| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Wstępne badania lekarskie – zmiany w kodeksie pracy od 2015 roku

Wstępne badania lekarskie – zmiany w kodeksie pracy od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. nowy pracodawca nie będzie musiał kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, jeżeli osoba ta przedstawi orzeczenie lekarskie odnoszące się do stanowiska pracy u poprzedniego pracodawcy. Warunkiem jest jednak, by na poprzednim stanowisku pracy występowały czynniki środowiska pracy takie same jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników w środowisku pracy był co najmniej taki jak na nowym stanowisku pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy od 2015 roku

Nowelizację Kodeksu pracy w tym zakresie przewiduje rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nad którym aktualnie trwają prace w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Projekt przewiduje zmianę art. 229 § 1 Kodeksu pracy.

Bez zmian pozostawiona ma zostać treść pierwszego zdania (po zmianach będzie oznaczona jako § 1) i nadal z treści tego przepisu wynikać ma, że badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Także nie będzie zmienione treść dotychczasowego drugiego zdania z art. 229 § 1 (jednak po zmianach będzie to art. 229 § 11 pkt 1), z którego wynika, że badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Komplet żółtych książek – Prawo Pracy i ZUS 2015

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF

Niepotrzebne badania wstępne, gdy nowy pracownik ma aktualne orzeczenie lekarskie

Nowością jest rozszerzenie zwolnienia z wstępnych badań lekarskich na osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy – w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy (art. 229 § 11 pkt 2 Kp).

Oznacza to, że nowy pracodawca nie będzie musiał kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, jeżeli osoba ta przedstawi orzeczenie lekarskie odnoszące się do stanowiska pracy u poprzedniego pracodawcy i na stanowisku tym występowały czynniki środowiska pracy takie same jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników w środowisku pracy był co najmniej taki jak na nowym stanowisku pracy

Podobnie jak w przypadku ponownego podejmowania pracy u tego samego pracodawcy przyjęto, że również w przypadku podejmowania pracy u nowego pracodawcy umowa o pracę powinna być zawarta w ciągu 30 dni od rozwiązania (wygaśnięcia) poprzedniej umowy, aby przyjmowana do pracy osoba była zwolniona ze wstępnych badań lekarskich.

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

W celu umożliwienia takiego porównania i zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy niezbędna będzie odpowiednia zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, wydanego na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy.

Kalkulatory

Aktywne druki i formularze

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych badania lekarskie są obowiązkowe

Ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich nie będą korzystały osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »