Kategorie

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – specjalne rozwiązania w czasie pandemii

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – specjalne rozwiązania w czasie pandemii
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców. Trwająca od marca 2020 roku, pandemii wirusa SARS-CoV-2 wpływa na życie społeczne i gospodarcze w Polsce. Wprowadzony reżim sanitarny i nowe obostrzenia epidemiologiczne sprawiają, że wiele firm prywatnych zawiesza działalność lub przechodzi w tryb pracy zdalnej. Także urzędy państwowe, dostosowując się do obecnie obowiązujących przepisów, działają w trybie hybrydowym lub on-line. Przekłada się to na sytuację prawną cudzoziemców, którzy zdecydowali się kontynuować zatrudnienie w naszym kraju.

Dokumenty prawne regulujące prawo do przedłużenia pobytu i pracy w Polsce

Do aktów prawnych regulujących aktualną sytuację prawną cudzoziemców w Polsce, w tym przedłużenie legalności pobytu i możliwości pracy z mocy prawa, należą:

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z dnia 2 marca 2020 roku)
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 31 marca 2020 roku)
 • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (z dnia 16 kwietnia 2020 roku)
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (z dnia 14 maja 2020 roku)

Rozwiązania dla obcokrajowców przebywających w Polsce

Regulacje prawne wprowadzone na czas pandemii wskazują, iż przedłużeniu do upływu 30-dnia następującego po dacie odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii) ulega:

 • legalny pobyt cudzoziemców, który dobiega końca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • okres ważności karty pobytu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentu wydawanego na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
 • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważność już wydanego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Co to oznacza w praktyce?
Jeśli przyjechałeś do Polski przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a więc przed 14 marca 2020 roku, i zdecydowałeś się tu zostać i pracować, to Twój legalny pobyt oraz możliwość zatrudnienia zostaną automatycznie przedłużone na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz na 30 dni po ogłoszeniu zakończenia tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Prawo do przedłużenia pobytu w Polsce w myśl Ustawy o COVID-19

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez polski rząd, przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • karty pobytu
 • wizy krajowej

obywa się z mocy prawa i obowiązuje do upływu 30-dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 • wiz Schengen, ruchu bezwizowego i innych krótkoterminowych tytułów pobytowych
Reklama

nie dotyczy osób, które przyjechały do Polski w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Rozwiązanie to jest skierowanego do cudzoziemców, którzy wjechali do naszego kraju przed 14 marca 2020 roku, a ich ostatni dzień legalnego pobytu w Polsce przypadał lub przypadnie w czasie obowiązywania jednego ze stanów. Okres legalnego pobytu w takim przypadku jest automatycznie przedłużany z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie wiąże się z koniecznością złożenia jakichkolwiek wniosków. Nie ma też potrzeby uzyskania nowej wizy, umieszczenia stempla w paszporcie, wydania nowej karty pobytu lub uzyskania innego dokumentu.

Przedłużenie dokumentów w oparciu o tzw. szczególne rozwiązania nie pozwala na swobodne podróżowanie między krajami. Cudzoziemiec ma prawo opuścić Polskę, ale po wyjeździe nie może wjechać ponownie do kraju powołując się na procedurę przedłużenia legalności pobytu i zatrudnienia na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Przedłużona możliwość zatrudnienia – legalna praca w Polsce w czasie pandemii

Jeśli w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii cudzoziemcowi mija termin ważności:

 • zezwolenia na pracę
 • zezwolenia na pracę sezonową
 • oświadczenia o powierzeniu pracy

zostanie ono z mocy prawa przedłużone do upływu 30-go dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Co więcej, przepisy umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w wyżej wymienionych dokumentach, a także w:

 • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
 • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

jeśli podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę skorzysta z rozwiązań tarczy antykryzysowej w zakresie modyfikacji warunków pracy. Dotyczy to głównie sytuacji, w których przedsiębiorstwo decyduje się na zmniejszenie wymiaru etatu, czasowe obniżenie wynagrodzenia czy skierowanie do pracy zdalnej. W tych sytuacjach, zmiana warunków pracy cudzoziemca, nie wymaga uzyskania nowych zezwoleń czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Specjalne rozwiązania dla pracowników sezonowych

Reklama

W sposób szczególny ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. Ustawa o COVID-19, reguluje dostęp do rynku pracy pracowników sezonowych. Zgodnie z art. 15z7 cudzoziemiec, który posiadał zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, ważne minimum 1 dzień w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, ma możliwość podjęcia zatrudnienia u pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy sezonowej bez konieczności starania się o nowe lub przedłużenie poprzedniego zezwolenia. Zapisy te chronią w znacznej mierze sektor rolniczy, dla którego pracownicy sezonowi z zagranicy są szczególnie istotni.

Co to oznacza w praktyce?
Jeśli Twoje zezwolenie sezonowe lub oświadczenie o powierzeniu pracy było ważne minimum 1 dzień w okresie po 14 marca 2020 roku możesz podjąć zatrudnienie w branży sezonowej bez konieczności starania się o nowy dokument legalizujący zatrudnienie. Pracę na tej podstawie możesz świadczyć do 30 dnia następującego po dacie odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii). Klasyfikację działalności objętych procedurą można sprawdzić w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową.

Wydłużone terminy składania wniosków w urzędach

Rozwiązania wprowadzone przez rząd wydłużają także terminy składania wniosków dotyczących:

 • udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenia wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C)

Dotyczy to sytuacji, w których termin złożenia wniosku wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W takiej sytuacji, cudzoziemiec ma prawo złożyć wniosek we właściwym urzędzie wojewódzkim do 30-go dnia następującego po ogłoszeniu daty odwołania tego stanu, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Z mocy prawa przedłużeniu ulegają także terminy na opuszczenie terytorium Polski wynikające z art. 299 ust.6 Ustawy o Cudzoziemcach. Dotyczą one sytuacji, w której obcokrajowiec np. otrzymał ostateczną decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, a termin wykonalności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W tej sytuacji ulega on przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dacie ogłoszenia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Rozwiązania prawne dla obcokrajowców, wprowadzone na czas trwania pandemii SARS-CoV-2, są pomocne zarówno dla przedsiębiorców, dla których pracownicy zza granicy są istotną częścią struktury zatrudnienia, a także dla samych cudzoziemców, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski, podjąć zatrudnienie i zostać w naszym kraju, mimo epidemii koronawirusa. Ze względu na hybrydowy system pracy urzędów, a także czasowe zawieszenie obsługi bezpośredniej, wprowadzone regulacje prawne pozwalają na utrzymanie stabilnej załogi w wielu firmach, a pracownikom z zagranicy zapewniają poczucie bezpieczeństwa prawnego.

Mariya Kuzenko, kierownik Działu Legalizacji EWL Group

EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Rekompensata dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków

  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych. Senat podjął uchwałę o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o wypłacie gminom rekompensaty za dochody, utracone w 2018 r. w wyniku zmiany opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. Projekt to inicjatywa ustawodawcza Senatu.

  MF chce usprawnić proces egzekucji wierzytelności

  Egzekucja wierzytelności publicznoprawnych. Resort finansów zamierza usprawnić proces egzekucji wierzytelności publicznoprawnych; chce m.in. uzyskiwać jak najwięcej informacji o majątku dłużników w sposób elektroniczny i zautomatyzowany - mówi dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

  Prawie 20 mln e-PITów za 2020 rok - nowy rekord

  e-PIT za 2020 rok. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 19,6 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. złożono elektronicznie, z czego ponad połowę (10,1 mln) przez usługę Twój e-PIT. Tylko 2,1 mln zeznań rocznych zostało przesłanych w wersji papierowej. Dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już 26,3 mln razy. Klientom e-Urzędu Skarbowego Ministerstwo Finansów i KAS udostępniły kolejną usługę – możliwość złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

  Jak złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

  ZAW-NR - jak złożyć zawiadomienie przez e-Urząd Skarbowy? Kto może złożyć zawiadomienie? Ile czasu ma podatnik na złożenie ZAW-NR w czasie trwania COVID-19? Jak wypełnić ZAW-NR?

  VAT od taksy notarialnej - RPO dostrzega błędną praktykę notariuszy

  VAT od taksy notarialnej. W odpowiedzi na zgłoszenie redakcji portalu INFOR.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował 12 maja 2021 r. pismo do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej. Zdaniem RPO powszechna praktyka doliczania podatku VAT od taksy notarialnej budzi poważne zaniepokojenie. Obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzenia notariusza mające bez wątpienia charakter gwarancyjny i ochronny przemawiają, w opinii RPO, przeciwko dopuszczalności doliczania do wynagrodzenia notariusza stawki podatku od towarów i usług. Rzecznik zaprezentował w piśmie do Prezesa KRN obszerną argumentację prawną opartą zarówno o obowiązujące przepisy, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Nowy Ład - prezentacja, założenia

  Nowy Ład. Prezentacja nowego programu, czyli Nowego Ładu, zgodnie z planem nastąpi w sobotę (15 maja) - oświadczył wicepremier Jacek Sasin. Nowy Ład ma zawierać m.in. zmiany w systemie podatkowym.

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych - nowe logo na 25-lecie

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Samorząd doradców podatkowych w Polsce świętuje swoje 25-lecie prezentując nowe logo organizacji. Nowy znak doradców został wybrany w drodze konkursu, który wygrało studio graficzne Podpunkt. Jego autorką jest Zuza Charkiewicz.

  PKPiR – co warto wiedzieć?

  KPiR – kiedy można stosować? Jak zgłosić i jak prawidłowo prowadzić KPiR? Kiedy KPiR jest nierzetelna? Kiedy struktura JPK_PKPiR na żądanie organu podatkowego? Jak wygląda KPiR?

  Data minimalnej trwałości żywności a termin przydatności do spożycia - czym się różnią?

  Data minimalnej trwałości żywności. Wielu konsumentów nie rozróżnia umieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych daty minimalnej trwałości żywności i terminu przydatności do spożycia. To jeden z powodów marnowania (wyrzucania) żywności, która jest nadal zdatna do spożycia. Zgodnie z unijnym prawem od końca marca 2021 roku w obrocie niekomercyjnym mogą się znaleźć produkty po upływie daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Kolejne planowane kroki w tej walce dotyczą również rozszerzenia listy produktów zwolnionych z obowiązku podawania daty minimalnej trwałości lub nawet zupełnej rezygnacji z jej podawania i pozostania tylko przy terminie przydatności do spożycia, czyli przy sformułowaniu „należy spożyć do”.

  Amazon wygrywa z Brukselą spór o podatki

  Amazon i 250 milionów euro zaległych podatków. Amazon wygrywa spór z Komisją Europejską w sprawie zapłaty zaległych podatków.

  Zmiana umowy w czasie COVID-19 – klauzula rebus sic stantibus

  Zmiana umowy w czasie COVID-19. Kodeks cywilny zawiera instrument prawny (klauzulę) zwany z łac. rebus sic stantibus, który dopuszcza możliwość ingerencji sądu w treść zawartej umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy (spełnienie świadczenia) byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Jak zastosować klauzulę rebus sic stantibus z powodów wywołanych pandemią COVID-19?

  Jak odzyskać podatek od nieruchomości po wyroku TK?

  Podatek od nieruchomości. W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok (sygn. SK 39/19) w sprawie podatku od nieruchomości. Termin na wznowienie postępowania podatkowego już upłynął Pozostają jednak inne możliwości odzyskania zapłaconego podatku od nieruchomości w związku z tym orzeczeniem. Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”

  Czy ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na dom w budowie?

  Ulga termomodernizacyjna. Wydatki poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być uwzględniane w ramach ulgi. Dlaczego?

  PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

  PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

  Brakuje specjalistów od Przemysłu 4.0

  Przemysł 4.0 - największym problemem jest tu nie COVID-19, a brak dostępu do kadr wykwalifikowanych we wdrażaniu rozwiązań nowoczesnego przemysłu. Już przed pandemią ich brakowało, a teraz praktycznie zniknęli z rynku - alarmują eksperci.

  Tarcza PFR 1.0 - umorzone subwencje bez podatku

  Tarcza Finansowa PFR 1.0. Firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję, nie będą musiały płacić od umorzonej kwoty podatku – przyznał rząd w aktualizacji programu konwergencji. Zdaniem ekspertów nie trzeba też będzie korygować kosztów uzyskania przychodów.

  Otwarcie gospodarki - MŚP potrzebują gotówki

  Otwarcie gospodarki. W 2020 roku majowe zdejmowanie zakazów gospodarczych zwiększyło liczbę faktur wystawianych przez MŚP o 30%. Zanim jednak przelewy wpłynęły na konta, przedsiębiorcy znaleźli się w martwym punkcie. – w tym roku biznes też błaga o pieniądze. Znoszenie obostrzeń powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na finansowanie – firmy potrzebują gotówki, żeby wystartować.

  Lokalna dokumentacja cen transferowych – co warto wiedzieć?

  Lokalna dokumentacja cen transferowych. Kiedy należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych? Jakie elementy składowe powinna zawierać?

  Nowoczesny księgowy - co to znaczy?

  Nowoczesny księgowy. Jeszcze pod koniec XX. wieku osoba wykonująca zawód księgowego kojarzyła się przede wszystkim z zapracowaną starszą panią w okularach, liczącą coś na kalkulatorze i alergicznie reagującą na kolejnych petentów. Ponad ćwierć wieku temu dział księgowości w firmach nie miał nawet większego znaczenia, aż do 1994 roku i momentu ogłoszenia ustawy o rachunkowości. Dziś stereotyp nudnej księgowej jest już dawno nieaktualny, a na taką ścieżkę kariery coraz częściej decydują się także panowie - z danych CashDirector SA. wynika, że już 37% pracowników to mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Różnica ta zmniejsza się z roku na rok.

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek. Małżonkowie, którzy dokonują podziału małżeńskiego majątku wspólnego (tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) mają wątpliwości, czy od tego podziału muszą zapłacić podatek.

  System e-TOLL. Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne

  Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne (e-TOLL). Resort finansów proponuje przewoźnikom ulgę podatkową dotyczącą urządzeń lokalizacyjnych wykorzystywanych w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL.

  Uczestnictwo w strukturze cash poolingu – skutki w VAT

  Cash pooling a VAT. Czym jest cash pooling? Jakie skutki na gruncie przepisów dot. VAT wywołuje uczestnictwo w strukturze cash poolingu?

  Rozliczenie straty podatkowej w CIT – zmiany od 2021 roku

  Rozliczenie straty podatkowej. Rok 2021 przyniósł zmiany w zakresie podatkowego rozliczenia starty. Z jednej strony, dzięki przepisom tarcz antykryzysowych, podatnicy mogą rozliczyć stratę za 2020 rok z dochodem osiągniętym w 2019 r. Z drugiej, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła ograniczenie w możliwości rozliczenia straty przy tzw. połączeniu odwrotnym spółek.

  Stypendia sportowe z wynagrodzeniem - obowiązki ZUS

  ZUS. Umowa o pracę i stypendia sportowe, a obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w świetle orzeczenia NSA.

  Gwarancje finansowe dla leasingu - korzystne finansowanie dla MŚP

  Leasing. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Paneuropejskim Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Łączny limit gwarancji to 4,5 mld zł. Oznacza to możliwość realizacji finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 5,6 mld zł.