reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > JESIENNE SPOTKANIE FINANSISTÓW Konferencja: Efektywny controlling i finanse firmy

JESIENNE SPOTKANIE FINANSISTÓW Konferencja: Efektywny controlling i finanse firmy

W dniach 24-25 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie się JESIENNE SPOTKANIE FINANSISTÓW Konferencja: Efektywny controlling i finanse firmy. Przedmiotem Konferencji będą m.in. rachunek kosztów i analiza rentowności w nowoczesnej firmie (case study), instrumenty controllingu wspomagające Lean Management, optymalizacja kosztów w łańcuchu dostaw, instrumenty wspomagające oraz poprawiające płynność firmy, systemy Business Intelligence wspomagające controlling i finanse. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tej Konferencji.

Eksperci

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 14 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.

Tomasz Bednarski – Dyrektor Finansowy Fabryki JTI w Polsce. Poprzednie doświadczenia zawodowe w firmie Amcor w Polsce i za granicą (stanowiska Kontrolera Finansowego, Regionalnego Kierownika ds. Controlling-u i Grupowego Kierownika ds. Controlling-u). Od 10 lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru Rachunkowości Zarządczej, członek organizacji CIMA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, Dyplom z Zarządzania Międzynarodowego organizacji CEMS, ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling na Uniwersytecie Łódzkim.

Kamil Patzer – posiadacz kwalifikacji i członek stowarzyszenia ACCA, jednej z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, ekspert brytyjskiego prawa podatkowego i międzynarodowych standardów finansowych (IFRS, IAS, MSSF, MSR). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wielkiej Brytanii pracując w międzynarodowej firmie logistycznej na stanowisku Finance Manager, a wcześniej jako analityk finansowy i specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości finansowej. Prowadził liczne szkolenia i seminaria z zakresu controllingu, budżetowania ora zarządzania kosztami. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego i rachunkowego w Londynie.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i controllingu.

dr Jacek Welc – ekspert rynku kapitałowego oraz specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw. W latach 2003-2007 prowadził własną działalność doradczą w zakresie wycen przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej. W latach 2007-2008 był Dyrektorem Działu Analiz i Wycen Dexus Partners Sp. z o.o., a następnie Członkiem Zarządu w Grupie Konsultingowej PKF Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu WNP Ekspert Sp. z o.o. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek giełdowych (Polcolorit S.A., Grupa Kościuszko Polskie Jadło S.A. oraz Mediacap S.A.).  Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kamil Lubiejewski – Kierownik Działu Kontrolingu i Procesów Biznesowych, Skanska Property Poland. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 10 lat  związany z zarządzaniem operacyjnym i finansami przedsiębiorstw,  specjalizuje się w strukturyzowaniu skomplikowanych procesów biznesowych oraz tworzeniu narzędzi dla zarządów. Swoje doświadczenie zdobywał w zagranicznych korporacjach z branży medycznej oraz nieruchomości, gdzie zajmując kluczowe stanowiska finansowe, na poziomie kraju oraz regionu, realizował wdrożenia systemów ERP oraz BI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Marcin Grzywacz – Biegły rewident wpisany na listę KIBR pod nr 11769. Doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. W firmach w których pracował zajmował m.in. stanowiska kierownicze gdzie był odpowiedzialny za nadzorowanie badań polskich spółek należących do dużych międzynarodowych koncernów, opracowywał metodologie badania oraz wzory dokumentacji rewizyjnej, nadzorował działanie systemu kontroli jakości, stanowił wsparcie techniczne w obszarze procedur rewizyjnych dla zespołów audytorskich.

Cel konferencji

Finansowy aspekt działalności każdej organizacji jest niezwykle istotny. Sukces zależy w dużej mierze od efektywności systemu controllingu i skuteczności zarządzania finansami – jest to ważne zwłaszcza w warunkach zmiennej koniunktury, z którymi obecnie mamy do czynienia. Chcąc wspomóc działania organizacji w zakresie efektywnego zarządzania prowadzoną działalnością, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji, podczas której nasi eksperci podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami w tym obszarze.
Sterując finansami organizacji mogą się Państwo oczywiście opierać wyłącznie na własnej wiedzy, doświadczeniu i intuicji. Mogą też Państwo skorzystać z doświadczeń innych menedżerów, wzorować na ich sukcesach, unikać ich błędów, poznać ich opinię na tematy, które są aktualne dla Państwa organizacji. I właśnie do tego, do skorzystania z doświadczeń naszych ekspertów serdecznie Państwa zapraszamy.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• Prezesów Zarządów, Członków Zarządów
• Dyrektorów Generalnych, Finansowych oraz Ekonomicznych
• Głównych Księgowych
• Analityków Finansowych
• Kontrolerów Finansowych 
• Pracowników Działów Finansowo-Księgowych oraz Controllingowych
• wszystkich zainteresowanych strefą finansów

Program konferencji

Dzień I    

09:30 – 10:00 – rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:00 – 11:30 – Tomasz Wnuk-Pel (Wiceprezes Zarządu T.G. RaFiB Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki)

I. Rachunek kosztów i analiza rentowności w nowoczesnej firmie (case study)

1. Zarządzanie rentownością w nowoczesnej firmie – warsztat w formie case study (część 1):
a) wyodrębnienie obiektów przychodów i kosztów przydatnych w zarządzaniu,
b) dostosowanie sposobu ujmowania kosztów i przychodów do potrzeb pomiaru rentowności,
c) rozliczanie kosztów na wyodrębnione obiekty – produkty, klientów, regiony sprzedaży i kanały dystrybucji,
d) kształtowanie kosztów sprzedaży i rentowności firmy.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:15 – Tomasz Wnuk-Pel (Wiceprezes Zarządu T.G. RaFiB Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki)

2. Zarządzanie rentownością w nowoczesnej firmie – warsztat w formie case study (część 2):
a) analiza odchyleń cen, kosztów produktów, kosztów sprzedaży,
b) analiza odchyleń poziomu sprzedaży, struktury sprzedaży, ilości sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku, 
c) sporządzanie raportów kontrolno-wynikowych z wykonania planów sprzedaży i zysku,
d) kluczowe wskaźniki dokonań w obszarze sprzedaży.

13:15 – 14:15 – lunch

14:15 – 15:30 – Tomasz Bednarski (Dyrektor Finansowy ds. Operacyjnych JTI Polska Sp. z o.o.)

II. Instrumenty controllingu wspomagające Lean Management

1. Kultura biznesowa JTI, JTI na świecie i w Polsce oraz organizacja procesów rachunkowości w JTI.
2. Implementacja Lean Accounting w JTI w Polsce:
a) szczupła i prosta rachunkowość ukierunkowana na biznes,
b) procesy rachunkowe wspierające transformację „lean”,
c) komunikacja informacji w sposób transparentny i na czas,
d) planowanie wg „lean”,
e) wzmocnienie kontroli wewnętrznej.
3. Planowanie wg filozofii Lean w JTI – rozszerzenie.

15:30 – 15:45 – przerwa kawowa

15:45 – 17:00 – Kamil Patzer (ACCA – Chartered Accountant)

III. Optymalizacja kosztów w łańcuchu dostaw

1. Rola i znaczenie łańcucha dostaw w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
2. Optymalizacja procesów logistycznych przy użyciu systemów informatycznych.
3. Wykorzystanie zintegrowanego łańcucha dostaw, jako narzędzia na zwiększenie zysku.
4. Outsourcing, jako metoda obniżania kosztów przedsiębiorstwa.

Dzień II

08:30 – 09:00 – rejestracja uczestników, kawa powitalna

09:00 – 10:30 – Bartłomiej Nita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

I. Zarządzanie kapitałem pracującym (zapasy, należności i zobowiązania handlowe)

1. Strategiczna rola zarządzania kapitałem w osiąganiu celów finansowych firmy.
2. Wskaźnikowa ocena inwestycji w kapitał obrotowy.
3. Cykl konwersji środków pieniężnych.
4. Strategie zarządzania należnościami, zapasami i zobowiązaniami.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – Marcin Grzywacz (Partner Ground Frost, biegły rewident)

II. Instrumenty wspomagające oraz poprawiające płynność firmy

1. Przyczyny i konsekwencje zatorów płatniczych w firmach.
2. Jak polscy przedsiębiorcy poprawiają płynność finansową.
3. Omówienie najczęściej stosowanych instrumentów poprawiających płynność firmy (kredyt, leasing, faktoring, windykacja).

12:15 – 13:15 – lunch

13:15-14:45 – Jacek Welc (Prezes Zarządu WNP Ekspert Sp. z o.o.)

III. Wybór momentu inwestowania w aktywa trwałe i dobór źródeł ich finansowania

1. Wpływ wahań koniunktury gospodarczej oraz długości cyklu inwestycyjnego na wybór optymalnego momentu inwestowania w aktywa trwałe w poszczególnych sektorach gospodarki.
2. Wpływ wahań koniunktury gospodarczej na dostępność oraz koszt źródeł finansowania inwestycji w aktywa trwałe.
3. Kluczowe ryzyka operacyjne biznesu, jakie należy uwzględnić przy doborze źródeł finansowania inwestycji w aktywa trwałe.
4. Czynniki specyficzne różnych klas aktywów trwałych, jakie należy uwzględnić przy doborze źródeł finansowania inwestycji.

14:45 – 15:00 – przerwa kawowa

15:00 – 16:30 – Kamil Lubiejewski (Kierownik Działu Kontrolingu i Procesów Biznesowych, Skanska Property Poland)

IV. Systemy Business Intelligence wspomagające controlling i finanse

1. „Każda wielka podróż zaczyna się od jednego małego kroku” – jak narzędzie BI może zmienić firmę.
2. Decyzje oparte na faktach – do czego służy BI jak zmaksymalizować posiadanie technologii, aby nie stało się „irytującą nowinką”.
3. Jak wdrożyć i rozwijać nowoczesne narzędzia, aby nie utonąć w raportach i analizach – krok po kroku case study.
4. Budowanie innowacji w firmie – czy lokalna inicjatywa może mieć globalny wpływ?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II: 
- jednej osoby 1790 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1690 zł/os. + 23% VAT

Promocja!
- koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 października wynosi 1590 zł/os. + 23 % VAT

Koszt uczestnictwa w wybranym dniu: 
- jednej osoby 890 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 790 zł/os. + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji,  materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:

Dzień I: 10:00-17:00
Dzień II: 9:00-16:30

Miejsce zajęć: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama