| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Jak rozliczać opłaconą umowę o zarządzanie

Jak rozliczać opłaconą umowę o zarządzanie

W 2007 r. spółka zawarła z kontrahentem umowę o zarządzanie i podnajem powierzchni biurowej na okres dwóch lat. Z uwagi na uwarunkowania sytuacyjne spółka zainkasowała należne na podstawie umowy wynagrodzenie z góry. Jednocześnie wystawiona została dla kontrahenta faktura VAT na całą otrzymaną kwotę. Kwota ta została potraktowana jako zaliczka na poczet usług wykonywanych w przyszłości. Czy spółka prawidłowo kwalifikowała przychód jako 1/24 kwoty wynagrodzenia co miesiąc, czy też powinna dokonać kwalifikacji 1/2 wynagrodzenia po podpisaniu umowy (w 2007 r.) i 1/2 na początku kolejnego roku (2008) jej trwania? Jak należy rozumieć termin „okres sprawozdawczy” z updop? Czy zapłatę całości wynagrodzenia można było potraktować jako otrzymanie zaliczki?


RADA

Kwalifikowanie przychodu z tytułu zawartej umowy w wysokości 1/24 pełnego wynagrodzenia co miesiąc jest w opisanej sytuacji prawidłowe. Termin „okres sprawozdawczy” należy rozumieć jako jeden miesiąc lub kwartał w zależności od przyjętego przez spółkę sposobu rozliczania (miesięcznie/kwartalnie). Szersze wyjaśnienie poniżej.

UZASADNIENIE

Wstępnie zauważyć należy, iż zarówno w roku 2007, jak i w roku bieżącym zasady dotyczące momentu kwalifikacji przychodów były identyczne. Zmiana w brzmieniu przepisów pojawiła się bowiem w tym zakresie od 1 stycznia 2007 r. Od tego dnia do chwili obecnej datę powstania przychodu należy określać jako dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi - nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Należy jednak pamiętać, iż od stycznia 2007 r. w ustawie wprowadzono regulacje dotyczące kwalifikowania przychodów z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Jeśli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Do przychodów nie należy zaliczać pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Brzmienie tego przepisu było identyczne zarówno w roku 2007, jak i obecnie. W przedstawionej sytuacji przepis ten znajdzie zastosowanie, ponieważ mamy do czynienia z usługami wykonywanymi stopniowo, w miarę upływu czasu trwania umowy.

Czy 100% zapłata może być zaliczką? Spółka wyraża wątpliwość, czy zapłata 100% wynagrodzenia może być potraktowana jako zaliczka. Wskazany wyżej przepis należy odnieść do otrzymanych przez podatnika zaliczek na poczet dostaw towarów i usług. W samej ustawie brak jest wyjaśnienia terminu „zaliczka”. Wobec tego należy rozumieć go zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiegoPWN, który określa zaliczkę jako „część należności wpłacaną lub wypłacaną z góry na poczet tej należności”. Ustawodawca nie bez przyczyny zrezygnował z użycia terminu „zaliczka” w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. Nie ma zatem podstaw, aby twierdzić, że 100% zapłata nie może być zaliczką, czy też tym bardziej „pobraną wpłatą” w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 updop.

Potwierdza to fragment postanowienia Naczelnika I MUS, nr 1471/DPR2/423-137/07/AB, z 12 września 2007 r.:

W wyroku WSA z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 44182/06, sąd stwierdził, że z literalnego brzmienia omawianego przepisu „wynika jednoznacznie, iż nawet otrzymanie całkowitej zapłaty nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego, jeżeli zapłata ta dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych. Bez znaczenia pozostaje podnoszona przez organ okoliczność, czy przedmiotowa zapłata miała charakter zaliczkowy”.

Pojęcie okresu sprawozdawczego. W opisanej sytuacji termin „okres sprawozdawczy” jest kluczowy dla rozważania momentu uzyskania przychodów. Jednocześnie, podobnie jak zaliczka, nie jest zdefiniowany w ustawie. Istnieje zatem ryzyko, iż należy go odnieść do roku podatkowego, a nie, jak uczyniła to spółka, do miesiąca. To po roku właśnie należy złożyć zeznanie CIT-8 i za rok obrotowy/podatkowy należy sporządzić sprawozdanie finansowe. W opisanej sytuacji przyszłym okresem sprawozdawczym byłby rok 2008. Poszczególne miesiące 2007 r. i 2008 r. nie byłyby zaś przyszłymi okresami sprawozdawczymi. Przychód 2007 r. powstałby wówczas w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia już w momencie wystawienia faktury z tytułu umowy. Co prawda, przy podpisaniu umowy nie wykonano jeszcze usługi, nawet częściowo, jednak wystawiono fakturę. Kolejne miesiące 2007 r. nie stanowiłyby przyszłych okresów rozliczeniowych.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201899.00 zł

Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK