REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)

Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)
Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów opublikowało przewodniki dla podatników i pracodawców wyjaśniające zasady rozliczania ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej w PIT - czym jest, na czym polega?

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Autopromocja

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub
 • z działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Prawo do ulgi mają również osoby, które uzyskują przychody z pracy na etacie poza granicami kraju, zobowiązane do samodzielnego obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obliczanie ulgi dla klasy średniej w poszczególnych miesiącach

W trakcie roku pracodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek stosuje ulgę „z urzędu", dlatego pracownik nie musi składać wniosku o stosowanie tej ulgi. Natomiast jeżeli pracownik nie chce, aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej w trakcie roku, powinien o tym go poinformować.

Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł. Aby prawidłowo zastosować ulgę, należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w danym miesiącu.

Ważne!
Pracodawca, ustalając prawo do ulgi za poszczególne miesiące, powinien sprawdzać, czy suma wypłaconych danemu pracownikowi przychodów z pracy na etacie nie przekracza maksymalnego limitu przychodów rocznych uprawniających do ulgi, czyli kwoty 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca ma obowiązek przestać stosować u tego pracownika ulgę dla klasy średniej.

 

Przychodami ze stosunku pracy są, oprócz świadczeń pieniężnych, również świadczenia rzeczowe oraz nieodpłatne (np. PPK w części finansowanej przez pracodawcę, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia).

W kwocie przychodów nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez zakłady pracy.

Ważne!
W miesiącu, w którym pracownik uzyskał opodatkowane przychody z pracy na etacie w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł, płatnik stosuje ulgę dla klasy średniej obliczoną według wzoru 1:

Wzór 1.

Miesięczne przychody z pracy na etacie w złotych (A)

Kwota ulgi

od 5701

do 8549

[A x 6,68% - 380,50] ÷ 0,17

ponad 8549

do 11 141

[A x (-7,35%) + 819,08] ÷ 0,17

Jeżeli pracownik nie chce, aby ulga dla klasy średniej stosowana była w trakcie roku, powinien o tym poinformować (w formie wniosku) swojego pracodawcę. Nie ma urzędowego wzoru wniosku o niestosowanie ulgi, ale musi on zostać złożony na piśmie). Pracownik taki wniosek składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.  Ulga przestanie być stosowana najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, ponieważ w tym miesiącu, w którym pracownik złożył wniosek, pracodawca może już nie wypłacać żadnych przychodów.

Przykładowy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (Źródło: Ministerstwo Finansów):

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - przykład wniosku przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - przykład wniosku przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Ważne!
Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku nie oznacza utraty prawa do skorzystania z niej po zakończeniu roku. Należy podkreślić, że prawo to przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu warunków zarówno w zakresie źródeł przychodów, jak i limitów.

W rozliczeniu rocznym pracownik stosuje ulgę w wysokości obliczonej według wzoru:

Wzór 2.

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

Ważne!
Stosując ulgę dla klasy średniej, musisz uwzględnić łączną sumę przychodów w miesiącu.

Przykład I (dla stawki podatku 17%):

Jeżeli przy pierwszej wypłacie - z uwagi na przychód poniżej progu uprawniającego do ulgi - nie zastosowałeś tej ulgi, a następnie dokonujesz wypłaty, która pozwalałaby na jej zastosowanie, powinieneś przy tej wypłacie obliczyć ulgę od łącznego przychodu.

Pierwsza wypłata w miesiącu: 5000 zł (bez ulgi)
Druga wypłata w tym samym miesiącu:  2000 zł

Ulgę obliczasz od zsumowanych przychodów, czyli w tym przypadku 7000 zł
(7000 x 6,68% 380,50) ÷ 0,17 = 512,35 zł

 

Przykład Il (dla stawki podatku 17%) - dotyczy odwrotnej sytuacji:

Gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a następnie dokonujesz drugiej wypłaty, w wyniku której przekroczono przychód uprawniający do jej zastosowania, wypłacając drugą wypłatę, doliczasz do dochodu kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Pierwsza wypłata w miesiącu: 7000 zł (z ulgą 512,35 zł)
Druga wypłata w tym samym miesiącu: 7000 zł


Łącznie wypłata w tym samym miesiącu = 14 000 zł (ulga nie przysługuje).
Należy dodać do podstawy obliczenia zaliczki (dochodu) przy drugiej wypłacie kwotę ulgi 512,35 zł

 

Symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy - z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

Ulga dla klasy średniej a zaliczki na podatek PIT

Ulga dla klasy średniej a zaliczki na podatek PIT

Ministerstwo Finansów

Ważne!
Pamiętaj o nowych zasadach obliczania zaliczek na podatek wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym PIT?

Kwotę ulgi ustala się indywidualnie w zależności od wysokości przychodu (w tabeli jako „A”).

Po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym będzie obliczana według wzoru:

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne!
Jeżeli pracownik zrezygnował z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku (tj. złożył pracodawcy stosowny wniosek), nie traci prawa do skorzystania z tej ulgi po zakończeniu roku. Po spełnieniu warunków zarówno w zakresie źródeł przychodów jak i limitów, może w zeznaniu podatkowym skorzystać z odliczenia ulgi za cały rok. W rozliczeniu rocznym pracownik stosuje ulgę dla klasy średniej w wysokości obliczonej według wzoru wskazanego w tabeli powyżej.

Ulga dla klasy średniej  w rozliczeniu rocznym – rozliczam się indywidualnie

Jeżeli po zakończeniu roku rozliczasz się indywidualnie i chcesz skorzystać z ulgi dla klasy średniej, uwzględnij łączne przychody z pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli łączny przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, masz prawo do ulgi.

Ulga dla klasy średniej  w rozliczeniu rocznym – rozliczam się z małżonkiem

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia (ulgi dla klasy średniej), jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania (uzyskuje przychody ze wskazanych źródeł i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692).

Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

 • każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych uprawniających do ulgi przychodów małżonków, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek (a także każdy z nich indywidualnie), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

Ważne!
Jeżeli małżonkowie zdecydowali się  na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.
Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.

Przykładowa symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy rozliczeniu małżonków dla przychodów z wynagrodzenia za pracę na etacie – z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenie roczne małżonków a ulga dla klasy średniej.

Rozliczenie roczne PIT małżonków a ulga dla klasy średniej

Ministerstwo Finansów

Ulga dla klasy średniej - pytania podatników (pracownicy, przedsiębiorcy) i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego wynagrodzenia?

Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulgę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.

Osiągam wyłącznie przychody z pracy. W jakiej sytuacji warto złożyć do pracodawcy wniosek, żeby nie stosował ulgi dla klasy średniej?

Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć do pracodawcy w trakcie roku?

Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mam tylko przychody z pracy. Czy ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie, jeśli złożyłem pracodawcy wniosek o niestosowanie tej ulgi, a na koniec roku okazało się, że moje przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł?

Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?

W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Osiągam przychody wyłącznie z działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej (17% lub 32%).
Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej.

Korzystam z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po przekroczeniu przychodów zwolnionych w kwocie 85 528 zł korzystam z ulgi dla klasy średniej?

Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Jestem przedsiębiorcą i podatek od przychodów z prowadzonej działalności obliczam według skali podatkowej. W trakcie roku sam obliczam i płacę miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich wysokość, mogę nie uwzględniać ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli spełniam pozostałe warunki?

Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

Pracuję na etacie i w każdym miesiącu otrzymuję dwie wypłaty, jedną na początku miesiąca, a drugą na koniec. Czy pracodawca postąpił prawidłowo, jeżeli przy pierwszej wypłacie danego miesiąca zastosował ulgę dla klasy średniej, a przy drugiej stwierdził, że nie mam do niej prawa z uwagi na przekroczenie limitu miesięcznych przychodów? Czy nie powinien stosować tej ulgi do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?

Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona, a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11 141 zł, pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu otrzymałem zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4000 zł, jak i wynagrodzenie zasadnicze 8000 zł. Czy w tym miesiącu przysługuje mi ulga dla klasy średniej, skoro łączne przychody przekroczyły kwotę 11 141 zł?

Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym do skorzystania z ulgi.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz poniższy wzór, w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz poniższy, w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% - 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 699

[A x (-7,35%) + 9 829] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?

Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

Wspólne rozliczenie małżonków a ulga dla klasy średniej - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?

Tak, wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych ich przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

 • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit. Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie 20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.
W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

Ulga dla klasy średniej - pytania płatników (pracodawców) i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Mój pracownik prowadzi także działalność gospodarczą. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, w tym przypadku stosujesz ulgę dla klasy średniej, jeśli:
- przychody z pracy na etacie w poszczególnych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł
oraz
- pracownik nie złożył u Ciebie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Czy wypłacając zasiłek macierzyński, mogę stosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

Jeżeli pracownik przy pierwszej wypłacie w miesiącu nie miał zastosowanej ulgi, a druga wypłata powoduje uzyskanie prawa do jej zastosowania, to czy kwotę ulgi stosuję tylko dla drugiej wypłaty?

Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

Pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych. Opodatkowuję to zgodnie z przepisami. Czy doliczone kwoty z nieodpłatnych świadczeń zwiększają przychód uprawniający do ulgi?

Tak, ponieważ jest to przychód ze stosunku pracy.

Jeśli pracownik otrzymuje opodatkowany ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, to czy stosuję ulgę?

Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

Jeśli pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu wypłacam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek, to czy stosuję ulgę dla klasy średniej?

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę. Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego - jest to przychód z innych źródeł.

Pracownik pracuje na etacie. W każdym miesiącu otrzymuje dwie wypłaty u jednego pracodawcy. Czy w tej sytuacji mogę jako pracodawca stosować ulgę dla klasy średniej? Jeśli tak, to co mam zrobić, gdy ulgę zastosowałem przy pierwszej wypłacie danego miesiąca, a przy drugiej okazało się, że pracownik przekroczył limit przychodów uprawniających do ulgi?

Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej łączne przychody pracownika przekroczyły 11 141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł (np. PIT-0: dla pracujących seniorów, rodzin 4+, dla młodych). Czy pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej? Jeżeli tak, to od kiedy?

Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia - 85 528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.
Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej. Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68 412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi w marcu, natomiast w czerwcu chce wycofać ten wniosek. Czy może to zrobić?

Tak, pracownik może wycofać taki wniosek w każdym momencie.

Czy przychody z ZFŚS wliczam do limitu przychodu, dla którego ulga ma zastosowanie?

Tak, jeżeli jest to kwota ponad limit korzystający ze zwolnienia, zgodnie z przepisami. Jeżeli przychody te mieszczą się w limicie zwolnienia z opodatkowania, nie uwzględniasz ich przy ustaleniu prawa do ulgi.

W jednym miesiącu pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i dodatkowo wypłacana jest mu nagroda jubileuszowa. Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie do obu wypłat?

Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, stosujesz ulgę.

Pracownik pobiera emeryturę. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej od wypłacanego wynagrodzenia?

Tak, osiąganie przychodów z emerytury nie wyklucza stosowania ulgi dla klasy średniej. Warunkiem stosowania ulgi jest uzyskanie przychodów z pracy na etacie w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł.

Czy dokonując wypłaty 13. pensji po rozwiązaniu stosunku pracy, stosuję ulgę dla klasy średniej?

Tak, jeżeli wypłacana kwota mieści się w limicie przychodów od 5701 zł do 11 141 zł.

W trakcie roku przy wypłacie wynagrodzenia za pracę stosuję pracownikowi ulgę dla klasy średniej. Czy jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że pracownik przekroczył uprawniające go do skorzystania z ulgi przychody, to czy będę musiał zapłacić odsetki od nienależnie zastosowanej przeze mnie ulgi?

Nie, zastosowana w trakcie roku ulga dla klasy średniej nie stanowi zaległości podatkowej, nie są więc od niej naliczane odsetki.

Czy jeżeli pracownik po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł) i złożył PIT-2, to czy mam uwzględnić złożony wniosek o niestosowanie ulgi i dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy?

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł) oraz złożył oświadczenie PIT-2 i nie chce, aby pracodawca dokonywał mu korekty zaliczki podatkowej. Czy może złożyć jakieś oświadczenie? Jakie to ma być oświadczenie? Pracownik woli uniknąć dopłaty w zeznaniu rocznym.

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka ,,należna" za ten miesiąc.

Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z niższej zaliczki, ponieważ rozporządzenie daje takie prawo tylko w przypadku braku oświadczenia PIT-2.

Ulga dla klasy średniej - Co powinien wiedzieć pracodawca - przewodnik Ministerstwa Finansów

Przewodnik dla podatnika - Ulga dla klasy średniej - przewodnik Ministerstwa Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(42)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • JJ
  2022-01-10 16:27:52
  No dobra, to teraz pytanie. Jeśli pracownik nie znajduje się w kwocie kwalifikującej go do ulgi dla klasy średniej, to ma wypełniać wniosek o niestosowanie czy też nie? Nie można znaleźć na ten temat informacji. Na przykład 3010 zł brutto co miesiąc + premie, ale nie za wysokie. Wypełnia wniosek czy też nie? Bo z przepisu jest jakby pracodawca miał z automatu ulgę odliczać.
  5
  pokażodpowiedzi (3)
 • Mario
  2022-01-10 18:01:17
  "Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów." - ale czy jest korzystny? Poniżej chciałbym przedstawić kilka ciekawych przykładów ulgi dla klasy średniej małżonków A i B rozliczających się z podatków indywidualnie i wspólnie. Przyjąłem, że ulga dla klasy średniej obniża dochód. Zatem opodatkowujemy ulgę 17% i widzimy ile zostaje nam na rękę. Przykład 1: Małżonek A zarabia 102600 zł brutto rocznie, a małżonek B zarabia 50000 zł brutto rocznie – w obu przypadkach są to przychody liczone do ulgi dla klasy średniej, czyli bez emerytur czy przychodów z umowy zlecenie. Przy samodzielnym rozliczaniu w ujęciu rocznym z tytułu ulgi dla klasy średniej małżonek A zyskuje 2287,90 zł na rękę (ulga wynosi 13458,24 zł), a małżonkowi B ulga ta się nie należy. Zatem oboje zyskaliby 2287,90 zł. Jeśli rozliczą się razem to zgodnie z art. 26 ust. 4c mamy przychód (102600+50000)/2=76300 zł na małżonka, czyli jedna osoba na rękę dostanie 530,84 zł (ulga wynosi 3122,59 zł na osobę). Zatem zyskaliby 1061,68 zł – czyli znacznie mniej niż przy indywidualnym rozliczaniu. Gdyby małżonek A pobierał ulgę dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym to jej znaczną część musiałby zwrócić do US. Tylko uzyskanie przez małżonka A przychodów nie wliczających się do ulgi dla klasy średniej (np. emerytura, umowa zlecenie) zwiększających jego dochód o ponad 15300 zł ponad pierwszy próg podatkowy (120000 zł) uzasadnia wspólne rozliczanie się z małżonkiem, gdyż choć traci się na uldze dla klasy średniej to zyskuje więcej na pozostaniu w pierwszym progu podatkowym. Opłaca się zatem złożyć wniosek o nienaliczenie ulgi dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym. Przykład 2: Małżonek A zarabia 102600 zł brutto rocznie, a małżonek B nie ma przychodów - w obu przypadkach są to przychody liczone do ulgi dla klasy średniej, czyli bez emerytur czy przychodów z umowy zlecenie. Przy samodzielnym rozliczaniu w ujęciu rocznym z tytułu ulgi dla klasy średniej małżonek A zyskuje 2287,90 zł na rękę (ulga wynosi 13458,24 zł), a małżonkowi B ulga ta się nie należy. Zatem oboje zyskaliby 2287,90 zł. Jeśli rozliczą się razem to zgodnie z art. 26 ust. 4c mamy (102600+0)/2=51300 zł na małżonka czyli ulga dla klasy średniej nie należy się. Gdyby małżonek A pobierał ulgę dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym to w całości musiałby ją zwrócić do US. Tylko uzyskanie przez małżonka A przychodów nie wliczających się do ulgi dla klasy średniej (np. emerytura, umowa zlecenie) zwiększających jego dochód o ponad 15300 zł ponad pierwszy próg podatkowy (120000 zł) uzasadnia wspólne rozliczanie się z małżonkiem, gdyż choć traci się na uldze dla klasy średniej to zyskuje więcej na pozostaniu w pierwszym progu podatkowym. Opłaca się zatem złożyć wniosek o nienaliczenie ulgi dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym. Przykład 3: Małżonek A zarabia 134000 zł brutto rocznie, a małżonek B zarabia 68000 zł brutto rocznie - w obu przypadkach są to przychody liczone do ulgi dla klasy średniej, czyli bez emerytur czy przychodów z umowy zlecenie. Przy samodzielnym rozliczaniu w ujęciu rocznym z tytułu ulgi dla klasy średniej małżonek A i B nie otrzymają ulgi, gdyż żadne z nich nie osiąga dochodów w przedziale od 68412 zł do 133692 zł. Jeśli rozliczą się razem to zgodnie z art. 26 ust. 4c mamy (134000+68000)/2=101000 zł na małżonka, czyli jedna osoba na rękę dostanie 2180,80 zł (ulga wynosi 12828,24 zł na osobę). Zatem razem zyskaliby 4361,60 zł oraz zyskają na zejściu do pierwszego progu podatkowego. Przykład 4: Małżonek A zarabia 133000 zł brutto rocznie, a małżonek B zarabia 70000 zł brutto rocznie - w obu przypadkach są to przychody liczone do ulgi dla klasy średniej, czyli bez emerytur czy przychodów z umowy zlecenie. Przy samodzielnym rozliczaniu w ujęciu rocznym z tytułu ulgi dla klasy średniej małżonek A zyskuje 53,50 zł na rękę (ulga wynosi 314,71 zł), a małżonek B zyskuje 110,00 zł na rękę (ulga wynosi 647,06 zł). Zatem oboje zyskaliby 163,50 zł. Jeśli rozliczą się razem to zgodnie z art. 26 ust. 4c mamy (133000+70000)/2=101500 zł na małżonka, czyli jedna osoba na rękę dostanie 2214,20 zł (ulga wynosi 13024,71 zł na osobę). Zatem razem zyskaliby 4428,40 zł – czyli znacznie więcej niż przy indywidualnym rozliczaniu (a dodatkowo zyskają na zejściu do pierwszego progu podatkowego).
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • wojsed
  2022-01-10 21:39:35
  Jedno źródło przychodów - etat. Co jeżeli pracownik zmieści się widełkach ok. 68-133 tys zł dla klasy średniej. Co miesiąc stosowana jest ulga dla klasy średniej. Jednak np w niektórych miesiącach otrzymuje premie i przekracza w miesiącu przychód te górne widełki ok. 11 tys zł. Za ten miesiąc nie zostanie mu policzona ulga. Jednak na koniec roku mieści się w tych widełkach 68-133 tys zł. Czy w rozliczeniu rocznym zostanie mu jeszcze doliczona ulga za te miesiące z premią, w których nie miał jej zastosowanej. Jeżeli nie, to nasuwa się pytanie czy w takiej sytuacji lepiej nie zrezygnować ze stosowania comiesięcznie ulgi dla klasy średniej i wtedy rozliczyć ją całościowo za cały rok? Wtedy byłaby ono zastosowana za cały rok, a nie tylko wybrane miesiące bez premii.
  0
  pokażodpowiedzi (3)
 • Mario
  2022-01-10 19:52:41
  Zastanawiałem się czy nie rezygnować z ulgi dla klasy średniej i tego płacenia zaliczek podatku od dochodu wg rozporządzenia MF z 07.01.2022. Skoro w najgorszym razie będę musiał to zwrócić i nie muszę płacić odsetek to czym się martwić? Kwota, którą zyskam teraz będzie i tak więcej warta niż ta, którą zwrócę - efekt inflacji. Zresztą max ulga dla klasy średniej jest przy 102588zł brutto rocznie i wynosi na rękę ok. 190 zł/m-c lub 2288 zł za rok. Jeśli ktoś zarabia odpowiednio więcej lub mniej to ta ulga może wynieść nawet 30 groszy/m-c lub 54 zł rocznie. Ponadto są jeszcze inne ulgi, na które się łapiemy np. na dzieci, a więc jest z czego oddawać. ps. Odnośnie tego rozporządzenia MF z 07.01.2022 to krajowa izba doradców podatkowych podała szereg uzasadnień dlaczego to rozporządzenie jest bezprawne
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Asia
  2022-01-23 21:21:31
  Nic z tego nie rozumiem. Skoro pracownik świadomie zrezygnował z ulgi dla klasy średniej przed pierwszą wypłatą i wie, że przez to będzie miał mniejszą wypłatę na rękę, ma PIT 2 od wielu lat to dlaczego mam Mu na siłę przeliczać wynagrodzenie wg starych zasad, stosować niższą zaliczkę i taką tez odprowadzać do Urzędu Skarbowego???? Ja rozumiem jeśli ktoś przez chaos informacyjny wycofał dotąd złożony PIT 2 i to spowodowało, że wypłatę miał niższą-tutaj ok, można Mu przeliczyć i wyplacić różnicę i inne cuda ale w sytuacji pierwszej??? Wyjaśni mi to ktoś?
  0
 • Mario
  2022-01-10 18:28:47
  "Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?" Ale po co? Przychód ich to 90 tys + 50 tys. = 140 tys. Zatem po podzieleniu przez dwa wychodzi na głowę 70 tys. co daje na rękę 110 zł na głowę z tytułu tej ulgi. Jeśli rozliczą się osobno to ta osoba, która zarobi 50 tys nie dostanie ulgi, ale za to ta która ma 90 tys dostanie na rękę 1146zł. Co im daje wspólne rozliczanie? Nie wchodzą indywidualnie w 2-gi próg i tracą na uldze dla klasy średniej
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Aa
  2022-01-11 21:15:26
  Jeżeli jeden małżonek jest na etacie i rocznie jego północy wynoszą 150 000 a drugi małżonek jest na etacie i ma roczne pobory 40 000 oraz ma umowę zlecenie rocznie 500 zł to czy może zastosować ulgę dla klasy średniej przy rocznym wspólnym rozliczeniu się małżonków?
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Netto
  2022-01-19 15:46:57
  A ja mam pytanie z innej beczki. W całym artykule ani razu redaktor nie napisał czy te stawki to netto czy brutto? Moim zdaniem jeśli taki artykuł ktoś pisze dla osób, które się na tym kompletnie nie znają, to powinno się napisać i wręcz pogrubić, czy chodzi o stawki netto czy brutto. Ja ustawy nie czytałem i nie wiem o co chodzi.
  0
 • kobretti
  2022-01-13 19:35:46
  Liczymy od przychodu, czy dochodu, bo to różne kwoty?
  0
 • Broda
  2022-01-15 11:04:08
  Pracuje na etacie, za zeszły rok przekroczyłem próg 133 tyś, o 3 tyś zł. Każdy miesiąc wypłata jest w innej wysokości od 9000 do 12500 brutto. 1. Czy potrzebuje składać pit -2 ? 2. Czy mają mi naliczać tą ulgę czy z niej zrezygnować, 3. Rozliczam się jako samotnie wychowujący dzieci, 4. Ile może być dopłaty za bieżący rok w opcji naliczania lub nienaliczania tej ulgi.. Chaos.
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

REKLAMA