reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > UE walczy z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe korporacje

UE walczy z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe korporacje

28 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty nowych przepisów, mających na celu ograniczenie liczby przypadków unikania opodatkowania przed przedsiębiorstwa. Oprócz przepisów bezpośrednio blokujących takie działania Komisja przewiduje m.in. wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE. Firmy muszą płacić podatki tam, gdzie faktycznie prowadzą działalność – mówił wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Dostosowanie przepisów podatkowych we wszystkich 28 krajach UE w celu skutecznej walki z agresywnymi praktykami podatkowymi dużych przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych zasad. Przedstawione projekty mają umożliwić skoordynowane działania UE wobec firm uchylających się od podatków. Działania te będą się opierać na normach OECD opracowanych jesienią ubiegłego roku.

W ramach swojej kampanii na rzecz sprawiedliwego, skutecznego i sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu opodatkowania w UE Komisja Europejska proponuje nowe rozwiązania, mające utrudnić przedsiębiorstwom uchylanie się od podatków. W pakiecie środków Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia bardziej zdecydowanego i spójnego stanowiska wobec przedsiębiorstw, które próbują uchylać się od uczciwego płacenia podatków, oraz do wdrożenia norm międzynarodowych służących ograniczeniu erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.

Główne elementy nowych przepisów:

  • prawnie wiążące środki służące blokowaniu metod najczęściej używanych przez przedsiębiorstwa, aby unikać płacenia podatków;
  • zalecenie dla państw członkowskich dotyczące sposobów przeciwdziałania nadużyciom postanowień konwencji podatkowych;
  • wniosek dotyczący wymiany informacji przez państwa członkowskie na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE;
  • działania na rzecz dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na szczeblu międzynarodowym;
  • nowa procedura UE dotycząca sporządzania wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie.

Wszystkie te środki utrudnią agresywne planowanie podatkowe, zwiększą przejrzystość działań państw członkowskich i zapewnią sprawiedliwe warunki konkurencji wszystkim przedsiębiorcom działającym na jednolitym rynku.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny oświadczył: - Uczyniliśmy kolejny krok na rzecz wzmocnienia zaufania do całego systemu podatkowego i sprawienia, by był sprawiedliwszy i skuteczniejszy. Obywatele muszą wiedzieć, że przepisy podatkowe stosują się jednakowo do osób prywatnych i przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa muszą odprowadzać podatek w miejscu, gdzie faktycznie prowadzą działalność. Europa może stać się światowym liderem w walce z unikaniem podatków. Wymaga to jednak skoordynowanych działań w całej UE. Musimy uniknąć sytuacji, w której każde państwo członkowskie przyjmuje odrębną strategię.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: - Unikanie opodatkowania powoduje, że co roku tracimy miliardy euro. Pieniądze te można by przeznaczyć na infrastrukturę publiczną, taką jak szkoły czy szpitale, lub też zwiększyć za ich pomocą liczbę miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy. W rezultacie obywatele i przedsiębiorstwa, które wywiązują się ze swych obowiązków, płacą wyższe podatki. To sytuacja nie do zaakceptowania. Dlatego podejmujemy działania, by rozwiązać ten problem. Czynimy dziś istotny krok w kierunku zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorcom oraz zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego wszystkim Europejczykom.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Kluczowe działania

Zaproponowany pakiet opiera się na trzech głównych obszarach prac Komisji na rzecz sprawiedliwszego opodatkowania:

Zapewnienie efektywnego opodatkowania w UE

Zgodnie z podstawową zasadą opodatkowania osób prawnych przedsiębiorstwa powinny płacić podatki w miejscu, w którym uzyskują dochód. Pakiet przewiduje konkretne wnioski legislacyjne mające pomóc państwom członkowskim w dopilnowaniu, by tak właśnie było. Komisja przedstawia projekt dyrektywy mającej na celu zapobieganie unikaniu podatków i przewidującej prawnie wiążące środki, by zwalczać najczęściej stosowane sposoby ich unikania. W swoim zaleceniu dotyczącym konwencji podatkowych Komisja zawarła wskazówki dla państw członkowskich na temat najskuteczniejszych i zgodnych z prawem UE sposobów ochrony postanowień tych konwencji przed nadużyciami.

Zwiększenie przejrzystości podatkowej

Przejrzystość jest konieczna, aby można było skutecznie wykrywać agresywne planowanie podatkowe dużych przedsiębiorstw oraz zapewnić uczciwą konkurencję podatkową. Przyjęty pakiet ma na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw dzięki rewizji dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej. Zgodnie z proponowanymi przepisami organy krajowe będą wymieniać informacje podatkowe dotyczące działalności przedsiębiorstw wielonarodowych w poszczególnych krajach. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie będą miały kluczowe informacje umożliwiające określenie ryzyka unikania opodatkowania i lepsze ukierunkowanie kontroli skarbowych. Komisja bada również kwestię publicznej sprawozdawczości w poszczególnych krajach. Trwają prace nad oceną skutków odnośnego uregulowania. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony wczesną wiosną.

Zapewnienie równych szans

Unikanie opodatkowania i szkodliwa konkurencja podatkowa to problemy o wymiarze globalnym. Aby skutecznie im zapobiegać, działania muszą wykraczać poza granice UE. Staraniom państw członkowskich na rzecz wprowadzenia nowych globalnych norm dotyczących przejrzystości podatkowej oraz uczciwej konkurencji podatkowej muszą towarzyszyć wysiłki partnerów UE, idących za jej przykładem. Kraje rozwijające się również powinny zostać włączone do międzynarodowej sieci dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, by móc odnieść korzyści z globalnej walki z unikaniem opodatkowania. Przedstawiony pakiet zawiera komunikat w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania. Jego celem jest zacieśnienie współpracy z partnerami międzynarodowymi w zakresie zwalczania unikania opodatkowania, wzmocnienie unijnych środków promujących sprawiedliwe opodatkowanie na świecie w oparciu o normy międzynarodowe oraz wypracowanie wspólnego podejścia do zewnętrznych zagrożeń związanych z unikaniem opodatkowania. Przyczyni się to również do zapewnienia sprawiedliwych i równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorców i państw.

Pakiet zawiera również komunikat ogólny oraz dokument roboczy służb Komisji, w których wyjaśnia się argumenty polityczne i gospodarcze przemawiające za przyjęciem poszczególnych środków oraz szersze plany Komisji związane ze zwalczaniem omawianego zjawiska. Pakietowi towarzyszy nowe badanie na temat agresywnego planowania podatkowego, w którym przeanalizowano główne kanały wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, by nie płacić podatków.

Monitor Księgowego – prenumerata

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama