| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Najważniejsze zmiany w prawie w marcu 2014 r.

Najważniejsze zmiany w prawie w marcu 2014 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmian z zakresu regulacji dotyczących prawa pracy, przekazywania danych do NBP i odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców, które weszły w życie w marcu 2014 r., a także wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.


Polecamy:
Nowe zasady rozliczania czasu pracy

 


Praca w niedzielę i święta- zmiany prawi pracy


4 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 208), na podstawie której:

- rozszerzono katalog przypadków, w których dozwolona jest praca w niedzielę i święta;

- zezwolono na wykonywanie w niedzielę i święta pracy polegającej na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, jeśli dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy i pod warunkiem, że praca ta jest wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych;

- przewidziano, że praca w niedziele i dni wolne od pracy w Polsce będzie dopuszczalna również w przypadku prac umożliwiających świadczenia usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza Polską;

- nałożono na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu w niedzielę i święta pracę polegającą na świadczeniu usług lub wykonywaniu prac umożliwiających świadczenie usług odbieranych poza terytorium naszego kraju z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, innego dnia wolnego od pracy.

Zasady odliczania VAT od samochodów po 1 kwietnia 2014 r.


Przekazywanie danych do NBP


5 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 271), na podstawie którego:

- uregulowano kwestie związane z przekazywaniem do Narodowego Banku Polskiego (dalej „NBP”) danych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

- określono obowiązek sporządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają, miesięcznych lub kwartalnych raportów sprawozdawczych;

- zobligowano towarzystwa funduszy inwestycyjnych do sporządzania, po dokonaniu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, raportu sprawozdawczego według stanu na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego oraz raportu sprawozdawczego według stanu na koniec roku obrotowego;

- przyjęto zasadę, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych przekazuje NBP raporty sprawozdawcze w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy;

- ustalono, że raporty sprawozdawcze są przekazywane w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl, do którego dostęp odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP;

- wprowadzono regułę, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują wymagane dane Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, a ta przekazuje miesięczne raporty sprawozdawcze, zawierające ww. dane, do NBP w terminie do końca 25 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego te dane dotyczą.

 

Czytaj także

Ekspert:

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »