| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zostań członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Zostań członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Ministerstwo Finansów informuje, że do 26 sierpnia można składać zgłoszenia swojej kandydatury do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ogłoszenie jest skierowane do pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych.

15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) wprowadzające m.in. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa przewiduje powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania której zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

Jak informuje MF w skład Rady mają wejść m.in. dwie osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371). I spośród zgłoszonych kandydatur z tych środowisk naukowych Minister Finansów powoła dwóch członków Rady na czteroletnią kadencję. Powołanie konkretnego kandydata nastąpi po zasięgnięciu pisemnej opinii podmiotu zatrudniającego kandydata.

Osoby powołane w skład Rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego.

Ponadto kandydat do Rady musi mieć obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia - osobiście w Kancelarii Ministerstwa Finansów lub pocztą na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem „Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania".

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Wynagrodzenie członków Rady

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 lipca 2016 r. (Dz. U. z 26 lipca 2016 r., poz. 1106) w sprawie wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów podróży i noclegów członków Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania za każdy miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie Rady, przysługuje wynagrodzenie:

1) przewodniczącemu Rady – w wysokości 2500 zł;

2) sekretarzowi Rady – w wysokości 1800 zł;

3) członkowi Rady – w wysokości 1500 zł.

Ponadto wysokość łącznego wynagrodzenia dla członków Rady za sporządzenie projektu uzasadnienia stanowiska zawartego w opinii w indywidualnej sprawie wynosi 3000 zł.

Oprócz powyższych kwot członkowi Rady przysługuje zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej niż 300 zł za każdą dobę hotelową.

Członkowi Rady, na jego uzasadniony wniosek złożony do sekretarza Rady, mogą zostać zwrócone koszty podróży prywatnym samochodem, motocyklem lub motorowerem.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Zgodnie z art. 119o Ordynacji podatkowej w skład Rady wchodzą:
2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku;
2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64);
1 osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;
1 osoba będąca doradcą podatkowym wskazana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
1 osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;
1 osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego.

Radę powołuje minister finansów na czteroletnią kadencję. Rada działa do dnia powołania Rady kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia upływu kadencji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »