reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Jakie są skutki sprzedaży środka trwałego w zakresie prawa do odliczenia VAT

Aktualizacja: 16.04.2007

Sprzedaż majątku trwałego wywołuje w podatku od towarów i usług konsekwencje zależne od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi podatnik: wyłącznie opodatkowaną, zwolnioną z opodatkowania VAT, „mieszaną”, tzn. uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych dóbr oraz nieuprawniającą do tego odliczenia. »

Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń w firmie

Aktualizacja: 13.04.2007

Skutki stosowanej polityki zarządzania ryzykiem znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych, gdzie można stosować tzw. rachunkowość zabezpieczeń. »

Podział zysku w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 12.04.2007

Na co można przeznaczyć wypracowany przez jednostkę zysk? Jak ująć w księgach rachunkowych podział zysku? Jak zaewidencjonować pokrycie poniesionej straty za rok obrotowy? »

Jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 11.04.2007

Księgowość jest częścią rejestracyjną całego systemu rachunkowości. Warunkiem bezwzględnym sporządzenia prawidłowej i wiarygodnej sprawozdawczości jest wysoka jakość ksiąg rachunkowych tworzących fundament rocznego sprawozdania finansowego. »

Odpisy na fundusz trzeba zaksięgować

Aktualizacja: 05.04.2007

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyodrębnione na oddzielnym rachunku bankowym. Powinna to odzwierciedlać ewidencja księgowa. »

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów

Aktualizacja: 05.04.2007

Od kiedy należy stosować nowy wzór księgi? W której kolumnie ewidencjonujemy obecnie koszty reklamy niepublicznej? »

Jak prowadzić ewidencję programu komputerowego

Aktualizacja: 04.04.2007

Definicja wartości niematerialnych i prawnych nie precyzuje, że odnosi się ona do programów komputerowych. Jednak do wartości takich zalicza się autorskie prawa majątkowe, które stanowią również programy komputerowe. »

Wynik kontroli w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 03.04.2007

Jak ująć w księgach rachunkowych skutki kontroli podatkowej, jeśli dotyczyła roku bieżącego? Jak ująć w księgach skutki kontroli podatkowej, która dotyczyła lat wcześniejszych? Czy skutki te należy rozpatrywać w kategoriach błędu podstawowego? »

Jak w księgach rachunkowych zaewidencjonować zakup serwera

Aktualizacja: 02.04.2007

Nasza firma kupiła serwer wraz z UPS i Switchcom. Wszystko figuruje na jednej fakturze na kwotę 5 tys. zł netto. Czy powinniśmy ująć to jako jeden środek trwały? Czy wprowadzić do ewidencji jako komputer na koncie 491 i amortyzować stawką 30 proc.? »

Konto "Kasa" potrzebne bez względu na rodzaj waluty

Aktualizacja: 30.03.2007

Mimo że zniknęły powszechnie kiedyś występujące okienka z napisem „kasa” i coraz rzadziej zatrudnia się kasjerów, to w związku z dokonywaniem bieżących płatności obrót gotówkowy, chcemy czy nie, i tak wystąpi. Musimy więc w sposób prawidłowy zorganizować zasady jego dokumentowania. »

Zagrożenia wynikające ze stosowania tradycyjnej kalkulacji kosztów produktów

Aktualizacja: 10.04.2007

Duży wpływ na proces kalkulacji ma stopień wykorzystanych zdolności produkcyjnych. Wymagane przez ustawę o rachunkowości podejście do kalkulacji tzw. technicznego kosztu wytworzenia zakłada, że nie uwzględnia się w kosztach wytworzenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. »

Jak zaksięgować podatek od towarów i usług

Aktualizacja: 29.03.2007

Ewidencja podatku od towarów i usług uzależniona jest od tego, czy dana firma prowadzi sprzedaż zwolnioną czy opodatkowaną. Jeżeli firma nie ma prawa do odliczania VAT, w księgach rachunkowych np. w przypadku środków trwałych, wartość VAT będzie stanowiła element wartości początkowej tego składnika majątku. »

Jak pokryć straty konwersją wierzytelności

Aktualizacja: 28.03.2007

Zamiast przekazywać uchwalone dopłaty na pokrycie strat, można na ten cel wykorzystać istniejące wierzytelności w walutach obcych. »

Według jakiego kursu waluty przeliczyć kwoty wyrażone na fakturze

Aktualizacja: 27.03.2007

Według zmienionych przepisów dotyczących podatku dochodowego przychody i koszty w walutach obcych należy przeliczać po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego odpowiednio uzyskanie przychodu i poniesienie kosztu. »

Jak w księgach rachunkowych ująć pensje pracownicze

Aktualizacja: 26.03.2007

Ujęcie wynagrodzenia w księgach rachunkowych będzie zależało od typu umowy, na podstawie której pracownik je otrzymuje, czyli obciążeń związanych z wypłatą pensji. Całe rozliczenie przeprowadza się za pomocą konta z zespołu 2 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama