reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowym rozporządzeniem w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakres ubezpieczenia OC

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia z 2 lipca 2014 r. w wyżej wymienionej sprawie, ubezpieczeniem OC objęta będzie odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością.

Ubezpieczeniem OC nie będą objęte szkody polegające m.in. na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego swoim bliskim – małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tej samej linii bądź stopniu, osobie przysposobionej i jej małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu.

Oprócz tego ubezpieczenie OC nie będzie obejmowało również szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, który nie spełniał ustawowych warunków, zawartych w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koniecznych do usługowego prowadzenia ksiąg wieczystych. Warunki te to posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa zawarte w Rozdziale 9 ww. ustawy, takie jak nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy bądź nierzetelnie czy też niesporządzenie sprawozdania finansowego. Domniemywać się będzie, że szkoda taka nie jest następstwem wykonywania działalności w czasie, w którym ubezpieczony spełniał ww. warunki. Jeżeli szkoda stanowi takie następstwo to będzie ona objęta ubezpieczeniem OC.

Katalog szkód nie obejmowanych ubezpieczeniem OC zamykać będą te, które polegają na zapłacie kar umownych oraz powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i aktów terroru.

Trzeba również podkreślić, że zgodnie z projektem rozporządzenia nie będzie możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań przez zakład ubezpieczeń.

Powstanie obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna

Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia, obowiązek ubezpieczenia OC powstawać będzie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast, cytując treść rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, będzie wynosić równowartość w złotych 10.000 euro. Kurs, który obowiązuje to średni kurs euro ogłoszony przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym zawarta została umowa.

Dlaczego potrzebne są zmiany w zakresie OC

Do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości istotne zmiany wprowadzają przepisy ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wchodzącej w życie 10 sierpnia 2014 r.

Najbardziej znacząca wydaje się być likwidacja procesu wydawania certyfikatu księgowego przez Ministra Finansów. Usługowo prowadzić księgi rachunkowe będzie mogła zajmować się każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarana za ww. przestępstwa, zawarte w art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz zawrze umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o rachunkowości, działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, a także gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz całej dokumentacji przewidzianej w ustawie.

Co warto wyraźnie zaznaczyć, z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia OC wyłączona została działalność z zakresu czynności doradztwa podatkowego. Działalność ta obejmowała prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy.

Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014r. - PDF

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama