Kategorie

Harmonogram wdrażania Polskiego Ładu

Harmonogram wdrażania Polskiego Ładu
Polski Ład - poznaliśmy harmonogram wdrażania propozycji zawartych w programie. Chodzi o wprowadzenie zmian w życie dla 10 ważnych projektów Polskiego Ładu. Projekty mają być przygotowane w ciągu kolejnych 100 dni. Co i kiedy wejdzie w życie?

Polski Ład - harmonogram wprowadzania zmian

Nieco ponad dwa tygodnie temu - jak czytamy w informacji zamieszczonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - polacy poznali założenia Polskiego Ładu – planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Korzystne zmiany podatkowe, podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego, odbudowa służby zdrowia, wsparcie dla rodzin oraz seniorów – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały zawarte w planie działania rządu na najbliższe miesiące. Od słów rząd szybko przechodzi do czynów. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił harmonogram wprowadzania zmian w życie dla 10 ważnych projektów Polskiego Ładu. Projekty mają być przygotowane w ciągu kolejnych 100 dni.

Polski Ład – restart gospodarki po pandemii COVID-19

Reklama

Pandemia COVID-19 postawiła przed gospodarkami całego świata wiele nowych wyzwań. Od samego początku, rząd premiera Mateusza Morawieckiego wspierał polskich przedsiębiorców za pomocą Tarczy Antykryzysowej i Finansowej – chroniąc jednocześnie wiele milionów miejsc pracy. Dzięki temu nasz kraj ma obecnie najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej – już czwarty miesiąc z kolei. Teraz czas na odbudowę gospodarki i dalszy rozwój, a zapewni to Polski Ład. – Polski Ład to wizja rozwoju – sprawiedliwego i szybkiego. Szybkiego doganiania tych, którzy wydawali się dla nas niedoścignieni – najbogatszych krajów zachodniej Europy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wśród wielu założeń, znalazły się między innymi korzystne zmiany podatkowe, kwota wolna od podatku podwyższona do 30 tys. zł dla wszystkich, odbudowa służby zdrowia i wsparcie dla rodzin oraz seniorów. – Polski Ład ma trzy zasadnicze cechy - jest kompleksowy, przemyślany i służy całemu społeczeństwu. Służy także tym, którzy są dziś lepiej sytuowani od innych. Przez zmniejszenie nierówności stworzymy lepsze warunki do życia dla wszystkich – podkreślił szef polskiego rządu.

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Jednym z kluczowych projektów w ramach Polskiego Ładu są zmiany podatkowe. Skorzysta na nich 18 mln Polaków – ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci.  Skąd mamy na to środki na Polski Ład na wielkie programy inwestycyjne? W maju i za poprzednie miesiące łącznie mamy nadwyżkę ponad 9 mld złotych. To świadczy, że rząd Zjednoczonej Prawicy zdaje sobie sprawę, jak zarządzać finansami publicznymi. A najlepszym dowodem jest laurka otrzymana z Komisji Europejskiej wszystkie parametry zadłużenia mamy na “zielono” jesteśmy bardzo bezpiecznym krajem do inwestowania. Dla inwestorów finansowych – wskazał premier Mateusz Morawiecki.

Kwota wolna od podatku podwyższona do 30 tys. zł dla wszystkich

Reklama

Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 30 tys. zł.  W praktyce oznacza to faktyczny brak podatku od płacy minimalnej. Na tym rozwiązaniu skorzystają jednak wszyscy. Dzięki tej zmianie, kwota wolna od podatku znajdzie się na poziomie porównywalnym z takimi krajami jak Niemcy, Francja, czy Irlandia.

To jednak nie wszystko. Polski Ład wprowadzi korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Małżeństwa rozliczające się wspólnie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. 

Emerytury bez podatku

Seniorzy niejednokrotnie już otrzymywali wsparcie od rządu. Wiemy, że tę grupę społeczną należy otoczyć szczególną opieką. Polski Ład także zakłady profity dla najstarszej części społeczeństwa, a jednym z nich jest emerytura bez podatku. Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenie w wysokości do 2500 brutto nie będą płacili podatku PIT.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Bez kolejek do specjalistów oraz 7 proc. PKB na zdrowie

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie służby zdrowia. W tym obszarze mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego w Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które znacząco usprawnią działanie służby zdrowia.

Bez kolejek do specjalistów – zniesienie limitów

Jednym z głównych problemów polskiej służby zdrowia są kolejki do specjalistów. Dlatego w ramach Polskiego Ładu opieka ambulatoryjna zostanie rozszerzona – a limity przyjęć do specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny, zostaną zniesione. Tyczy się to wszystkich pacjentów – również tych najmłodszych, poniżej 18. roku życia. Efektem tego rozwiązania będzie skrócenie uciążliwych kolejek oraz łatwiejszy dostęp do lekarza.

Rozwiązanie wejdzie w życie w II połowie 2021 r.

Więcej środków na służbę zdrowia – 7 proc. PKB

Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego rząd stale dąży do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Pewne jest, że bez zwiększonego finansowania, nie będzie to możliwe. Celem rządu jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Obok likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Skorzystają z nich wszyscy pacjenci.

Wsparcie rodzin – własny kąt i dodatkowe pieniądze dla rodziców

Mieszkanie bez wkładu własnego

Zależy nam, aby jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodzą jest wkład własny. Polski Ład wychodzi naprzeciw tym trudnościom – zwiększa dostępność finansowania własnego mieszkania. To rozwiązanie obejmie trzy grupy osób:

 • te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
 • te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
 • te, które chcą wybudować własny dom.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Rozwiązanie będzie skierowane do młodych – od 24 do 40 lat.

Co ważne, po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys.,  a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

Rozwiązanie wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r.

Dom do 70 m2 bez formalności

Oszczędność czasu i pieniędzy – to zagwarantuje ograniczenie formalności przy budowie domów do 70 m2. Po zmianach, budowa będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika oraz książki budowy. Proces budowlany skróci się nawet o kilka tygodni. W ten sposób ograniczymy nadmiarowe formalności. Co ważne, to także oszczędność dla inwestora – co najmniej kilka tysięcy złotych.

Rozwiązanie wejdzie w życie w IV kwartale 2021 r.

Kapitał opiekuńczy – 12 tys. zł dla rodziców

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego skupia się na rodzinie. Wprowadzony w kwietniu 2016 r. program Rodzina 500+ był przełomem w polskiej polityce prorodzinnej. Polski Ład kontynuuje wsparcie dla rodziców i ich dzieci. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Dostępne będą dwa warianty wypłacania pieniędzy:

 • po 1000 zł miesięcznie przez rok
 • po 500 zł miesięcznie przez dwa lata

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

Dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów

Polski Ład to także nowe rozwiązania dla samorządów. Z powodu zmian w podatku dochodowym mniej pieniędzy trafi do budżetu samorządów. Więcej natomiast zostanie w kieszeniach Polaków. Ten ubytek zostanie zniwelowany dzięki nowej subwencji. Gminy i powiaty będą mogły wykorzystać te pieniądze na cele inwestycyjne.

Rozwiązanie wejdzie w życie od III kwartału 2021 r.

Wsparcie dla rolników w Polskim Ładzie

Większe dopłaty za paliwo rolnicze i wzmocnienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników

W ramach Polskiego Ładu polscy rolnicy zyskają wyższą stawkę dopłat za paliwo rolnicze. Kwota ta wzrośnie ze 100 zł za 1 ha – do 110 zł. Oprócz tego zacznie obowiązywać także nowy system rozliczeń. Będzie wygodniejszy dla rolnika i bardziej opłacalny dla państwa.

Zmianie ulegnie także rolniczy handel detaliczny. Obecnie jest on możliwy jedynie na terenie województwa – tu, gdzie odbywa się produkcja lub ewentualnie na terenie sąsiedniego województwa. Po zmianach, rząd umożliwi rolnikom bardziej swobodną formę RHD – za pomocą sprzedaży wysyłkowej na terenie całej Polski i tworząc program wsparcia KOWR.

Rozwiązanie wejdzie w życie od IV kwartału 2021 r.

Centrum Nauki Kopernik nie tylko w Warszawie

Program budowy małych Centrów Nauki Kopernik w całym kraju

Zabawa to również świetny sposób na efektywną naukę dla dzieci. Dowodem na to jest popularność, jaką cieszy się Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Warto, aby tego typu inicjatywy powstawały również w mniejszych miejscowościach. Tym bardziej, że w 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji, Polski Ład zakłada budowę kilkudziesięciu małych Centrów Nauki Kopernik w powiatach lub związkach powiatów.

Rozwiązanie wejdzie w życie od IV kwartału 2021 r.

Polski Ład – co jeszcze się zmieni w podatkach?

Reforma klina podatkowego

Reforma zamyka się w trzech zasadniczych krokach, ale na tych zmianach skorzysta aż 18 mln Polaków, a zatem ⅔ podatników. Reforma klina podatkowego to: kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. złotych, podwyższenie kwoty drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych oraz ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej. To jednak nie wszystko.

Upowszechnienie ryczałtu

To dogodna, uproszczona forma rozliczenia podatku – nie ma potrzeby rozliczania kosztów poszczególnych transakcji. Polski Ład zdecydowanie poszerzy katalog uprawnionych. Limit przychodowy zastosowania ryczałtu z początkiem tego roku wzrósł z 250 tys. do 2 mln euro w skali roku. Zapisane w Polskim Ładzie działania na rzecz upowszechnienia ryczałtu to:

 • obniżenie stawki ryczałtu o dodatkowe 3 punkty procentowe dla pracowników ochrony zdrowia oraz tzw. klasy kreatywnej,
 •  niższa stawka ryczałtu (12% zamiast 15%) dla informatyków, programistów oraz innych pracowników z branży ICT,
 • obniżenie stawki ryczałtu z 17% do 14% dla m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, dentystów i inżynierów.

Rząd podjął już pierwsze kroki prowadzące do upowszechnienia ryczałtu – zlikwidowano ok. 50 wyłączeń i wprowadzono niższe stawki dla klasy średniej. Stawka dla wolnych zawodów spadła z 20% do 17%, a jeśli zatrudniony jest min. 1 pracownik – do 15%. Obniżono też stawkę dla programistów z 17% do 15%.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.