REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wakacje kredytowe – na czym polegają, kto może z nich skorzystać, jakie opłaty ponosi kredytobiorca?

Wakacje kredytowe – na czym polegają, kto może z nich skorzystać, jakie opłaty ponosi kredytobiorca?
Wakacje kredytowe – na czym polegają, kto może z nich skorzystać, jakie opłaty ponosi kredytobiorca?

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o pomocy kredytobiorcom została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 29 lipca 2022 r. Jednym z najważniejszych przepisów są wakacje kredytowe, które mają przynieść ulgę posiadaczom kredytów hipotecznych w postaci zawieszenia spłacania rat. Kto może z nich skorzystać i na czym dokładnie polegają? Od kiedy można składać wnioski o zawieszenie spłacania rat? Czy kredytobiorcy poniosą jakieś koszty lub opłaty związane z wakacjami kredytowymi?

Wakacje kredytowe – dla kogo. Kto może się ubiegać o zawieszenie spłacania rat kredytowych?

Wysokie stopy procentowe i rosnące raty kredytów hipotecznych sprawiają, że wakacje kredytowe jawią się jako atrakcyjna propozycja dla kredytobiorców. Nie każdy będzie jednak mógł z nich skorzystać, choć pomoc dotyczy sporej grupy osób.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zrobić sobie przerwę od spłaty kredytu? Wakacje kredytowe dotyczą wyłącznie kredytów zaciągniętych w polskich złotych z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska.

Autopromocja

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej. W przypadku osób, które mają więcej kredytów hipotecznych, zawiesić będzie można tylko jeden z nich.

Co więcej, ustawa warunkuje, że wakacje kredytowe dotyczą wyłącznie tych umów kredytowych, które zostały zawarte przez konsumenta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z przepisów wynika więc, że kredytów na nabycie nieruchomości np. w celach inwestycyjnych nie będzie można zawiesić.

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przysługuje mimo wszystko bardzo dużej liczbie kredytobiorców. Rząd szacuje, że pomocą zainteresowanych będzie około 0,5 mln osób, czyli głównie ci, którzy rzeczywiście tego potrzebują.

Realna skala pomocy może być jednak znacznie większa. KNF wylicza, że koszt wakacji kredytowych dla sektora bankowego może wynieść nawet 20 mld złotych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z czego to wynika? Skorzystanie z wakacji kredytowych może być w interesie wszystkich kredytobiorców, nawet tych z dobrą kondycją finansową. Dlaczego? Gdy zawiesimy spłatę kredytu, odsetki nie są naliczane. Jeśli w tym samym czasie nadpłacimy go o wysokość raty, znacząco zmniejszymy jego finalny koszt. W niektórych przypadkach może się to jednak wiązać z koniecznością wypełnienia dodatkowego wniosku, a nawet prowizjami, wynikającymi np. z zapisów umowy dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu.

W ten sposób, przez 1,5 roku, dla statystycznego kredytu hipotecznego na 300 tys. zł zaciągniętego na 25 lat wysokość raty można obniżyć nawet o około 150-200 zł (zakładając brak zmiany wysokości stóp procentowych). Wakacje kredytowe mogą więc niwelować na kilka miesięcy wpływ stóp procentowych.

Wakacje kredytowe – kiedy będą obowiązywać? Terminy

O wakacje kredytowe będzie się można ubiegać w trzech terminach:

• 2 miesiące w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

• 2 miesiące w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

• 1 miesiąc w każdym kwartale od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zainteresowani kredytobiorcy będą więc mogli zrobić sobie przerwę od spłaty kredytu aż przez 4 miesiące w 2022 roku i tyle samo w 2023 roku.

Wakacje kredytowe – skutki, opłaty

Wakacje kredytowe pozwolą odroczyć (zawiesić, przesunąć w czasie) spłatę kredytu hipotecznego. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się jednak do okresu kredytowania. Pominięte raty nie są umarzane, a jedynie przesunięte w czasie. Skorzystanie z pomocy przedłuży więc finalny termin spłaty kredytu.

Co więcej, wakacje kredytowe nie zwalniają z kosztów wynikających z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową. Kredytodawca, czyli bank, powinien przedstawić wspomniane opłaty w potwierdzeniu otrzymania wniosku kredytobiorcy.

Autopromocja

Zgodnie bowiem z art. 73  ust. 9 ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w okresie zawieszenia spłacania kredytu (czyli w czasie wakacji kredytowych) konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

Ustawodawca potwierdził w art. 73  ust. 12 ww. ustawy, że w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10.

W art. 73. ust. 10 tej ustawy wskazano, że kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, ma obowiązek potwierdzić otrzymanie tego wniosku (na trwałym nośniku - w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami) i przekazać potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca ma obowiązek wskazać w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 9. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Na podstawie art. 73  ust. 11 ww. ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu hipotecznego można złożyć od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od 29 lipca 2022 r. w formie papierowej lub elektronicznej (np. za pośrednictwem bankowości online, jeżeli kredytodawca udostępnia taką usługę).

We wniosku powinno się wskazać kredytodawcę oraz kredytobiorcę, oznaczenie (np. numer, data zawarcia) umowy, której dotyczy wniosek, a także wskazanie wnioskowanego okresu (lub okresów) zawieszenia spłaty kredytu. Wnioskujący musi także potwierdzić w oświadczeniu, że nieruchomość przeznaczona jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłata kredytu zostanie zawieszona na wskazany okres z dniem dostarczenia wniosku do kredytobiorcy.

Od momentu otrzymania wniosku kredytodawca ma 21 dni na potwierdzenie jego otrzymania, w którym powinien wskazać okres zawieszenia spłaty kredytu oraz opłaty wynikające z tytułu ubezpieczeń. Brak odpowiedzi od banku nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl

Najważniejsze przepisy dot. wakacji kredytowych:

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - Dziennik Ustaw z 14 lipca 2022 r., poz. 1488:

Art. 73.

1. Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

2. Zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy zmienianej w art. 69.

3. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

4. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

5. Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej:

1) oznaczenie konsumenta;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

7. Konsument składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

8. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w ust. 5, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.

9. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 8, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

10. Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy zmienianej w art. 69 i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 9. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

11. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

12. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10.

13. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Art. 74.

Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Art. 75.

1. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż określona w art. 73, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w art. 73 ust. 5.

2. W przypadku określonym w ust. 1, w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 73 ust. 10, wskazuje się również sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Aneta
    2022-07-22 17:08:11
    NIe jestem pewna czy w artykule są sprawdzone informacje. Dowiadywałam się dziś w banku jak to będzie wyglądało i otrzymałam informację zwrotną, że nie wszyscy otrzymają tzw Wakacje kredytowe i dopiero po rozpatrzeniu wniosku będzie podjęta decyzja (BNP paribas). W moim przypadku, gdy rata przypada na 05.08 Pani w banku powiedziała mi, że nie powinnam liczyć, że sierpniowej raty nie zapłace w terminie. Dodatkowo doatałam informację, że każdy kredytobiorca będzie otrzymywał propozycję wakacji kredytowych na indywidualnych warunkach oraz, że osoba, która otrzyma wakacje kredytowe będzie na czas wakacji kredytowych zablokowana w BIKu. A miało być tak pięknie a okazuje się, że jest jak zawsze.
    2
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

REKLAMA