reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Jakie zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa pracy

Jakie zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie wystawiania świadectwa pracy. Co uległo zmianie i jakich zasad należy obecnie przestrzegać przy wydawaniu świadectwa pracy?

Dnia 1 stycznia 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które wprowadziło nowe zasady w sprawie jego wystawiania.

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

Nowe przepisy w zakresie wystawiania świadectwa pracy wynikają ze zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która jest częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Sama ustawa ma on na celu poprawę warunków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zawiera ona w sobie także m.in. zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i upraszczające prowadzenie firmy.

Na czym polega zmiana?

Pracodawca wraz z ustaniem zatrudnienia pracownika, niezależnie od rodzaju podpisanej z nim umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wystawić świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza zatrudniać ponownie pracownika w terminie 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

W sytuacji natomiast, gdy pracodawca zatrudni go ponownie w terminie 7 dni jest on zobowiązany do wydania świadectwa pracy pracownikowi wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracownik natomiast w każdym czasie może złożyć taki wniosek do pracodawcy i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Elementy wymagane w świadectwie pracy

Zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

 • okresu lub okresów zatrudnienia;
 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem − strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy;
 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 • informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach − na żądanie pracownika.

Polecamy: Kodeks pracy 2017 - Praktyczny komentarz z przykładami (książka)

W świadectwie pracy należy zamieścić także pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Zobacz także: Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zdjęcia

Jakie zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa pracy /shutterstock.com
Jakie zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa pracy /shutterstock.com

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe (eMP)696.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama