Kategorie

UE walczy z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe korporacje

UE walczy z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe korporacje
UE walczy z unikaniem opodatkowania przez międzynarodowe korporacje
28 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty nowych przepisów, mających na celu ograniczenie liczby przypadków unikania opodatkowania przed przedsiębiorstwa. Oprócz przepisów bezpośrednio blokujących takie działania Komisja przewiduje m.in. wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE. Firmy muszą płacić podatki tam, gdzie faktycznie prowadzą działalność – mówił wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Dostosowanie przepisów podatkowych we wszystkich 28 krajach UE w celu skutecznej walki z agresywnymi praktykami podatkowymi dużych przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych zasad. Przedstawione projekty mają umożliwić skoordynowane działania UE wobec firm uchylających się od podatków. Działania te będą się opierać na normach OECD opracowanych jesienią ubiegłego roku.

W ramach swojej kampanii na rzecz sprawiedliwego, skutecznego i sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu opodatkowania w UE Komisja Europejska proponuje nowe rozwiązania, mające utrudnić przedsiębiorstwom uchylanie się od podatków. W pakiecie środków Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia bardziej zdecydowanego i spójnego stanowiska wobec przedsiębiorstw, które próbują uchylać się od uczciwego płacenia podatków, oraz do wdrożenia norm międzynarodowych służących ograniczeniu erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.

Główne elementy nowych przepisów:

 • prawnie wiążące środki służące blokowaniu metod najczęściej używanych przez przedsiębiorstwa, aby unikać płacenia podatków;
 • zalecenie dla państw członkowskich dotyczące sposobów przeciwdziałania nadużyciom postanowień konwencji podatkowych;
 • wniosek dotyczący wymiany informacji przez państwa członkowskie na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE;
 • działania na rzecz dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na szczeblu międzynarodowym;
 • nowa procedura UE dotycząca sporządzania wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie.

Wszystkie te środki utrudnią agresywne planowanie podatkowe, zwiększą przejrzystość działań państw członkowskich i zapewnią sprawiedliwe warunki konkurencji wszystkim przedsiębiorcom działającym na jednolitym rynku.

Reklama

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny oświadczył: - Uczyniliśmy kolejny krok na rzecz wzmocnienia zaufania do całego systemu podatkowego i sprawienia, by był sprawiedliwszy i skuteczniejszy. Obywatele muszą wiedzieć, że przepisy podatkowe stosują się jednakowo do osób prywatnych i przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa muszą odprowadzać podatek w miejscu, gdzie faktycznie prowadzą działalność. Europa może stać się światowym liderem w walce z unikaniem podatków. Wymaga to jednak skoordynowanych działań w całej UE. Musimy uniknąć sytuacji, w której każde państwo członkowskie przyjmuje odrębną strategię.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: - Unikanie opodatkowania powoduje, że co roku tracimy miliardy euro. Pieniądze te można by przeznaczyć na infrastrukturę publiczną, taką jak szkoły czy szpitale, lub też zwiększyć za ich pomocą liczbę miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy. W rezultacie obywatele i przedsiębiorstwa, które wywiązują się ze swych obowiązków, płacą wyższe podatki. To sytuacja nie do zaakceptowania. Dlatego podejmujemy działania, by rozwiązać ten problem. Czynimy dziś istotny krok w kierunku zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorcom oraz zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego wszystkim Europejczykom.

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Kluczowe działania

Zaproponowany pakiet opiera się na trzech głównych obszarach prac Komisji na rzecz sprawiedliwszego opodatkowania:

Zapewnienie efektywnego opodatkowania w UE

Zgodnie z podstawową zasadą opodatkowania osób prawnych przedsiębiorstwa powinny płacić podatki w miejscu, w którym uzyskują dochód. Pakiet przewiduje konkretne wnioski legislacyjne mające pomóc państwom członkowskim w dopilnowaniu, by tak właśnie było. Komisja przedstawia projekt dyrektywy mającej na celu zapobieganie unikaniu podatków i przewidującej prawnie wiążące środki, by zwalczać najczęściej stosowane sposoby ich unikania. W swoim zaleceniu dotyczącym konwencji podatkowych Komisja zawarła wskazówki dla państw członkowskich na temat najskuteczniejszych i zgodnych z prawem UE sposobów ochrony postanowień tych konwencji przed nadużyciami.

Zwiększenie przejrzystości podatkowej

Przejrzystość jest konieczna, aby można było skutecznie wykrywać agresywne planowanie podatkowe dużych przedsiębiorstw oraz zapewnić uczciwą konkurencję podatkową. Przyjęty pakiet ma na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw dzięki rewizji dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej. Zgodnie z proponowanymi przepisami organy krajowe będą wymieniać informacje podatkowe dotyczące działalności przedsiębiorstw wielonarodowych w poszczególnych krajach. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie będą miały kluczowe informacje umożliwiające określenie ryzyka unikania opodatkowania i lepsze ukierunkowanie kontroli skarbowych. Komisja bada również kwestię publicznej sprawozdawczości w poszczególnych krajach. Trwają prace nad oceną skutków odnośnego uregulowania. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony wczesną wiosną.

Zapewnienie równych szans

Reklama

Unikanie opodatkowania i szkodliwa konkurencja podatkowa to problemy o wymiarze globalnym. Aby skutecznie im zapobiegać, działania muszą wykraczać poza granice UE. Staraniom państw członkowskich na rzecz wprowadzenia nowych globalnych norm dotyczących przejrzystości podatkowej oraz uczciwej konkurencji podatkowej muszą towarzyszyć wysiłki partnerów UE, idących za jej przykładem. Kraje rozwijające się również powinny zostać włączone do międzynarodowej sieci dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, by móc odnieść korzyści z globalnej walki z unikaniem opodatkowania. Przedstawiony pakiet zawiera komunikat w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania. Jego celem jest zacieśnienie współpracy z partnerami międzynarodowymi w zakresie zwalczania unikania opodatkowania, wzmocnienie unijnych środków promujących sprawiedliwe opodatkowanie na świecie w oparciu o normy międzynarodowe oraz wypracowanie wspólnego podejścia do zewnętrznych zagrożeń związanych z unikaniem opodatkowania. Przyczyni się to również do zapewnienia sprawiedliwych i równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorców i państw.

Pakiet zawiera również komunikat ogólny oraz dokument roboczy służb Komisji, w których wyjaśnia się argumenty polityczne i gospodarcze przemawiające za przyjęciem poszczególnych środków oraz szersze plany Komisji związane ze zwalczaniem omawianego zjawiska. Pakietowi towarzyszy nowe badanie na temat agresywnego planowania podatkowego, w którym przeanalizowano główne kanały wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, by nie płacić podatków.

Monitor Księgowego – prenumerata


Kontekst

Proponowany pakiet odzwierciedla stosowane obecnie na świecie podejście polityczne i gospodarcze do opodatkowania osób prawnych. W październiku 2015 roku kraje OECD uzgodniły środki służące ograniczeniu erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS). Parlament Europejski przedstawił natomiast zalecenia dotyczące unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa.

Komisja szybko wywiązuje się z obietnicy przewodniczącego Junckera dotyczącej przedstawienia kompleksowego planu działań w celu zaradzenia problemowi unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa, zapewnienia sprawiedliwszego jednolitego rynku i promowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji w Europie.

Główne inicjatywy podjęte przez Komisję w 2015 r. w celu zwiększenia przejrzystości podatkowej i przeprowadzenia reformy opodatkowania osób prawnych już przynoszą wyniki: państwa członkowskie uzgodniły wniosek dotyczący przejrzystości w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy; podjęto też szereg ważnych reform dotyczących podatku od osób prawnych. Komisja będzie kontynuować działania na rzecz reformy opodatkowania przedsiębiorstw w bieżącym roku. Przedstawi istotne propozycje, m.in. ponowny wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).

Dalsze działania

Dwa wnioski ustawodawcze zawarte w pakiecie zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji i Radzie do przyjęcia. Rada i Parlament powinny również zatwierdzić zalecenie dotyczące konwencji podatkowych, zaś państwa członkowskie – zastosować się do niego przy przeglądzie takich porozumień. Państwa członkowskie powinny również formalnie uzgodnić nową strategię zewnętrzną i możliwie szybko podjąć decyzję co do sposobu jej realizacji po tym, jak zostanie przyjęta przez Parlament Europejski.

Dalsze informacje:

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Komisja Europejska
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?