Kategorie

Dzięki zmianom podatnicy mogą zaoszczędzić kilkaset złotych

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
Od 2008 roku będą obowiązywać zwaloryzowana skala podatkowa PIT i wyższe koszty dla pracowników. W przyszłorocznej skali podwyższony zostanie tylko pierwszy próg podatkowy i kwota wolna od podatku. W konsekwencji podatnicy zaoszczędzą kilkaset złotych, a pracodawcy mogą mieć problem z obliczaniem nowych limitów.

ANALIZA

Od 1 stycznia 2008 r. skala PIT i pracownicze koszty uzyskania przychodów zostaną zwaloryzowane. O dużych zmianach mówić nie można, ale wpłyną one na rozliczenia pracowników i pracodawców. W skali podatkowej zwiększy się wysokość pierwszego progu. Wzrośnie on o 1085 zł. Dziś jest to 43 405 zł, a będzie 44 490 zł. Zmieni się także kwota zmniejszająca podatek. Będzie wyższa o nieco ponad 14 zł. Obecnie jest to 572,54 zł, a będzie 586,85 zł.

Jeśli chodzi o nowe pracownicze koszty, to ich progi wzrosną, ale również nieznacznie. Podwyżka nie przekracza 100 zł przy limitach rocznych kosztów.

W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych podkreślano konieczność uwzględniania inflacji zarówno w skali, jak i w kosztach.

Zdaniem ekspertów odmrożenie skali i kosztów to dobry pomysł, biorąc pod uwagę fakt, że od kilku lat wskaźniki te pozostawały na niezmienionym poziomie. Jednak, jak podkreślają specjaliści, to niewielkie podwyżki, chociaż dla niektórych podatników oznaczają nawet kilkusetzłotowe oszczędności. Natomiast pracodawcom przysporzą nowych kłopotów związanych z rozliczaniem pracowników według nowych wskaźników.

Korzyści niewielkie

Reklama

Jest już pewne, że w 2008 roku nie należy spodziewać się wielkich zmian w skali podatkowej. Marek Gadacz, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, zwrócił uwagę, że nadal będziemy płacić podatek dochodowy według stawek 19, 30 i 40 proc. Podatki będą jednak nieznacznie niższe.

- Wynika to po pierwsze z większej kwoty wolnej od podatku, a po drugie - z podniesienia pierwszego progu skali podatkowej, po przekroczeniu którego będzie się wpadać w 30-proc. stawkę podatku - tłumaczył Marek Gadacz.

Jednocześnie zauważył, że nie są to jedyne zmiany. Do obniżenia efektywnych kosztów podatkowych pracowników, ale także menedżerów czy osób zasiadających w radach nadzorczych przyczynią się również zwiększone miesięczne koszty uzyskania przychodów.

- W ciągu roku z dobrodziejstwa zmian skorzystają przede wszystkim pracownicy, gdyż w ich przypadku już zaliczki pobierane przez pracodawców będą je uwzględniać. Pozostali podatnicy odczują efekt zmian dopiero przy rocznym rozliczeniu - argumentował Marek Gadacz.

Kłopoty większe

Nowe progi podatkowe nieznacznie wpłyną na wysokość rozliczeń podatkowych, pozwalając na oszczędności rzędu kilkuset złotych rocznie.

Reklama

Zdaniem Tomasza Rysiaka, prawnika z kancelarii Magnusson, jeszcze mniejszy wpływ na wysokość podatku będzie miała zmiana wysokości kosztów uzyskania przychodu, o które podatnik pracujący na umowę o pracę będzie mógł pomniejszyć swoje przychody.

- Zmiany te miały bowiem w założeniu odzwierciedlać poziom inflacji, zapobiegając realnemu wzrostowi stopnia opodatkowania pomimo niezmieniających się przepisów. Dlatego też zmiany w ustawie o PIT będą skutkować raczej trud- nościami dla pracodawców związanymi z koniecznością uwzględnienia nowych limitów niż znaczącymi pozytywnymi efektami dla podatników - uważa Tomasz Rysiak.

Zła legislacja

Obecne brzmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mylące. Na ten aspekt zwrócił uwagę Maciej Hadas, senior konsultant z departamentu doradztwa podatkowego HLB Frąckowiak i Wspólnicy, który w rozmowie z nami stwierdził, że dzisiejsze przepisy ustawy o PIT sugerują, że skala podatkowa ma tylko dwa progi podatkowe - 18 i 32 proc. A to nie prawda. Należy bowiem podkreślić, że nowa, dwustopniowa skala podatkowa zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2009 r. Przepisów z obowiązującą w 2008 roku skalą szukać musimy w przepisach przejściowych do nowelizacji PIT, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2007 r. A to może być mylące zarówno dla podatników, jak i płatników.

- W 2008 roku będziemy się rozliczać według takich samych stawek podatkowych, jakie obowiązują w 2007 roku, czyli 19, 30 i 40 proc., z tym że podwyższeniu ulegnie kwota wolna od podatku z 572,54 zł do 586,85 zł. Również pierwszy próg skali zwiększy się z kwoty 43 405 zł do 44 490 zł - podkreślił ekspert z HLB Frąckowiak i Wspólnicy.

Dodatkowo podwyższeniu ulegną koszty uzyskania przychodów. O ile w 2007 roku miesięczne koszty dla podatnika uzyskującego przychody z tytułu jednego stosunku pracy wynosiły miesięcznie 108,50 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł, o tyle w przyszłym roku będzie to odpowiednio 111,25 zł miesięcznie i nie więcej niż 1335 zł.

- Teoretycznie jest to sytuacja korzystna dla podatników, gdyż podstawa obliczenia należnego podatku będzie odpowiednio mniejsza, w wyniku czego będziemy płacić niższe podatki. W praktyce jednak zmniejszenie ciężaru podatkowego przy stale rosnących kosztach utrzymania jest symboliczne - podsumował Maciej Hadas.

Wyższe pensje, wyższy PIT

Zgodnie z obecnymi przepisami w 2008 roku będziemy kontynuować stosowanie tzw. odmrożonej skali podatkowej PIT. Marcin Radwan, doradca podatkowy, partner w Tax- point wyjaśnia, że w stosunku do roku obecnego w niewielkim stopniu zwiększony będzie pierwszy próg podatkowy (do 44 490 zł) oraz kwota zmniejszająca podatek dla wszystkich podatników (do 586,85 zł). Nie ulegnie zmianie wysokość stawek podatku oraz kwota określająca drugi, najwyższy, próg skali podatkowej. Kwota wolna od podatku, tj. graniczna kwota dochodu, którego osiągnięcie w skali roku nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty podatku, wyniesie 3091 zł (w 2007 roku jest to 3015 zł).

- Z uwagi na wzrost przeciętnego poziomu wynagrodzeń w ostatnich latach wydaje się, że mimo korekty skali podatkowej, łączna liczba osób opłacających podatek według wyższych progów skali zwiększy się ponownie w 2008 roku - uważa Marcin Radwan.

Niższe stawki od 2009 roku

Ze względu na krótki czas na ewentualną reformę PIT jeszcze w 2007 roku należy przyjąć, że istotniejsze zmiany skali zostaną wprowadzone dopiero od 2009 roku.

Rafał Garbarz, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young, uważa, że podwyższenie wspomnianych wartości oznacza, że nominalne obciążenie podatników stosujących te parametry przy kalkulacji podatku spadnie.

- W uproszczeniu, mechanizm kalkulacji podatku według skali polega na ustaleniu podstawy opodatkowania poprzez zsumowanie dochodów podatnika. Następnie od kwoty wyliczonej przy zastosowaniu odpowiednich stawek należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek - dodaje Rafał Garbarz.

Podkreślił także, że zmiana w skali i kosztach, jaka nastąpi od 2008 roku, nie jest duża i w związku z samą waloryzacją podatnicy nie odczują istotnego obniżenia obciążeń. Głębsze zmiany w zakresie konstrukcji skali podatkowej mogą mieć miejsce w 2009 roku, kiedy to mają zostać wprowadzone dwie stawki podatkowe - 18 i 32 proc.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Koszty uzyskania przychodu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Skala PIT w roku 2007

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Skala PIT w roku 2008

PRZYKŁAD: WYNAGRODZENIE NETTO W 2007

Przy rocznym przychodzie brutto 30 000 zł (2500 zł miesięcznie) podatnika obejmie I próg podatkowy ze stawką 19 proc. podatku.

Składki emerytalno-rentowe

składka emerytalna - 2928,00 zł; składka rentowa - 1500,00 zł; składka chorobowa - 735,00 zł; razem - 5163,00 zł

Składka zdrowotna

składka (7,75 proc.) odliczana od podatku - 1924,90 zł; składka (1,25 proc.) odliczana z kieszeni podatnika - 310,40 zł; razem (9 proc.) - 2235,30 zł

Podatek

całkowity podatek - 3899 zł; wpłacany do US po odjęciu 7,75 proc. składki zdrowotnej - 1974 zł

Wynagrodzenie netto

20 627,70 zł = 30 000 zł-5163 zł-1974 zł-1924,90 zł - 310,40 zł

Przy rocznym przychodzie brutto 60 000 zł (5000 zł miesięcznie) podatnika obejmie II próg podatkowy ze stawką 30 proc. podatku.

Składki emerytalno-rentowe

składka emerytalna - 5856,00 zł; składka rentowa - 3000,00 zł; składka chorobowa - 1470,00 zł; razem - 10326,00 zł

Składka zdrowotna

składka (7,75 proc.) odliczana od podatku - 3849,74 zł; składka (1,25 proc.) odliczana z kieszeni podatnika - 620,93 zł; razem (9 proc.) - 4470,66 zł

Podatek

całkowity podatek - 9071 zł; wpłacony do US po odjęciu 7,75 proc. składki zdrowotnej - 5221 zł

Wynagrodzenie netto

39 982,33 zł = 60 000 zł - 10326 zł - 5221 zł - 3849,74 zł - 620,93 zł

PRZYKŁAD: WYNAGRODZENIE NETTO W 2008 ROKU

Przy rocznym przychodzie brutto 30 000 zł (2500 zł miesięcznie) podatnika obejmie I próg podatkowy ze stawką 19 proc. podatku.

Składki emerytalno-rentowe

składka emerytalna - 2928, 00 zł; składka rentowa - 450,00 zł; składka chorobowa - 735, 00 zł; razem - 4113, 00 zł

Składka zdrowotna

składka (7,75 proc.) odliczana od podatku - 2006,24 zł; składka (1,25 proc.) odliczana z kieszeni podatnika - 323,59 zł;

razem (9 proc.) - 2329, 83 zł

Podatek

całkowity podatek - 4078 zł; wpłacany do US po odjęciu 7,75 proc. składki zdrowotnej - 2072 zł

Wynagrodzenie netto

21 485,17 zł = 30 000 zł-4113 zł-2072 zł-2006,24 zł-323,59 zł

Przy rocznym przychodzie brutto 60 000 zł (5000 zł miesięcznie) podatnika obejmie II próg podatkowy ze stawką 30 proc. podatku.

Składki emerytalno-rentowe

składka emerytalna - 5856,00 zł; składka rentowa - 900,00 zł; składka chorobowa - 1470,00 zł; razem - 8226,00 zł

Składka zdrowotna

składka (7,75 proc.) odliczana od podatku - 4012,49 zł; składka (1,25 proc.) odliczana z kieszeni podatnika - 647,17 zł; razem (9 proc.) - 4659,66 zł

Podatek

całkowity podatek - 9651zł; wpłacony do US po odjęciu 7,75 proc. składki zdrowotnej - 5639 zł

Wynagrodzenie netto

41 475,34 zł = 60 000 zł - 8226 zł - 5639 zł - 4012,49 zł - 647,17 zł

PODSUMOWANIE

Z przestawionych przykładów wynika, że zmiany podatkowe (podwyższenie kosztów uzyskania, kwoty wolnej, drugiego progu skali PIT) i ZUS (zmniejszenie składki rentowej do 1,5 proc.), spowodują, że pracownicy zyskają w 2008 roku w porównaniu z rokiem obecnym na wynagrodzeniu netto.

Pracownik, który zarabia w roku 30 tys. zł brutto, zyska ok. 857 zł netto. W przypadku osób zarabiających 60 tys. brutto zysk będzie większy, gdyż wynagrodzenie netto wzrośnie o ok. 1493 zł.

SVB

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.