reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR, zmiana terminu składania i adresata - od 1 lipca 2020 r.

Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR, zmiana terminu składania i adresata - od 1 lipca 2020 r.

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określony zostanie nowy wzór zawiadomienia (druk ZAW-NR) o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (jest to wykaz podatników VAT czynnych, wykreślonych z rejestru a także tych w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji). Od 1 lipca 2020 r. zawiadomienie ZAW-NR trzeba będzie składać w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (aktualnie są 3 dni) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności (aktualnie składa się do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury).

Będzie to już druga wersja formularza ZAW-NR(2). Pierwsza, obecnie obowiązująca, została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 2530).

Określenie nowego wzoru zawiadomienia ZAW-NR stało się konieczne wskutek zmian jakie od 1 lipca 2020 r. wprowadzi ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065). Chodzi w szczególności o zmiany następujących przepisów:
- art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej,
- art. 14 ust. 2i pkt 2 i art. 22p ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
- art. 12 ust. 4j pkt 2 i art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wprowadzone zmiany ułatwią składanie zawiadomienia i mają istotne znaczenie dla podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu i uwolnić się od negatywnych konsekwencji podatkowych, tj.:
- zmiana terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni, 
- zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność.

W art. 117ba § 1 Ordynacji podatkowej przewidziano odpowiedzialność solidarną wobec podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towaru lub świadczono usługę, całym jego majątkiem wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub tę usługę, w przypadku gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie wyłączona, w tym również w przypadku podatników z tytułu zawartych umów faktoringu, cesji wierzytelności, przelewu albo umów o podobnym charakterze, w sytuacji gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, pod warunkiem że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR wynosi (od 1 lipca 2020 r.) 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zawiadomienie należy złożyć, zgodnie z art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

W stosunku do aktualnie obowiązującego formularza ZAW-NR zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonano następujących zmian:

1. Proponuje się skrócenie nazwy wzoru formularza przez usunięcie daty ustawy o podatku od towarów i usług. Proponowane brzmienie: „Zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”.

2. Podstawa prawna - zaktualizowano dziennik promulgacyjny ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). W podstawie prawnej w przepisach: art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, art. 22p ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dodano punkty. Analogicznych zmian dokonano w poz. 7-9 formularza.

3. Termin składania - „3 dni” zastąpiono „7 dni”. Ponadto dodano przypis 2) o treści: „Zawiadomienie składa się przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek.”. W związku z dodaniem przypisu 2) należało przenumerować w formularzu kolejne numery przypisów.

4. Miejsce składania - „Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla wystawcy faktury.” zastąpiono „Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.”.

W pozostałym zakresie formularz ZAW-NR nie uległ zmianie.

Rozporządzenie z nowym wzorem formularza ZAW-NR wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (i z tym dniem przestanie obowiązywać poprzednie, ww. rozporządzenie z 23 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 13 ww. ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r.).

Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest uzasadnione potrzebą jak najszybszego dostosowania wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR), w związku z wprowadzoną ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. nowelizacją art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 14 ust. 2i pkt 2 i art. 22p ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 4j pkt 2 i art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Ministra Finansów wprowadzone zmiany do wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR), ułatwią składanie zawiadomienia i mają istotne znaczenie dla podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu i uwolnić się od negatywnych konsekwencji podatkowych.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama