| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Koszty badania rocznego pakietu sprawozdawczego na potrzeby grupy kapitałowej

Koszty badania rocznego pakietu sprawozdawczego na potrzeby grupy kapitałowej

Czy koszty związane z badaniem rocznego pakietu sprawozdawczego stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym, spółka X należąca do grupy Z w październiku 2003 r. zawarła ze spółką Y umowę o zbadanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, rocznego pakietu sprawozdawczego za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. Za wyżej wymienione badanie spółka była obowiązana zapłacić wynagrodzenie. Spółka X podkreśla, że pakiet sprawozdawczy jest dokumentem przygotowywanym na potrzeby raportowania międzynarodowego, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania spółki w grupie Z. Celem badania jest uzyskanie racjonalnej podstawy do określenia, czy pakiet sprawozdawczy nie zawiera istotnych przekłamań. Sporządzenie takiego sprawozdania jest jednym z obowiązków, które wszystkie spółki muszą spełnić, aby móc funkcjonować w ramach grupy kapitałowej i osiągać wynikające z tego faktu korzyści. W związku z powyższym spółka uważa za uzasadnione zaliczenie wydatków poniesionych na badanie sprawozdania finansowego do kosztów uzyskania przychodów, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm. – dalej ustawa o p.d.o.p.).
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy o p.d.o.p. „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, jeśli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. W przypadku kosztów, których nie można bezpośrednio lub pośrednio wiązać z uzyskanym przychodem, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika, podlegają one zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu z chwilą ich faktycznego poniesienia.
Zdaniem urzędu wydatki poniesione z tytułu badania sprawozdania finansowego będą dla spółki kosztami uzyskania przychodów. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów, które w swej opinii wyrażonej w piśmie Ministerstwa Finansów – Podsekretarza Stanu z 26 kwietnia 2002 r., nr PB3-8214--99/WK/02, uznało, iż „stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591 ze zm.) roczne sprawozdania finansowe poddawane są badaniom przez biegłych rewidentów. W stosunku do określonej grupy podmiotów gospodarczych badanie to ma charakter obligatoryjny, zaś do innych wymogu takiego nie ma (art. 64 ustawy o rachunkowości). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego, zarówno o charakterze obligatoryjnym, jak i prowadzonego na podstawie decyzji organów jednostki, która nie ma ustawowego obowiązku poddawania badaniu jej rocznych sprawozdań finansowych – w myśl ww. art. 15 ust. 1 zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia. Powyższe dotyczy badania, które związane jest ze zwykłym tokiem działalności podmiotu, a nie np. w celu sprzedaży przedsiębiorstwa”.

Pismo I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 16 kwietnia 2004 r. (sygn. 1471/DPD/423/79/04/MŻ)

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »