REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Mały ZUS plus 2024 – warunki, termin zgłoszenia, ile wynosi. Jak liczyć 36 miesięcy płacenia niższych składek? Kto może skorzystać z tej ulgi składkowej?

Mały ZUS plus 2024 – warunki, termin zgłoszenia, ile wynosi. Kto może skorzystać z tej ulgi składkowej? Konieczne zgłoszenie z kodem zaczynającym się od 05 90 albo od 05 92
Mały ZUS plus 2024 – warunki, termin zgłoszenia, ile wynosi. Kto może skorzystać z tej ulgi składkowej? Konieczne zgłoszenie z kodem zaczynającym się od 05 90 albo od 05 92
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tylko do końca stycznia mają czas na zgłoszenie przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS plus” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ale uwaga - te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały z tej ulgi składkowej w 2023 roku a w 2024 roku nadal spełniają warunki - nie muszą zgłaszać się drugi raz.
rozwiń >

Mały ZUS plus to potoczna nazwa preferencji dla przedsiębiorców w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ta ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Autopromocja

Mały ZUS plus 2024 - dla kogo

Z ulgi składkowej zwanej Mały ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli w 2023 roku) nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy

Ważne

Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od o kwoty co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia

Mały ZUS plus 2024 – do kiedy zgłoszenie. Najpierw wyrejestrowanie a potem zgłoszenie z kodem rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z małego ZUS plus, a chcą w tym roku zacząć korzystać i spełniają warunki, powinny najpóźniej do 31 stycznia zgłosić się do ulgi
Nie wystarczy opłacać niższe składki, aby skorzystać z tej formy wsparcia, przedsiębiorcy najpierw muszą wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus, tj. rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. Natomiast firmy, które korzystały z tej ulgi w poprzednim roku i spełniają warunki w 2024 roku, nie muszą robić ponownego zgłoszenia – wyjaśnia Beata Kopczyńska,  regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Rozliczenie do 20 lutego

ZUS wyjaśnia, że każdy korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Na żądanie ZUS-u przedsiębiorca ma także obowiązek (w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania) przedłożyć ZUS-owi dokumenty potwierdzające stosowane w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, to ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Kiedy zgłoszenie do Małego ZUS Plus w innym miesiącu?

W niektórych sytuacjach zgłoszenia do Małego ZUS plus można dokonać w innym miesiącu niż styczeń
Jest tak wtedy, gdy przedsiębiorca wcześniej z „preferencyjnych składek” przez 24 miesiące, a ten preferencyjny okres kończy się w innym terminie niż styczeń. W takim przypadku ten płatnik składek może zgłosić się do Małego ZUS w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany. Jeśli np. termin opłacania preferencyjnych składek kończy się ostatniego maja, to przedsiębiorca może zgłosić się do Małego ZUS plus do 7 czerwca - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mały ZUS plus 2024 - ile wynosi, jak obliczyć podstawę wymiaru składek

Ulga składkowa Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł

Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. 

ZUS radzi jak obliczyć podstawę wymiaru składek na "mały ZUS plus". 
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tej preferencji oblicza się tak:

Krok 1) Ustalamy przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2023) według wzoru:

(Roczny dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności ) x 30

Wynik otrzymany z tego działania trzeba zaokrąglić:
- do pełnych groszy w górę (jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr) lub 
- do pełnych groszy w dół (jeśli końcówka jest niższa niż 0,5 gr).

Krok 2) Mnożymy przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym obliczony w kroku nr 1, przez współczynnik 0,5.
Wynik otrzymany w tym działaniu również trzeba zaokrąglić do pełnych groszy wg ww. zasad.

Krok 3) Otrzymany wynik w kroku nr 2 trzeba porównać do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia (obowiązującej w danym miesiącu 2024 roku) i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Tak ustalona podstawa wymiaru składek (jak już wyżej wspomniano) nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Przykład

Przykład
Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Pana Tomasza w 2023 r. wyniósł 6 787,26 zł. Zatem jej podstawa wymiaru składek od stycznia 2024 r. wynosi 3 393,63 zł (6 787,26 x 0,5 = 3 393,63). Wyliczona podstawa jest wyższa od 1272,60 zł (30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2024 r.) oraz niższa niż 4 694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na 2024 rok).

 

Ważne
Forma rozliczenia w 2023 roku a obliczenie podstawy wymiaru składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS plus

ZUS wskazuje także, że przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym (2023) rozliczali się z podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) - obliczają wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z  przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku płacili kartę podatkową i nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT - roczny dochód z działalności gospodarczej obliczają mnożąc roczny przychód  z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglają do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, gdy końcówka jest niższa niż 0,5 grosza.

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku płacili ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obliczają roczny dochód z działalności gospodarczej mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5. Tak jak wszyscy inni mają również obowiązek zaokrąglenia otrzymanego wyniku do pełnych groszy.

Jednocześnie ZUS informuje, że gdy przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodu składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz osób z nim współpracujących - ma obowiązek doliczyć kwoty tych składek do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne maksymalnie przez 36 miesięcy

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę już od 2019 roku mogą korzystać z małego ZUS, a od 2020 roku z małego ZUS plus. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy

Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe.

Nie każdy skorzysta z ulgi w 2024 roku

Płatnicy składek, którzy korzystali z możliwości opłacania niższych składek od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. czyli przez 36 miesięcy, a w latach 2022 i 2023 opłacali składki bez ulg, czyli wyliczone od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, z małego ZUS plus będą mogli dopiero skorzystać w 2025 roku
Dlaczego nie w 2024 ? W styczniu 2024 r. należy zweryfikować okresy wykorzystanych 36 miesięcy prawa do tzw. małej działalności gospodarczej

Okres 60 miesięcy kalendarzowych trwał od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeśli przysługujących 36 miesięcy zawiera się w tych ramach, oznacza to, że w styczniu 2024 r. przedsiębiorca  nie może korzystać z małej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma prawa do ulgi w całym 2024 r. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będzie mógł skorzystać z małego ZUS-u plus w 2025 roku po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Ważne
Kto nie może skorzystać z Małego ZUS plus

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w roku 2024 lub w 2023 r.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(23)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Księgowy
  2024-01-15 18:58:19
  Art 18c ust..11 p.6 Ustawy o ubezp. społ. "Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób, które ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy ". CZYLI USTAWA DOPUSZCZA UBEZPIECZENIE MAŁYM ZUSem PLUS PRZEZ 36 m-cy w CIĄGU OSTATNICH 60 M-CY !!!!. Zatem ZUS ewidentnie wprowadza w błąd przedsiębiorców taką karkołomną interpreytacją przepisu o małym zusie plus. Gdyby tak było jak chce ZUS to by oznaczało, że można korzystać z małego ZUS plus maksymalnie przez 36 m-cy w ciągu ostatnich 72 mcy. Przecież to jest absurd i sprzeczne z intencją w/w przepisu.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Maryjolka
  2024-01-13 13:40:18
  Okres 60 miesięcy kalendarzowych trwał od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeśli przysługujących 36 miesięcy zawiera się w tych ramach, oznacza to, że w styczniu 2024 r. przedsiębiorca nie może korzystać z małej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma prawa do ulgi w całym 2024 r. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będzie mógł skorzystać z małego ZUS-u plus w 2025 roku po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego. I Becia na rację, tak? Co na to nasi nowi władcy, bo wygląda to na jakąś minę?
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Księgowy nr2
  2024-01-18 10:27:36
  ZUS wyraźnie naciąga znaczenie . 18c ust. 11 pkt 6 Ustawy o ubezpieczeniach społ. ponieważ traktuje te ostatnie 60 m-cy jako „POPRZEDZAJĄCE” miesiąc, w którym przedsiębiorca zamierza zmienić formę i podstawę ubezpieczenia. Przecież w przepisie Art. 18c ust. 11 pkt 6 NIE MA słowa „POPRZEDZAJĄCYCH”. W szczególności w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2024 więc dokładnie ostatnich 60 m-cy, w których przedsiębiorca prowadził działalność choćby przez 1 DZIEŃ KALENDARZOWY!!! ustalał (istotna forma czasu przeszłego) preferencyjnie podstawę składek ubezpieczeniowych dokładnie przez 35 m-cy. Dopiero w ostatnim miesiącu czyli w 01.2024 zamierza zmienić formę ubezpieczenia uwzględniając Art.18c przedmiotowej Ustawy, a więc nie ma w tym miesiącu mowy o czasie przeszłym ( „ustalały”). Stąd oczywisty wniosek, że można w kolejnym 36-stym miesiącu ustalić podstawę składek wg Art.18c. Czyżby ustawa o ubezpieczeniach społ. w Art. 18c ust. 11 pkt 6 zabraniała korzystać ubezpieczonemu z Małego ZUS-u Plus przez 36 m-cy w ciągu ostatnich 60 m-cy ? Zdecydowanie NIE !!! Owszem nie można skorzystać przez 37 i więcej m-cy ale taka sytuacja w w/w przypadku nie występuje. Czyli ZUS nie pozwala skorzystać z ustawowego uprawnienia do wyboru odpowiedniej formy ubezpieczenia społecznego w określonym czasie. Aby wykazać wadliwość ZUS – owskiej wykładni to przyjmijmy chwilowo prawdziwość tej mocno kontrowersyjnej interpretacji ZUS, że intencją ustawodawcy były tylko „POPRZEDZAJĄCE” miesiące miesiąc planowanej zmiany ubezpieczenia wg Art. 18c.Wówczas nie da się logicznie obronić tego stanowiska począwszy już od następnego m-ca czyli od 02.2024. Nie oznaczałoby to, że można by już w lutym 2024 skorzystać z ulgowego ustalania składek, bowiem inny zapis o granicznej dacie 31 stycznia do zmiany kodu ubezpieczenia ostatecznie uniemożliwiłby ubezpieczonemu do końca roku prawo wyboru. Sprawa byłaby oczywista i zgodna także z dzisiejszym stanowiskiem ZUS gdyby w/w przepis zawierał stwierdzenie przez 36 m-cy Małego ZUS-u w ciągu ostatnich 72 m-cy a tak faktycznie nie jest. Przerażające jest jak ZUS tak niesprawiedliwie i wszystko wskazuje bezprawie wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję wobec drobnych przedsiębiorców. Jeśli Rzecznik MŚP sprawnie zadziała to jest duża szansa na przywrócenie porządku prawnego w ZUS.
  0
 • RS
  2024-01-15 17:16:12
  Przecież to jest chore,Przepis mówił jasno że po wykorzystaniu 36 miesięcy ulgi 24 miesiące będzie trzeba opłacać składki w pełnej wysokości.Po czym teraz sieją zamęt i mówią że jeżeli w ciągu minionych 60 miesięcy wykorzystałeś 36 miesięcy ulgi to mimo że opłacałeś pełne 24 miesiące pełne składki to z obniżonych skorzystasz dopiero za rok!???Nawet księgowi mają różne opinie na ten temat!Niech ktoś rzetelnie napisze w końcu jak jest bo ludzie nie wiedzą na czym stoją.
  0
 • RS
  2024-01-20 12:32:04
  Nie przejmujcie się tylko rejestrujcie na mały Zus.Ja złożyłem(mój przypadek tak jak wyżej w artykule) i wszystko po weryfikacji przeszło i w systemie jest ok.W najgorszym przypadku wam odrzucą bo nie wiem czy wszystkie oddziały w kraju stosują taką interpretację(wynika z tego że nie) Tak czy siak nic nie tracicie. Pozdrawiam.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Księgowy
  2024-01-18 10:20:47
  W uzupełnieniu tego co napisałem wcześniej ZUS wyraźnie naciąga znaczenie . 18c ust. 11 pkt 6 Ustawy o ubezpieczeniach społ. ponieważ traktuje te ostatnie 60 m-cy jako „POPRZEDZAJĄCE” miesiąc, w którym przedsiębiorca zamierza zmienić formę i podstawę ubezpieczenia. Przecież w przepisie Art. 18c ust. 11 pkt 6 NIE MA słowa „POPRZEDZAJĄCYCH”. W szczególności w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2024 więc dokładnie ostatnich 60 m-cy, w których przedsiębiorca prowadził działalność choćby przez 1 DZIEŃ KALENDARZOWY!!! ustalał (istotna forma czasu przeszłego) preferencyjnie podstawę składek ubezpieczeniowych dokładnie przez 35 m-cy. Dopiero w ostatnim miesiącu czyli w 01.2024 zamierza zmienić formę ubezpieczenia uwzględniając Art.18c przedmiotowej Ustawy, a więc nie ma w tym miesiącu mowy o czasie przeszłym ( „ustalały”). Stąd oczywisty wniosek, że można w kolejnym 36-stym miesiącu ustalić podstawę składek wg Art.18c. Czyżby ustawa o ubezpieczeniach społ. w Art. 18c ust. 11 pkt 6 zabraniała korzystać ubezpieczonemu z Małego ZUS-u Plus przez 36 m-cy w ciągu ostatnich 60 m-cy ? Zdecydowanie NIE !!! Owszem nie można skorzystać przez 37 i więcej m-cy ale taka sytuacja w w/w przypadku nie występuje. Czyli ZUS nie pozwala skorzystać z ustawowego uprawnienia do wyboru odpowiedniej formy ubezpieczenia społecznego w określonym czasie. Aby wykazać wadliwość ZUS – owskiej wykładni to przyjmijmy chwilowo prawdziwość tej mocno kontrowersyjnej interpretacji ZUS, że intencją ustawodawcy były tylko „POPRZEDZAJĄCE” miesiące miesiąc planowanej zmiany ubezpieczenia wg Art. 18c.Wówczas nie da się logicznie obronić tego stanowiska począwszy już od następnego m-ca czyli od 02.2024. Nie oznaczałoby to, że można by już w lutym 2024 skorzystać z ulgowego ustalania składek, bowiem inny zapis o granicznej dacie 31 stycznia do zmiany kodu ubezpieczenia ostatecznie uniemożliwiłby ubezpieczonemu do końca roku prawo wyboru. Sprawa byłaby oczywista i zgodna także z dzisiejszym stanowiskiem ZUS gdyby w/w przepis zawierał stwierdzenie przez 36 m-cy Małego ZUS-u w ciągu ostatnich 72 m-cy a tak faktycznie nie jest. Przerażające jest jak ZUS tak niesprawiedliwie i wszystko wskazuje bezprawie wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję wobec drobnych przedsiębiorców. Jeśli Rzecznik MŚP sprawnie zadziała to jest duża szansa na przywrócenie porządku prawnego w ZUS.
  0
 • Księgowy
  2024-01-26 17:12:19
  Zastanawiające jest dlaczego tak wiele serwisów w tym ten bezkrytycznie powiela tak skandaliczną interpretację zusowską ? Przez to ZUS tylko utwierdza się w przekonaniu, że może "zgodnie z prawem" doić drobnych przedsiębiorców.
  0
 • RS
  2024-01-22 12:04:15
  Jest nadzieja.Rzecznik MŚP zwrócił się do premiera o pilną interwencję w sprawie oczywiście błędnej interpretacji ZUS.Tak więc trzeba pilnie śledzić wiadomości.
  0
  pokażodpowiedzi (2)
 • Księgowy
  2024-01-29 17:27:28
  Koniecznie trzeba składać do Rzecznika MŚP wnioski o pełnomocnictwo przed sądem w tej spawie a wcześniej obowiązkowo za potwierdzeniem złożyć do 31.01.24 papierowo w ZUS ZWUA -ZUA z rejestracją z kodem ubezp. 0590. Ja już to zrobiłem. Nie można się poddawać, ZUS tylko na to czeka. A swoją drogą serwisy internetowe mogłyby zająć bardziej krytyczne stanowisko do zusowskiej interpretacji.
  0
  pokażodpowiedzi (2)
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

REKLAMA