REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych
Ubezpieczenie OC biur rachunkowych
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowym rozporządzeniem w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zakres ubezpieczenia OC

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia z 2 lipca 2014 r. w wyżej wymienionej sprawie, ubezpieczeniem OC objęta będzie odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością.

REKLAMA

Autopromocja

Ubezpieczeniem OC nie będą objęte szkody polegające m.in. na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego swoim bliskim – małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu w tej samej linii bądź stopniu, osobie przysposobionej i jej małżonkowi oraz osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu.

Oprócz tego ubezpieczenie OC nie będzie obejmowało również szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, który nie spełniał ustawowych warunków, zawartych w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koniecznych do usługowego prowadzenia ksiąg wieczystych. Warunki te to posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa zawarte w Rozdziale 9 ww. ustawy, takie jak nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy bądź nierzetelnie czy też niesporządzenie sprawozdania finansowego. Domniemywać się będzie, że szkoda taka nie jest następstwem wykonywania działalności w czasie, w którym ubezpieczony spełniał ww. warunki. Jeżeli szkoda stanowi takie następstwo to będzie ona objęta ubezpieczeniem OC.

Katalog szkód nie obejmowanych ubezpieczeniem OC zamykać będą te, które polegają na zapłacie kar umownych oraz powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i aktów terroru.

Trzeba również podkreślić, że zgodnie z projektem rozporządzenia nie będzie możliwości umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań przez zakład ubezpieczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powstanie obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna

Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia, obowiązek ubezpieczenia OC powstawać będzie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Natomiast, cytując treść rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, będzie wynosić równowartość w złotych 10.000 euro. Kurs, który obowiązuje to średni kurs euro ogłoszony przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym zawarta została umowa.

Dlaczego potrzebne są zmiany w zakresie OC

Do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości istotne zmiany wprowadzają przepisy ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wchodzącej w życie 10 sierpnia 2014 r.

REKLAMA

Najbardziej znacząca wydaje się być likwidacja procesu wydawania certyfikatu księgowego przez Ministra Finansów. Usługowo prowadzić księgi rachunkowe będzie mogła zajmować się każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarana za ww. przestępstwa, zawarte w art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz zawrze umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o rachunkowości, działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, a także gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz całej dokumentacji przewidzianej w ustawie.

Co warto wyraźnie zaznaczyć, z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia OC wyłączona została działalność z zakresu czynności doradztwa podatkowego. Działalność ta obejmowała prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy.

Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014r. - PDF


Wejście w życie nowego rozporządzenia

Jak już nadmienione zostało powyżej, zmiany zawarte w ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wejdą w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r.. Ostatni paragraf projektu rozporządzenia Ministra Finansów zawiera natomiast informację, że vacatio legis rozporządzenia wynosi 14 dni od daty jego ogłoszenia. Oznacza to, że ww. akt nie będzie obowiązywał od 10 sierpnia. Może to zaowocować powstaniem istotnej luki w prawie, ponieważ ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych kwestię ubezpieczenia OC księgowych porusza w sposób ogólny, informując jedynie o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością, określoną w ustawie o rachunkowości. Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, zagadnienie to wydaje się być bardziej złożone, biorąc pod uwagę chociażby takie sprawy jak minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, moment powstania obowiązku ubezpieczenia czy też szkody, których ubezpieczenie to nie obejmuje.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Grzegorz Grzesik

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA