odzwierciedlać ewidencja księgowa. »

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów

Aktualizacja: 05.04.2007

Od kiedy należy stosować nowy wzór księgi? W której kolumnie ewidencjonujemy obecnie koszty reklamy niepublicznej? »

Jak prowadzić ewidencję programu komputerowego

Aktualizacja: 04.04.2007

Definicja wartości niematerialnych i prawnych nie precyzuje, że odnosi się ona do programów komputerowych. Jednak do wartości takich zalicza się autorskie prawa majątkowe, które stanowią również programy komputerowe. »

Wynik kontroli w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 03.04.2007

Jak ująć w księgach rachunkowych skutki kontroli podatkowej, jeśli dotyczyła roku bieżącego? Jak ująć w księgach skutki kontroli podatkowej, która dotyczyła lat wcześniejszych? Czy skutki te należy rozpatrywać w kategoriach błędu podstawowego? »

Jak w księgach rachunkowych zaewidencjonować zakup serwera

Aktualizacja: 02.04.2007

Nasza firma kupiła serwer wraz z UPS i Switchcom. Wszystko figuruje na jednej fakturze na kwotę 5 tys. zł netto. Czy powinniśmy ująć to jako jeden środek trwały? Czy wprowadzić do ewidencji jako komputer na koncie 491 i amortyzować stawką 30 proc.? »

Konto "Kasa" potrzebne bez względu na rodzaj waluty

Aktualizacja: 30.03.2007

Mimo że zniknęły powszechnie kiedyś występujące okienka z napisem „kasa” i coraz rzadziej zatrudnia się kasjerów, to w związku z dokonywaniem bieżących płatności obrót gotówkowy, chcemy czy nie, i tak wystąpi. Musimy więc w sposób prawidłowy zorganizować zasady jego dokumentowania. »

Zagrożenia wynikające ze stosowania tradycyjnej kalkulacji kosztów produktów

Aktualizacja: 10.04.2007

Duży wpływ na proces kalkulacji ma stopień wykorzystanych zdolności produkcyjnych. Wymagane przez ustawę o rachunkowości podejście do kalkulacji tzw. technicznego kosztu wytworzenia zakłada, że nie uwzględnia się w kosztach wytworzenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. »

Jak zaksięgować podatek od towarów i usług

Aktualizacja: 29.03.2007

Ewidencja podatku od towarów i usług uzależniona jest od tego, czy dana firma prowadzi sprzedaż zwolnioną czy opodatkowaną. Jeżeli firma nie ma prawa do odliczania VAT, w księgach rachunkowych np. w przypadku środków trwałych, wartość VAT będzie stanowiła element wartości początkowej tego składnika majątku. »

Jak pokryć straty konwersją wierzytelności

Aktualizacja: 28.03.2007

Zamiast przekazywać uchwalone dopłaty na pokrycie strat, można na ten cel wykorzystać istniejące wierzytelności w walutach obcych. »

Według jakiego kursu waluty przeliczyć kwoty wyrażone na fakturze

Aktualizacja: 27.03.2007

Według zmienionych przepisów dotyczących podatku dochodowego przychody i koszty w walutach obcych należy przeliczać po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego odpowiednio uzyskanie przychodu i poniesienie kosztu. »

Jak w księgach rachunkowych ująć pensje pracownicze

Aktualizacja: 26.03.2007

Ujęcie wynagrodzenia w księgach rachunkowych będzie zależało od typu umowy, na podstawie której pracownik je otrzymuje, czyli obciążeń związanych z wypłatą pensji. Całe rozliczenie przeprowadza się za pomocą konta z zespołu 2 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. »

Jak będą lustrowane osoby związane z podatkami i rachunkowością

Aktualizacja: 23.03.2007

Konieczność złożenia oświadczeń lustracyjnych nałożona została na doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz osoby sprawujące funkcję audytora wewnętrznego. Jeżeli nie wypełnią one tego obowiązku, to nie będą mogły wykonywać swojej pracy. »

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK