| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej – nowe regulacje

Warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej – nowe regulacje

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia dotyczącego warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej. Nowe regulacje są związane z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej co oznacza, że dotychczasowe zadania Służby Celnej będą wykonywane przez odpowiednie organy KAS. Zmiany polegają przede wszystkim na zastosowaniu nowego nazewnictwa organów wykonujących zadania kontrolne.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn.zm) i zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1313).

Czego dotyczy projekt?

Projekt rozporządzenia określa warunki wykonywania kontroli, o których mowa w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, a w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. W projekcie rozporządzenia uregulowano warunki wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611, z późn.zm.), w zakresie stosowania receptur oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową oraz w zakresie działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych związanej z prawidłowością deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową.

Jakie zmiany wprowadzi rozporządzenie?

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projekt zawiera zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. zmiany związane z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej co oznacza, że dotychczasowe zadania Służby Celnej będą wykonywane przez odpowiednie organy KAS (zmiany polegają zatem na zastosowaniu nowego nazewnictwa organów wykonujących zadania kontrolne oraz zastąpieniu pojęcia „kontroli celnej” nowym pojęciem „kontroli celno-skarbowej”, zmianie określenia organu właściwego do przeprowadzenia kontroli oraz zmianie wynikającej z określenia w ww. ustawie miejsc wykonywania kontroli celno-skarbowej) oraz zmiany porządkujące, związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.). Do zmian porządkujących należą zmiany w nazwach procedur celnych oraz dostosowanie przepisów do sytuacji, w której w obrocie towarowym z zagranicą stosowane są elektroniczne systemy obsługi zgłoszeń celnych.

W projekcie uregulowano kwestie z zakresu kontroli na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, w tym kontroli wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, kontroli towarów przemieszczanych  za pomocą stałych instalacji przesyłowych, kontrola prowadzenia magazynu czasowego składowania. Kontroli tej dokonują funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, stąd też w rozporządzeniu określono sposób postępowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w chwili przystępowania do kontroli. Sprecyzowano również przypadki wykonywania kontroli celno-skarbowej poza kolejnością oraz chwilę podjęcia kontroli w przypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie przepisy prawa uzależniają od spełnienia określonych wymogów. Określono również czynności, jakie w ww. przypadku zobowiązany jest podjąć funkcjonariusz. Poza powyższym rozporządzenie omawia także kontrolę wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, kontrolę towarów przemieszczanych  za pomocą stałych instalacji przesyłowych i kontrolę prowadzenia magazynu czasowego składowania. Analogiczne uregulowania funkcjonowały w dotychczasowym stanie prawnym.

Uregulowane zostało także wykonywanie kontroli w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania kontrolowanego. Do ww. kontroli należy kontrola stosowania uproszczeń, których sposób weryfikacji nie został określony w przepisach prawa celnego. W stosunku do obecnego stanu prawnego nie wprowadzono istotnych zmian w tym zakresie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Rozporządzenie dotyczy również kontroli w miejscach innych niż urząd celno-skarbowy albo miejsce wyznaczone lub uznane przez organ Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych niż siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsce zamieszkania kontrolowanego. Uregulowano, że kontrola jest  wykonywana w miejscu, w którym są zapewnione warunki do jej przeprowadzenia a w przypadku gdy jest to kontrola, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy o KAS a nie wykryto nieprawidłowości – rozporządzenie przewiduje obowiązek poinformowania kontrolowanego o prawie żądania sporządzenia protokołu. Powyższy obowiązek został określony w związku z brzmieniem art. 81 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym protokół z czynności kontrolnych wykonywanych w miejscach, o których mowa w art. 62 ust. 5 i 13, jest sporządzany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub na żądanie kontrolowanego, chyba że czynność ta została udokumentowana w sposób określonych w przepisach odrębnych.

Zawarte zostały w nim poza tym regulacje dotyczące wykonywania kontroli stosowania procedur celnych z zakresu:

- procedury dopuszczenia do obrotu;

- procedury końcowego przeznaczenia;

- procedury tranzytu;

- procedury uszlachetniania czynnego;

- procedury odprawy czasowej;

- procedury uszlachetniania biernego;

- procedury wywozu;

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

www.rakoczy.com.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »