reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > VAT od bonów towarowych - nowelizacja ustawy o VAT

VAT od bonów towarowych - nowelizacja ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Jednym z celów tego projektu jest ujednolicenie sposobu opodatkowania podatkiem VAT obrotu bonami towarowymi. Drugim celem nowelizacji jest implementacja dyrektywy 2017/2455 i zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Wprowadzony będzie próg w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych.

Projekt dostosowuje polskie prawo do dwóch dyrektyw unijnych - dyrektywy z 27 czerwca 2016 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi, a także dyrektywy z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej tę samą dyrektywę w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku VAT w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!
Polecamy: INFORLEX Biznes

Opodatkowanie VAT bonów towarowych

Celem pierwszej dyrektywy, a w ślad za nią nowelizacji ustawy o VAT jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisówdotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że wobec braku uregulowania na szczeblu unijnym oraz nielicznego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, państwa członkowskie stosują niejednolite zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi. Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami unijnymi świadczenie stanowiące podstawę do wydania bonu, a zatem dostawa towarów lub świadczenie usług, stanowi świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT-em.

"Jednak nie jest jasne, czym dokładnie jest bon, w przypadku gdy VAT pobierany jest przy transakcjach realizowanych z wykorzystaniem bonu oraz od jakiej kwoty powinien być naliczony VAT. Potrzeba wyjaśnienia tych kwestii jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy bony stosowane są w obrocie międzynarodowym" - napisano w OSR.

"Przy braku konkretnych przepisów dotyczących bonów w dyrektywie 2006/112/WE, w przypadku transgranicznego korzystania z bonów dochodzi czasem do podwójnego opodatkowania lub niezamierzonego braku opodatkowania. Zwiększa to zagrożenie uchylania się podatników od podatku i prowadzi do zakłóceń konkurencji" - czytamy.

Implementując dyrektywę 2016/1065 projekt wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie zasad opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia.

"Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi" - tłumaczy MF.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, istotą rozróżnienia na bon jednego przeznaczenia (SPV) i różnego przeznaczenia (MPV) jest to, czy w momencie emisji bonu dostępnych jest wystarczająco dużo informacji, by stwierdzić, gdzie ma nastąpić opodatkowanie podatkiem VAT i w jakiej kwocie, w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, na które bon ostatecznie zostanie wymieniony. Przy korzystaniu z bonu - w zależności od jego rodzaju - VAT będzie naliczany w chwili transferu bonu albo w chwili skorzystania z bonu.

Rozliczanie VAT usług elektronicznych świadczonych konsumentom w innych krajach UE

Z kolei zapisy projektu związane z implementacją dyrektywy 2017/2455 wprowadzają zmiany "nakierowane na zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE".

Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 stanowi odpowiedź na problem relatywnie wysokich kosztów wynikających z konieczności wypełniania obowiązków określonych w przepisach VAT jakie ponoszą przedsiębiorcy, zwłaszcza z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz podmioty typu start-up, prowadzące działalność w zakresie transgranicznego świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (zwanych dalej zbiorczo „usługami elektronicznymi”) na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (konsumentów) zlokalizowanych w innych państwach członkowskich niż usługodawca. Pomimo możliwości korzystania przez tych przedsiębiorców z uproszczonego rozliczania VAT od usług elektronicznych za pośrednictwem portalu internetowego – tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (Mini-One Stop Shop – MOSS) we własnym kraju, wielu z nich nie decyduje się na rozpoczęcie działalności transgranicznej. Ma to negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, a w szerszym wymiarze także na rozwój jednolitego rynku.

implementacja dyrektywy 2017/2455 wprowadza zmiany nakierowane na zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Projektowane rozwiązania zakładają:

1. Wprowadzenie progu w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy będą mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w państwach członkowskich odbiorców ich usług.

2. Dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

Ustalenie zasad fakturowania dla tej kategorii usług w przypadku gdy usługodawcy rozliczają je w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) zgodnie z przepisami krajowymi.

Państwa członkowskie UE muszą przyjąć i opublikować, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania ww. dyrektyw. (PAP)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Marcin Musiał

pś/ mmu/

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama