reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Protetycy w spółkach bez VAT

Protetycy w spółkach bez VAT

Świadczenie usług przez techników dentystycznych, jak również dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych są nieopodatkowane VAT, bez względu na to, czy protetycy działają sami czy w spółce. Nie można bowiem uzależniać prawa do zwolnienia z VAT od formy prowadzenia działalności gospodarczej – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Spółka cywilna „A” wystąpiła o interpretację w zakresie obowiązku dokonania korekty kwoty VAT naliczonego w związku z obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku „świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych”. Wynika z niego, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykonywanie czynności przez określone osoby: dentystów lub techników dentystycznych; przepis nie mówi nic o formie prawnej prowadzenia działalności. Pojawiły się jednak interpretacje organów skarbowych, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez osoby fizyczne, a nie przysługuje, jeśli protezy dostarcza spółka cywilna.

Spółka „A” od 1991 r. prowadzi działalność w zakresie protetyki stomatologicznej, opodatkowaną początkowo w formie karty podatkowej, następnie na zasadach ogólnych. W 1998 r. spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT (stawka 0%). Od 2003 r. do końca 2007 r. działalność podlegała 7% stawce. Od 2008 r., zdaniem spółki, działalność powinna być zwolniona z VAT.

Spółka zapytała, czy w związku ze zmianą przepisów VAT, prowadząc wyłącznie działalność zwolnioną z VAT, powinna zwrócić VAT od niezamortyzowanych jeszcze środków trwałych i VAT od materiałów i towarów, wchodzących w skład remanentu na koniec 2007 r. i początek 2008 r., rozliczony współczynnikiem procentowym.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zmiana art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT nie dotyczy spółki i odpowiedź na postawione przez nią pytania jest negatywna, gdyż spółka powinna rozliczać VAT od amortyzacji środków trwałych i zapasów magazynowych na dotychczasowych zasadach. Dyrektor stwierdził, że regulacja ta znajduje zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu.

W zażaleniu spółka podniosła, że ustawa nie statuuje wymogu, by technik dentystyczny dla uzyskania zwolnienia musiał być tylko osobą fizyczną, a organ nie wskazał podstawy prawnej, z której by wynikało, że spółki nie obejmuje nowa treść art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że dla stwierdzenia, czy spoczywa na niej obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, konieczne było ustalenie, czy świadczone przez wnioskodawcę usługi protetyczne korzystałyby ze zwolnienia. Tylko w takim przypadku na spółce spoczywałby obowiązek dokonania wskazanej w tym przepisie korekty. Gdyby usługi protetyczne korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, nastąpiłaby zmiana prawa do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego od tego towaru lub usługi.

Spółka złożyła skargę do WSA w Gliwicach, argumentując, że skoro norma prawna nie stanowi wymogu co do formy, w ramach której technik dentystyczny świadczy usługi, to należy przyjąć, iż przedmiotowe zwolnienie dotyczy każdego technika dentystycznego i wszystkich świadczonych przez niego usług przy wykonywaniu zawodu. WSA w Gliwicach uznał skargę za uzasadnioną.

Przyznał rację spółce, że przedmiotowy przepis nie uzależnia przyznania zwolnienia od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Z przepisu tego nie wynika także, że usługi te korzystają ze zwolnienia tylko wtedy, gdy będą świadczone przez technika dentystycznego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Ustawodawca w omawianym przepisie nie wskazał jakiejkolwiek formy prowadzenia działalności gospodarczej, zatem nie stanowi ona kryterium różnicującego stawkę podatkową. Sąd podkreślił, że gdyby ustawodawca chciał wyłączyć spółkę cywilną z przedmiotowego przepisu, uczyniłby to wyraźnie.

Znaczenie dla sprawy mają przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w szczególności art. 132 ust. 1 lit. e), który stanowi, że zwolnienie od VAT dotyczy usług „świadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostarczania protez dentystycznych przez dentystów oraz techników dentystycznych”.

Wskazano ponadto na wyrok ETS, w którym sąd stwierdził jasno i precyzyjnie, że „art. 13 część A ust. 1 lit. e) ab initio szóstej dyrektywy sam zwalnia świadczenie usług przez techników dentystycznych przy wykonywaniu ich zawodu, przy czym zwolnienie to stosuje się w ten sposób do wszelkiej działalności, którą zajmują się konkretnie specjaliści w tym zawodzie”.

Sąd wskazał też na zakaz wprowadzania rozwiązań różnicujących konkurencyjnie przedsiębiorców, podkreślony w orzeczeniach ETS (sprawa C-3/97 i C-158/98) i w wyroku WSA w Krakowie z 4 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1404/08. W orzeczeniach wskazano, że przedmiotowa regulacja sama w sobie nie limituje w żaden sposób formy prowadzenia działalności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 13 lutego 2009 r. (sygn. akt III SA/Gl 1382/08).

Wiesława Moczydłowska

ekspert w zakresie podatków i rachunkowości

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama