| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdów do pracy wolontariuszy

Opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdów do pracy wolontariuszy

Pismo Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z 18 czerwca 2004 r. (nr PD II/415-34/2004)

Czy zwrot kosztów dojazdu do pracy stanowi dla wolontariuszy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...) wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
Jak stanowi art. 42 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego.
Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (...) oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o czym stanowią przepisy art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.
Ww. podmioty, zgodnie z art. 45 cyt. wyżej ustawy, mają obowiązek m.in. zapewnić wolontariuszowi odpowiednie środki ochrony indywidualnej, pokryć koszty podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ponadto, podmioty te mogą pokrywać także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz tych podmiotów, jednak na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń.
Oznacza to, że pokrywanie kosztów ponoszonych przez wolontariuszy odbywa się zawsze na zasadach dotyczących także pracowników. Jeżeli zatem Stowarzyszenie nie pokrywa pracownikom kosztów dojazdu do zakładu pracy lub innych kosztów, gdyż nie wynika to wprost z przepisów innych ustaw, nie istnieje wówczas ustawowy obowiązek zwrotu tych kosztów wolontariuszowi. Tym samym, ewentualne pokrywanie przez Stowarzyszenie omawianych kosztów nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »