| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Licytacja elektroniczna. Zamówienia publiczne online

Licytacja elektroniczna. Zamówienia publiczne online

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji (na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne (zob. art. 74 ust. 2 upzp). Przepisy nie wprowadzają natomiast żadnych ograniczeń dotyczących przedmiotu zamówienia - zamawiający mogą zatem udzielać zamówień w omawianym trybie, zarówno gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi, jak i roboty budowlane.

Już sama definicja tego trybu wskazuje, że jest on inny od wszystkich omawianych do tej pory na łamach poradnika. W tym trybie oferty są składane przez wykonawców za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej. Korzystanie w tym postępowaniu jedynie z drogi elektronicznej ma usprawnić postępowanie oraz komunikację na linii zamawiający-wykonawcy.

Ważną cechą, która odróżnia tryb licytacji elektronicznej od pozostałych trybów, jest to, że wykonawcy mogą składać więcej niż jedną ofertę - bowiem każde postąpienie, które jest składane w toku licytacji, stanowi odrębną ofertę wykonawcy. Zaletą tego trybu jest niewątpliwie możliwość wywołania rywalizacji między wykonawcami, którzy online śledzą przebieg postępowania i na bieżąco mogą reagować na to, co robią inni wykonawcy. Ustawodawca zadbał również o mechanizmy gwarantujące zachowanie zasady uczciwej konkurencji w postępowaniach toczących się w trybie aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 93 ust. 3 upzp zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej nie wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta.

TRYB LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ MOŻNA PODZIELIĆ NA TRZY NASTĘPUJĄCE PO SOBIE ETAPY:

1) przygotowanie i ogłoszenie licytacji;

2) licytację - w ramach tego etapu możemy wyróżnić:

- otwarcie (faza polegająca na złożeniu oświadczenia o jej otwarciu, określeniu przedmiotu licytacji, a następnie podaniu ceny wywoławczej i wezwaniu uczestników licytacji do zgłaszania tzw. postąpień),

- składanie ofert,

- zamknięcie;

3) zakończenie licytacji.

Zamawiający zobowiązani do stosowania przepisów upzp, którzy podejmą decyzję o wyborze trybu licytacji elektronicznej, wszczynają postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.

W trybie licytacji elektronicznej ogłoszenie o zamówieniu odgrywa najważniejszą rolę. Przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni pamiętać, że w tym trybie nie będą mieli do czynienia - tak jak przy innych trybach - z dokumentem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Brak SIWZ wynika niejako z istoty samego postępowania prowadzonego w tym trybie - i tym samym nadaje większego znaczenia ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu spełnia tu w istocie tę samą rolę co SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego. Ma za zadanie poinformować potencjalnych wykonawców o tym, co jest przedmiotem zamówienia publicznego i jakie są możliwości ubiegania się o jego udzielenie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ ZAWIERA CO NAJMNIEJ:

 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego,

 2) określenie trybu zamówienia,

 3) określenie przedmiotu zamówienia,

 4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców - w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

 5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej - w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień,

 6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania,

 7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej,

 8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej,

 9) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

10) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »