REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)

Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)
Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów opublikowało przewodniki dla podatników i pracodawców wyjaśniające zasady rozliczania ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej w PIT - czym jest, na czym polega?

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

REKLAMA

Autopromocja

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub
  • z działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Prawo do ulgi mają również osoby, które uzyskują przychody z pracy na etacie poza granicami kraju, zobowiązane do samodzielnego obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obliczanie ulgi dla klasy średniej w poszczególnych miesiącach

W trakcie roku pracodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek stosuje ulgę „z urzędu", dlatego pracownik nie musi składać wniosku o stosowanie tej ulgi. Natomiast jeżeli pracownik nie chce, aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej w trakcie roku, powinien o tym go poinformować.

Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł. Aby prawidłowo zastosować ulgę, należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w danym miesiącu.

Ważne!
Pracodawca, ustalając prawo do ulgi za poszczególne miesiące, powinien sprawdzać, czy suma wypłaconych danemu pracownikowi przychodów z pracy na etacie nie przekracza maksymalnego limitu przychodów rocznych uprawniających do ulgi, czyli kwoty 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca ma obowiązek przestać stosować u tego pracownika ulgę dla klasy średniej.

 

Przychodami ze stosunku pracy są, oprócz świadczeń pieniężnych, również świadczenia rzeczowe oraz nieodpłatne (np. PPK w części finansowanej przez pracodawcę, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia).

W kwocie przychodów nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez zakłady pracy.

Ważne!
W miesiącu, w którym pracownik uzyskał opodatkowane przychody z pracy na etacie w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł, płatnik stosuje ulgę dla klasy średniej obliczoną według wzoru 1:

Wzór 1.

Miesięczne przychody z pracy na etacie w złotych (A)

Kwota ulgi

od 5701

do 8549

[A x 6,68% - 380,50] ÷ 0,17

ponad 8549

do 11 141

[A x (-7,35%) + 819,08] ÷ 0,17

Jeżeli pracownik nie chce, aby ulga dla klasy średniej stosowana była w trakcie roku, powinien o tym poinformować (w formie wniosku) swojego pracodawcę. Nie ma urzędowego wzoru wniosku o niestosowanie ulgi, ale musi on zostać złożony na piśmie). Pracownik taki wniosek składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.  Ulga przestanie być stosowana najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, ponieważ w tym miesiącu, w którym pracownik złożył wniosek, pracodawca może już nie wypłacać żadnych przychodów.

Przykładowy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (Źródło: Ministerstwo Finansów):

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - przykład wniosku przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - przykład wniosku przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Ważne!
Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku nie oznacza utraty prawa do skorzystania z niej po zakończeniu roku. Należy podkreślić, że prawo to przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu warunków zarówno w zakresie źródeł przychodów, jak i limitów.

W rozliczeniu rocznym pracownik stosuje ulgę w wysokości obliczonej według wzoru:

Wzór 2.

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

Ważne!
Stosując ulgę dla klasy średniej, musisz uwzględnić łączną sumę przychodów w miesiącu.

REKLAMA

Przykład I (dla stawki podatku 17%):

Jeżeli przy pierwszej wypłacie - z uwagi na przychód poniżej progu uprawniającego do ulgi - nie zastosowałeś tej ulgi, a następnie dokonujesz wypłaty, która pozwalałaby na jej zastosowanie, powinieneś przy tej wypłacie obliczyć ulgę od łącznego przychodu.

Pierwsza wypłata w miesiącu: 5000 zł (bez ulgi)
Druga wypłata w tym samym miesiącu:  2000 zł

Ulgę obliczasz od zsumowanych przychodów, czyli w tym przypadku 7000 zł
(7000 x 6,68% 380,50) ÷ 0,17 = 512,35 zł

 

Przykład Il (dla stawki podatku 17%) - dotyczy odwrotnej sytuacji:

Gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a następnie dokonujesz drugiej wypłaty, w wyniku której przekroczono przychód uprawniający do jej zastosowania, wypłacając drugą wypłatę, doliczasz do dochodu kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Pierwsza wypłata w miesiącu: 7000 zł (z ulgą 512,35 zł)
Druga wypłata w tym samym miesiącu: 7000 zł


Łącznie wypłata w tym samym miesiącu = 14 000 zł (ulga nie przysługuje).
Należy dodać do podstawy obliczenia zaliczki (dochodu) przy drugiej wypłacie kwotę ulgi 512,35 zł

 

Symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy - z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

Ulga dla klasy średniej a zaliczki na podatek PIT

Ulga dla klasy średniej a zaliczki na podatek PIT

Ministerstwo Finansów

Ważne!
Pamiętaj o nowych zasadach obliczania zaliczek na podatek wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym PIT?

Kwotę ulgi ustala się indywidualnie w zależności od wysokości przychodu (w tabeli jako „A”).

Po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym będzie obliczana według wzoru:

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne!
Jeżeli pracownik zrezygnował z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku (tj. złożył pracodawcy stosowny wniosek), nie traci prawa do skorzystania z tej ulgi po zakończeniu roku. Po spełnieniu warunków zarówno w zakresie źródeł przychodów jak i limitów, może w zeznaniu podatkowym skorzystać z odliczenia ulgi za cały rok. W rozliczeniu rocznym pracownik stosuje ulgę dla klasy średniej w wysokości obliczonej według wzoru wskazanego w tabeli powyżej.

Ulga dla klasy średniej  w rozliczeniu rocznym – rozliczam się indywidualnie

Jeżeli po zakończeniu roku rozliczasz się indywidualnie i chcesz skorzystać z ulgi dla klasy średniej, uwzględnij łączne przychody z pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli łączny przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, masz prawo do ulgi.

Ulga dla klasy średniej  w rozliczeniu rocznym – rozliczam się z małżonkiem

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia (ulgi dla klasy średniej), jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania (uzyskuje przychody ze wskazanych źródeł i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692).

Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

  • każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych uprawniających do ulgi przychodów małżonków, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł lub
  • ten małżonek (a także każdy z nich indywidualnie), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

Ważne!
Jeżeli małżonkowie zdecydowali się  na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.
Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.

Przykładowa symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy rozliczeniu małżonków dla przychodów z wynagrodzenia za pracę na etacie – z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenie roczne małżonków a ulga dla klasy średniej.

Rozliczenie roczne PIT małżonków a ulga dla klasy średniej

Ministerstwo Finansów

Ulga dla klasy średniej - pytania podatników (pracownicy, przedsiębiorcy) i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego wynagrodzenia?

Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulgę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.

Osiągam wyłącznie przychody z pracy. W jakiej sytuacji warto złożyć do pracodawcy wniosek, żeby nie stosował ulgi dla klasy średniej?

Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć do pracodawcy w trakcie roku?

Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mam tylko przychody z pracy. Czy ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie, jeśli złożyłem pracodawcy wniosek o niestosowanie tej ulgi, a na koniec roku okazało się, że moje przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł?

Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?

W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Osiągam przychody wyłącznie z działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej (17% lub 32%).
Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej.

Korzystam z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po przekroczeniu przychodów zwolnionych w kwocie 85 528 zł korzystam z ulgi dla klasy średniej?

Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Jestem przedsiębiorcą i podatek od przychodów z prowadzonej działalności obliczam według skali podatkowej. W trakcie roku sam obliczam i płacę miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich wysokość, mogę nie uwzględniać ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli spełniam pozostałe warunki?

Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

Pracuję na etacie i w każdym miesiącu otrzymuję dwie wypłaty, jedną na początku miesiąca, a drugą na koniec. Czy pracodawca postąpił prawidłowo, jeżeli przy pierwszej wypłacie danego miesiąca zastosował ulgę dla klasy średniej, a przy drugiej stwierdził, że nie mam do niej prawa z uwagi na przekroczenie limitu miesięcznych przychodów? Czy nie powinien stosować tej ulgi do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?

Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona, a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11 141 zł, pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu otrzymałem zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4000 zł, jak i wynagrodzenie zasadnicze 8000 zł. Czy w tym miesiącu przysługuje mi ulga dla klasy średniej, skoro łączne przychody przekroczyły kwotę 11 141 zł?

Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym do skorzystania z ulgi.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz poniższy wzór, w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz poniższy, w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?

Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

Wspólne rozliczenie małżonków a ulga dla klasy średniej - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?

Tak, wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych ich przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

  • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
  • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit. Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie 20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.
W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

Ulga dla klasy średniej - pytania płatników (pracodawców) i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Mój pracownik prowadzi także działalność gospodarczą. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, w tym przypadku stosujesz ulgę dla klasy średniej, jeśli:
- przychody z pracy na etacie w poszczególnych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł
oraz
- pracownik nie złożył u Ciebie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Czy wypłacając zasiłek macierzyński, mogę stosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

Jeżeli pracownik przy pierwszej wypłacie w miesiącu nie miał zastosowanej ulgi, a druga wypłata powoduje uzyskanie prawa do jej zastosowania, to czy kwotę ulgi stosuję tylko dla drugiej wypłaty?

Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

Pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych. Opodatkowuję to zgodnie z przepisami. Czy doliczone kwoty z nieodpłatnych świadczeń zwiększają przychód uprawniający do ulgi?

Tak, ponieważ jest to przychód ze stosunku pracy.

Jeśli pracownik otrzymuje opodatkowany ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, to czy stosuję ulgę?

Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

Jeśli pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu wypłacam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek, to czy stosuję ulgę dla klasy średniej?

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę. Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego - jest to przychód z innych źródeł.

Pracownik pracuje na etacie. W każdym miesiącu otrzymuje dwie wypłaty u jednego pracodawcy. Czy w tej sytuacji mogę jako pracodawca stosować ulgę dla klasy średniej? Jeśli tak, to co mam zrobić, gdy ulgę zastosowałem przy pierwszej wypłacie danego miesiąca, a przy drugiej okazało się, że pracownik przekroczył limit przychodów uprawniających do ulgi?

Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej łączne przychody pracownika przekroczyły 11 141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł (np. PIT-0: dla pracujących seniorów, rodzin 4+, dla młodych). Czy pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej? Jeżeli tak, to od kiedy?

Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia - 85 528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.
Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej. Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68 412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi w marcu, natomiast w czerwcu chce wycofać ten wniosek. Czy może to zrobić?

Tak, pracownik może wycofać taki wniosek w każdym momencie.

Czy przychody z ZFŚS wliczam do limitu przychodu, dla którego ulga ma zastosowanie?

Tak, jeżeli jest to kwota ponad limit korzystający ze zwolnienia, zgodnie z przepisami. Jeżeli przychody te mieszczą się w limicie zwolnienia z opodatkowania, nie uwzględniasz ich przy ustaleniu prawa do ulgi.

W jednym miesiącu pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i dodatkowo wypłacana jest mu nagroda jubileuszowa. Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie do obu wypłat?

Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, stosujesz ulgę.

Pracownik pobiera emeryturę. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej od wypłacanego wynagrodzenia?

Tak, osiąganie przychodów z emerytury nie wyklucza stosowania ulgi dla klasy średniej. Warunkiem stosowania ulgi jest uzyskanie przychodów z pracy na etacie w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł.

Czy dokonując wypłaty 13. pensji po rozwiązaniu stosunku pracy, stosuję ulgę dla klasy średniej?

Tak, jeżeli wypłacana kwota mieści się w limicie przychodów od 5701 zł do 11 141 zł.

W trakcie roku przy wypłacie wynagrodzenia za pracę stosuję pracownikowi ulgę dla klasy średniej. Czy jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że pracownik przekroczył uprawniające go do skorzystania z ulgi przychody, to czy będę musiał zapłacić odsetki od nienależnie zastosowanej przeze mnie ulgi?

Nie, zastosowana w trakcie roku ulga dla klasy średniej nie stanowi zaległości podatkowej, nie są więc od niej naliczane odsetki.

Czy jeżeli pracownik po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł) i złożył PIT-2, to czy mam uwzględnić złożony wniosek o niestosowanie ulgi i dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy?

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł) oraz złożył oświadczenie PIT-2 i nie chce, aby pracodawca dokonywał mu korekty zaliczki podatkowej. Czy może złożyć jakieś oświadczenie? Jakie to ma być oświadczenie? Pracownik woli uniknąć dopłaty w zeznaniu rocznym.

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka ,,należna" za ten miesiąc.

Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z niższej zaliczki, ponieważ rozporządzenie daje takie prawo tylko w przypadku braku oświadczenia PIT-2.

Ulga dla klasy średniej - Co powinien wiedzieć pracodawca - przewodnik Ministerstwa Finansów

Przewodnik dla podatnika - Ulga dla klasy średniej - przewodnik Ministerstwa Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pieniądze dla MŚP z Polski Wschodniej na automatyzację i robotyzację. Nabór wniosków już od sierpnia 2024 r.

Automatyzacja i robotyzacja stają się kluczowymi elementami transformacji przedsiębiorstw w makroregionie Polski Wschodniej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapowiedziała konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, trwający od 1 sierpnia do 26 września 2024 roku.

SN: Sklep internetowy może być przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego

Sąd Najwyższy uznał, że sklep internetowy może stanowić odrębne, samodzielne dobro majątkowe będące przedsiębiorstwem w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 kodeksu cywilnego), a jako składnik większej całości – zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa; jego zbycie może prowadzić do powstania solidarnej odpowiedzialności nabywcy ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 554 k.c.). Tak wynika z wyroku z 19 czerwca 2024 r. (sygn. ​II CSKP 2110/22).

Co najmniej 4300 zł brutto co miesiąc od lipca 2024 r. Jaka płaca minimalna w 2025 roku? Od kiedy wdrożenie dyrektywy o minimalnym wynagrodzeniu?

Od 1 lipca 2024 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę (do 4300 zł brutto) a minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach (do 28,10 zł brutto). Rząd proponuje, by w 2025 roku najniższa krajowa wyniosła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Jeszcze w tym roku ma zostać wdrożona do polskiego prawa unijna dyrektywa o minimalnym wynagrodzeniu.

Obligacje skarbowe - lipiec 2024 r. Jakie oprocentowanie? Np. 6,2% przez 3 lata z coroczną kapitalizacją odsetek. Korzyści przy zamianie

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w lipcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w czerwcu br. Od 25 czerwca 2024 r. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

REKLAMA

Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

REKLAMA