Kategorie

Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

Jaki wzrost PKB w 2021 roku?
Jaki wzrost PKB w 2021 roku?
PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

PKB wzrośnie w 2021 roku

"Wzrost gospodarczy w tym roku może zbliżyć się do 5 proc. Jestem ostrożnym optymistą. Pamiętajmy, że trzecia fala teraz wygasa, ale nikt nie może zagwarantować nam, że na tym koniec. Połowa społeczeństwa jeszcze się nie zaszczepiła. Musimy cały czas pilnować, żeby mieć odpowiednie poduszki finansowe. Nie mamy 100-proc. gwarancji, że nie będzie kolejnej fali" - powiedział minister finansów.
Kościński zaznaczył, że w swoich prognozach resort finansów musi być jednak konserwatywny - w założeniach makroekonomicznych do budżetu na 2022 r. MF założył, że dynamika PKB Polski w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,8 proc. i 4,3 proc.

Minister ocenił, że fundusze europejskie mogą podbić wzrost gospodarczy Polski w latach 2022-2024 średnio o ok. 0,5-0,6 pkt. proc. rocznie

Krajowy Program Odbudowy i Polski Ład

Reklama

"Na razie projekty zawarte w KPO zostały przyjęte w Polsce, teraz plany wszystkich krajów muszą zostać zaakceptowanie w UE. Dlatego nie możemy przyjąć w założeniach do budżetu, że formalnie mamy te pieniądze. Podobnie sytuacja wygląda z Polskim Ładem – trzymamy kciuki, żeby projekty weszły w życie jak najszybciej, ale jesteśmy uzależnieni od ścieżki legislacyjnej" - powiedział Kościński.

"Jeśli chodzi o Polski Ład to ciężko powiedzieć jaki będzie miał wpływ na PKB, natomiast fundusze europejskie mogą podbić nasz wzrost gospodarczy w latach 2022-2024 średnio o ok. 0,5-0,6 pkt. proc. rocznie. Więc tyle trzeba dodać do naszej prognozy dynamiki PKB w przyszłym roku, która wynosi 4,3 proc." - dodał.

Budżet państwa

Minister finansów podkreślił, że resort ma zabezpieczone środki na wypadek kolejnych fal pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

"W budżecie mamy zabezpieczone środki, które w razie pojawienia się kolejnych fal, możemy uruchomić. Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na ten rok wynosi 73 proc., mamy 125,8 mld zł na rachunkach budżetowych. Widać też, że dochody podatkowe są w ujęciu rok do roku cały czas na wyższym poziomie. Po maju mieliśmy pond 9 mld zł nadwyżki w budżecie. Sądzę, że po czerwcu wynik może być podobny" - powiedział.

Deficyt budżetowy

"Deficyt założony na ten rok jest po to, aby zapewnić pieniądze na antykryzysowe działania i proinwestycyjne działania, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby i deficyt wykorzystamy tylko do rozkręcenia naszej gospodarki. Podobnie zrobiliśmy w ubiegłym roku" - dodał.

Kościński powiedział, że plan zejścia z deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych do poziomu poniżej 3 proc. w 2024 r. jest wciąż aktualny.

Reklama

"Przyjmujemy, że od 2023 r. będziemy wracać do reguł fiskalnych w UE, choć wydaje się, że debata na ten temat w UE jeszcze przed nami. Natomiast ja nie patrzę na Polski Ład jako na koszt dla nas, dla budżetu. To inwestycja. Największe koszty jeśli chodzi o Polski Ład są związane ze zmianami w klinie podatkowym, które chcemy wprowadzić od nowego roku. Duży zastrzyk gotówki pojawi się wtedy dla osób, które najmniej zarabiają. Największe koszty dla budżetu będą wtedy. Ale mam nadzieję, że duża część tych kosztów wróci z powrotem, bo gospodarka się rozkręci, wzrośnie konsumpcja i wpływy podatkowe" - powiedział.

"Ubiegłoroczny deficyt był spowodowany tym, że ratowaliśmy gospodarkę, miejsca pracy. Promujemy obecnie na płaszczyźnie unijnej tę koncepcję, aby wydatki na obronę wyjąć poza reguły fiskalne. Mamy dość pieniędzy na rachunkach budżetowych. Dostaniemy 770 mld zł z Unii. Również Polski Ład spowoduje, że będziemy mieli finalnie więcej pieniędzy" - dodał.

Zmiany prawa w ramach Polskiego Ładu - jaki koszt dla budżetu?

Minister finansów poinformował, że ustawy zawierające rozwiązania podatkowe przedstawione w ramach Polskiego Ładu powinny zostać opublikowane na przełomie czerwca i lipca.

"Propozycje ustaw zawierające zmiany podatkowe przedstawione w Polskim Ładzie powinny być opublikowane na przełomie czerwca i lipca. Same zmiany klina podatkowego nie mają na celu upraszczania systemu. Słowo klucz to sprawiedliwość społeczna – osoby, które mniej zarabiają mają mieć więcej pieniędzy w portfelach. To jest cel numer jeden" - powiedział.

"Koszt dla sektora finansów publicznych zmian podatkowych to ok. 5-7 mld zł. Nie można w tym momencie wskazać kosztu całkowitego Polskiego Ładu. W programie są nie tylko projekty MF" - dodał.

Likwidacja OFE

Kościński zaznaczył też, że likwidacja OFE powinna zostać uwzględniona w projekcie budżetu na 2022 r., a sama opłata przekształceniowa może ulec zmianie.

"Logika wskazuje, że likwidacja OFE powinna być uwzględniona w budżecie na 2022 r. Ponadto trzeba się zastanowić jaka będzie opłata przekształceniowa. Trzeba przyjrzeć się, kto ma jakie środki zgromadzone na tych funduszach i jakie podatki będzie z tego płacił. W przypadku przejścia do IKE trzeba sprawdzić jaki procent osób przekroczy próg podatkowy. Potencjalnie trzeba to wyrównać, inaczej to będzie niesprawiedliwe" - powiedział.

Obligacje w walutach obcych? Jeszcze nie teraz

W rozmowie z PAP Biznes minister finansów powiedział, że nie widzi na razie potrzeby, aby przeprowadzać emisje obligacji w walutach obcych. Resort finansów nie wyklucza jednak, że - jeśli warunki rynkowe będą sprzyjały takim emisjom - może się na nie zdecydować.

"Nie widzę na razie potrzeby, żeby iść na międzynarodowe rynki po finansowanie. Jeśli będzie taka potrzeba, skorzystamy z rynku krajowego. Na razie gospodarka dość dobrze się ma, wzrasta konsumpcja prywatna i publiczna, podobnie eksport, produkcja, nawet inwestycje prywatne się rozkręcają. Na razie nie widać takiej potrzeby" - powiedział.

"Nasza strategia jest taka, aby jak najwięcej finansować z krajowego rynku. Nie potrzebujemy dodatkowych kosztów ryzyka zadłużenia w innej walucie. W bieżącym roku otrzymaliśmy też kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych oraz pożyczki z Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SURE. Jeśli będziemy pokazywać się na rynku zagranicznym, to bardziej po to, aby zmienić nasz portfel, odświeżyć go nowymi emisjami benchmarkowymi. Oczywiście nie mogę na 100 proc. powiedzieć, że nie wyjdziemy na zagraniczne rynki. Jeśli pojawi się okazja, to ją wykorzystamy" - dodał.

Zielone obligacje

Kościński zaznaczył, że MF nie planuje też emisji zielonych obligacji, wraz z innymi resortami pracuje nad obligacjami rozwojowymi.

"Jeśli chodzi o zielone obligacje – cały czas obserwujemy, monitorujemy, ale nie ma na razie takiej potrzeby, żeby przeprowadzać taką emisję" - powiedział.

"Nad obligacjami rozwojowymi pracujemy wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym Ministerstwem Aktywów Państwowych. Dla mnie kluczowe jest to, jak zabezpieczymy społeczeństwo aby Ci, co nie mają wiedzy jak inwestować, nie stracili. Tutaj trwa dyskusja. Chcielibyśmy, żeby w tym roku rozwiązania dotyczące obligacji rozwojowych weszły w życie. To produkt, który powinien być na rynku, by umożliwić inwestowanie w zrównoważony rozwój naszego kraju" - dodał.

Koszty obsługi długu publicznego

Minister finansów powiedział, że wzrosty rentowności na rynku długu nie są póki co niepokojące. MF cały czas zakłada, że koszty obsługi długu do PKB będą się obniżać.

"Rentowność obligacji idzie w górę, ale wciąż jest na znacznie niższym poziomie niż przed pandemią. Był duży spadek, teraz mamy lekkie wzrosty, ale jeszcze nie tak mocne, żeby koszt był bardzo wysoki. Ponad trzy czwarte długu Skarbu Państwa ma oprocentowanie stałe, a zatem wpływ zmian rentowości na bieżące koszty obsługi jest ograniczony. Rentowność jest też pochodną bieżących oczekiwań inflacyjnych. W Polsce mamy wysoką inflację teraz, ale spodziewamy się, że będzie ona spadać" - powiedział.

"Inwestorzy chętnie kupują nasze obligacje. W naszych prognozach cały czas zakładamy, że obniżamy koszty obsługi długu do PKB" - dodał.

Kościński, zapytany przez PAP Biznes dlaczego MF z ponad rocznym opóźnieniem poinformował o przeprowadzeniu w 2020 r. emisji obligacji w formule private placement, powiedział, że taka informacja mogłaby by zostać "źle zrozumiana". Dodał, że resort finansów nie chciał "podgrzewać emocji".

"Nie tylko możemy, ale i musimy o tym informować i to robimy. Natomiast to są bardzo wrażliwe informacje i niebezpieczne jeśli są przekazane w złym momencie, a takim był zeszły rok. Wrzucenie informacji o takiej emisji mogło zostać źle zrozumiane. Nie chcieliśmy podgrzewać emocji. Byłoby to nieodpowiedzialne. Dbamy o rynek, a przepisy prawa dają nam możliwość elastycznego kształtowania polityki informacyjnej w tym zakresie. Poinformowaliśmy o tym w odpowiednim momencie" - powiedział minister.

Rynek kapitałowy - REITy, obligacje rozwojowe, fundusze venture capital

Minister finansów ocenił, że rynek kapitałowy w Polsce rozwija się, a kwestią wymagającą szczególnej uwagi są produkty rynku kapitałowego, takie jak np. REITy czy obligacje rozwojowe.

"Rynek kapitałowy to nie jest tylko giełda. Popatrzmy gdzie my się finansujemy jako państwo, ok. trzy czwarte długu Skarbu Państwa zostało zaciągnięcie na rynku krajowym. Rynek kapitałowy w tym sensie ma się bardzo dobrze i się rozwija" - powiedział PAP Biznes Kościński.

"Kwestią wymagającą szczególnej uwagi są produkty rynku kapitałowego, jak np. REITy, obligacje rozwojowe. Cele związane z rozwojem rynku kapitałowego pojawiły się również w Polskim Ładzie. To ulga na IPO, ulgi podatkowe dla inwestorów indywidualnych i ulga venture capital" - dodał.

Kościński zaznaczył, że istotny jest również rozwój funduszy venture capital.

"Na rynku kapitałowym potrzebujemy efektywnie zarządzanych firm. To bardzo ważne dla polskiej gospodarki, żeby firmy były na giełdzie, bo to wzmacnia takie zachowania. Oczywiście mamy też inne potrzeby, jak rozwój funduszy venture capital. Duża firma pozyskuje pieniądze na rynku kapitałowym i musi efektywnie nimi zarządzać, żeby mieć wysokie zwroty, żeby akcje szły do góry" - powiedział minister.

"Venture capital to coś innego, choć oczywiście i ich nasz rynek potrzebuje. Natomiast nie wystarczy dać pieniądze startupom, trzeba mieć wyczucie, która firma ma potencjał rozwojowy, a która nie. Takich ludzi brakuje w Polsce i mam nadzieje, że przez zachęty podatkowe tacy inwestorzy będą się u nas częściej pojawiać" - dodał.

Patrycja Sikora, Tomasz Jóźwik (PAP Biznes)

pat/ tj/ ana/

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?