Kategorie

Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

Mateusz Nalbert
Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
Wynagrodzenie chorobowe jak również zasiłek chorobowy przysługuje za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby bądź też uszczerbku na zdrowiu powodującym czasową niezdolność do świadczenia pracy.

Obliczenie wynagrodzenia chorobowego

Obowiązek prawidłowego naliczania wynagrodzenia, jak również wynagrodzenia chorobowego wynika wprost z Kodeksu pracy a konkretnie z art. 94 ust 5 i należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.

Reklama

Chociaż w dobie programów komputerowych służących do rozliczania wynagrodzenia wydaje się to sprawą prostą, to nawet najlepszy program komputerowy nie zastąpi niezbędnej wiedzy potrzebnej przy rozliczaniu wynagrodzeń. Mimo wszystko pracownik musi znać zasady i śledzić na bieżąco zmieniające się przepisy prawne. Znaczącą zmianą w przepisach mającą miejsce 24 czerwca 2008 r. był wyrok Trybunału Konstytucyjnego SK 16/06, który z dniem 7 lipca 2008 r. zmienił zasady naliczania wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków. Jego głównym zamierzeniem było wliczanie składników, od których pobrana była składka chorobowa do podstawy naliczenia świadczeń za czas absencji.

Aby prawidłowo naliczyć wynagrodzenie bądź zasiłek za czas choroby niezbędna jest doskonała znajomość przepisów prawnych z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. 1999Nr 60 poz. 636) z późniejszymi zmianami zwaną ustawą zasiłkową. To właśnie w tej ustawie w rozdziale 8 ustalone są zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku jak również wynagrodzenia chorobowego.

Ustalenie podstawy wynagrodzenia chorobowego stanowi pierwszy krok do  prawidłowego obliczenia tego świadczenia i nie jest ono prostą czynnością.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Reklama

Ogólną zasadą obliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego jest ustalenie przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających okres w którym powstała niezdolność do pracy. Jednak często zdarza się tak, że pracownik nie przepracuje całych 12 miesięcy. W tym przypadku podstawę zasiłku bądź też wynagrodzenia chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie za pełne miesiące przepracowane u bieżącego pracodawcy. A co jeżeli pracownik uzyskałby niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca pracy? Ustawodawca przewidział również i ten przypadek i udzielił jasnej instrukcji w art. 37 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku podstawę wynagrodzenia chorobowego będzie wynagrodzenie jakie pracownik uzyskałby gdyby przepracował cały miesiąc (pod warunkiem, że pracownika nie obowiązuję okres wyczekiwania).

Jeżeli pracownik na mocy postanowień regulaminu wynagradzania zachowuję prawo do otrzymania składnika wynagrodzenia w pełnej wysokości to pomimo odprowadzanych za ten składnik składek na ubezpieczenie chorobowe nie wlicza się tego składnika do podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5400 zł oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z regulaminem wynagradzania dodatek za wysługę lat za czas niezdolności do pracy przysługuję w pełnej wysokości.

Podstawę wynagrodzenia chorobowego będzie zatem stanowiła kwota 5400. Co do zasady kwota dodatku za wysługę lat przysługująca za czas niezdolności do pracy będzie wyłączona z podstaw naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zgodnie z postanowieniami art. 43 ustawy zasiłkowej jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem trzech miesięcy od ostatniej niezdolności do pracy to podstawy wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek, jeżeli pracownikowi w tym czasie przestał przysługiwać jakiś dodatek do wynagrodzenia np. naliczony z powodu zwiększenia obowiązków i przysługujący na pewien okres czasu. To wówczas należy ponownie ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego wyłączając ten składnik, który już pracownikowi nie przysługuje. Niestety zasada ta nie działa w drugą stronę co oznacza, że jeżeli pracownikowi zaczął przysługiwać jakiś dodatek to nie wlicza się go do podstawy wynagrodzenia chorobowego, jeżeli nie upłynęło jeszcze 3 miesiące od ostatniej niezdolności do pracy.

Drugim krokiem naliczenia wynagrodzenia chorobowego będzie stanowiło podzielenie podstawy naliczenia wynagrodzenia chorobowego przez 30 dni i pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni niezdolności.

W przypadku wynagrodzeń/zasiłków chorobowych podstawę za jeden dzień wynagrodzenia zawsze stanowi jedna trzydziesta wynagrodzenia i bez znaczenia jest ilość dni w miesiącu.

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5400 zł. W miesiącu lutym przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim.
Podstawa wynagrodzenia 5400/30=180
180*5=900
Podstawa wynagrodzenia chorobowego za 5 dni niezdolności do pracy wynosi 900 zł.

Trzecim krokiem ustalenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy stanowi pomniejszenie podstawy wynagrodzenia chorobowego za czas zwolnienia lekarskiego o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne tj. 13.71%.

Podstawę wynagrodzenia chorobowego za 5 dni niezdolności do pracy stanowi kwota 900 zł.
900 zł*13.71%=123,39
900-123,39=776,61

Czwartym krokiem będzie ustalenie czy pracownikowi za czas niezdolności do pracy przysługuję 80% wynagrodzenia czy też 100%, uzależnione jest to czym została spowodowana niezdolność do pracy. Najczęstszą stawką i praktycznie zawsze stosowaną poza małymi wyjątkami będzie stanowiło 80%.

Podstawę wynagrodzenia chorobowego za 5 dni niezdolności do pracy pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne będzie stanowiło 776,61 zł.
776,61*80%=621,29 zł.
Wynagrodzenie chorobowe brutto za 5 dni niezdolności do pracy przy płacy zasadniczej 5400 zł będzie zatem wynosiło 621,29 zł.

Dodatki do wynagrodzenia przysługujące za okres dłuższy niż jeden miesiąc

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc zgodnie z art. 42 ustawy zasiłkowej wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego w wysokości jednej dwunastej kwot wypłaconych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających okres w którym powstała niezdolność do pracy.

Pracownik przepracował 12 miesięcy z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 3200 zł w grudniu otrzymał nagrodę roczną w wysokości 1900 zł. Podstawę wynagrodzenia chorobowego w styczniu będzie stanowiło 3200+(1900/12)=3358,33 zł

Jeżeli pracownik ma ustaloną stałe wynagrodzenie to obliczenie wynagrodzenie chorobowego nie będzie czynnością skomplikowaną.


Zupełnie odmienną sytuację mamy, gdy pracownikowi przysługuję wiele składników wynagrodzenia, nie tylko premie. Przypadek ten jest szczególnie widoczny przy pracownikach świadczącym stosunek pracy w sektorze budżetowym. Często doświadczeni księgowi z wieloletnim już stażem pracy mają nie lada problem z wyliczeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Pracownik pracujący od początku stycznia bieżącego roku otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 4500 zł, dodatkowo pracownikowi przysługuję dodatek za wysługę lat w wysokości 10%  wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten nie jest pomniejszany za okres choroby), premia regulaminowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł, oraz dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków w wysokości 300 zł (przyznany od czerwca do końca grudnia), dodatkowo pracownik otrzymał nagrody w miesiącu maj w wysokości 600 zł oraz w sierpniu w wysokości 900 zł. Pracownik w miesiącu wrześniu przebywał na zwolnieniu lekarskim 7 dni.

Podstawę wynagrodzenia chorobowego będzie stanowiło:
Wynagrodzenie zasadnicze 4500*8=36000
Premia regulaminowa 900*8=7200
Dodatek funkcyjny 500*8=4000
Dodatek specjalny 300*4=1200
Nagrody 1500
36000+7200+4000+1200+1500=49900
49900/8=6237,50
Kwota wynagrodzenia za jeden dzień choroby 6237,50/30=207,92
Kwota wynagrodzenia za 7 dni 207,92*7=1455,42
Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne 1455,42*13.71%=199.54
1455,42-199,54=1255,88
Wynagrodzenie chorobowe 1255,88*80%=1004,70 zł

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy za 7 dni będzie wynosiło 1004,70 zł.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.