| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Podatki VAT i CIT w 2014 roku - po nowelizacji ustaw podatkowych

Podatki VAT i CIT w 2014 roku - po nowelizacji ustaw podatkowych

Nowelizacje przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są przedmiotem cyklu dwudniowych szkoleń, które odbędą się w grudniu 2013 r. oraz styczniu i lutym 2014 r. w największych miastach Polski. Organizatorem tych szkoleń jest MDDP Akademia Biznesu.

MIEJSCE I TERMIN:

 

2013.12.18 - 2013.12.19 Bydgoszcz

2013.12.19 - 2013.12.20 Poznań

2013.12.19 - 2013.12.20 Wrocław

2013.12.19 - 2013.12.20 Warszawa

2013.12.18 - 2013.12.19 Bydgoszcz

2013.12.19 - 2013.12.20 Poznań

2013.12.19 - 2013.12.20 Wrocław

2013.12.19 - 2013.12.20 Warszawa

2014.01.21 - 2014.01.22 Toruń

2014.01.23 - 2014.01.24 Warszawa

2014.01.27 - 2014.01.28 Łódź

2014.01.27 - 2014.01.28 Warszawa

2014.01.28 - 2014.01.29 Wrocław

2014.01.29 - 2014.01.30 Poznań

2014.01.30 - 2014.01.31 Katowice

2014.01.30 - 2014.01.31 Gdańsk

2014.02.12 - 2014.02.13 Warszawa

2014.02.18 - 2014.02.19 Zielona Góra

2014.02.20 - 2014.02.21 Szczecin

2014.02.20 - 2014.02.21 Łódź

2014.02.24 - 2014.02.25 Gdańsk

2014.02.26 - 2014.02.27 Warszawa

2014.02.26 - 2014.02.27 Poznań

2014.02.27 - 2014.02.28 Katowice

2014.02.27 - 2014.02.28 Wrocław

2014.02.27 - 2014.02.28 Bydgoszcz

           

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

               

Aneta Pożarowska - doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

 

Dawid Milczarek - prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

 

Radosław Żuk - prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

 

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

 

dr Paweł Selera - doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce.

 

Łukasz Gogola - doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik urzędu skarbowego, kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT.

 

Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Marcin Górski pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa finansowego, prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego, między innymi takimi jak: Artur Andersen Sp. z o.o. Obecnie jest właścicielem indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Specjalizuje się w doradztwie przy złożonych transakcjach gospodarczych, takich jak sprzedaż oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączenie oraz podziały spółek kapitałowych, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Adwokat Marcin Górski posiada ponadto szerokie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania audytów podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT, oraz w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Marcin Zarzycki - prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie m.in. w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.

 

Sebastian Twardoch - doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Samir Kayyali - doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiówMaster Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

DZIEŃ I

 

VAT 2014 - uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo

 

1. Uchwalone zmiany w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014:

a) rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:

- nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,

- reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi,

- obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,

- obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,

- zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych - zmiana zasad obowiązujących obecnie,

- nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,

- likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,

- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,

- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,

- regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.

b) nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:

- nowa definicja podstawy opodatkowania - pojęcie zapłaty,

- problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,

- konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,

- podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,

- nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,

- nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,

- nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT.

c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych (powyżej i poniżej 6 miesięcy),

d) ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:

- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,

- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,

- likwidacja ustawowych ograniczeń w prawie do odliczenia związanych z nieprawidłowo wystawioną fakturą.

e) nowe regulacje dotyczące faktur:

- umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),

- nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

- wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi,

- nowe zasady umieszczania danych na fakturach,

- nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,

- nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,

- nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,

- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,

- nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

 

2. Zmiany w podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013 r.:

a) nowe zasady rozliczania podatku naliczonego przez podatników:

- obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego wywiązania się z płatności,

- rozliczenie podatku naliczonego w przypadku, gdy sprzedawca korzysta z tzw. ulgi na złe długi.

b) nowe zasady korzystania przez sprzedawców z ulgi od nieściągalnych wierzytelności:

- zmiana warunków formalnych uprawniających do ulgi,

- zmiana zasad dokumentowania ulgi na złe długi,

- ocena (nie)zgodności krajowych regulacji dotyczących ulgi na złe długi z Dyrektywą 2006/112/WE.

c) nowe zasady rozliczania VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową:

- zasady rozliczania sprzedaży dokonywanej na rzecz podatników VAT czynnych,

- zasady rozliczania sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów i klientów.

d) nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w przypadku WDT / WNT,

e) zmiany dotyczące zasad odliczania VAT w przypadku WNT i importu usług,

f) zmiany dotyczące zasad przeliczania kursów w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych,

g) zmiany dotyczące fakturowania:

- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,

- likwidacja rozróżnienia oryginał / kopia faktury, pojęcie egzemplarza faktury,

- nowe zasady oznaczania faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia),

- nowe regulacje dotyczące numerowania faktur,

- nowe zasady oznaczania kontrahentów na fakturach,

- nowe zasady dotyczące samofakturowania,

- wprowadzenie tzw. faktur uproszczonych,

- likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,

- zasady stosowania not korygujących w 2013 r.,

- zmiana terminów wystawiania faktur w przypadku sprzedaży dokumentowanej na koniec miesiąca oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,

- zmiany dotyczące zasad stosowania faktur elektronicznych,

- zmiana zasad oznaczania faktur dokumentujących zakup paliwa.

h) nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, nowe zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,

i) zmiany dotyczące zasad opodatkowania świadczeń nieodpłatnych:

- nowe zasady opodatkowania prezentów o malej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek,

- związek świadczeń nieodpłatnych z działalnością gospodarczą a konieczność odprowadzenia VAT,

- zmiana definicji próbki,

- nowe zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów pozyskanych w innych sposób niż poprzez nabycie (np. towarów wytworzonych we własnym zakresie, zaimportowanych).

j) zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT / WNT związanego z przemieszczeniem towarów własnych przez podatnika do innego państwa członkowskiego UE,

k) nowa definicja działalności gospodarczej rozstrzygająca o tym, jakie podmioty mają status podatnika VAT,

l) nowe zasady rozliczania VAT od zakupów dokonywanych w ramach reverse charge od dostawców, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy),

m) nowe zasady zwolnień dla dostawy terenów budowlanych,

n) pozostałe zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z VAT,

o) zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT i eksportu towarów (m. in. nowy katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%).

 

3. Inne zmiany zaplanowane na 2013 / 2014 r.:

a) planowane regulacje dotyczące współodpowiedzialności kupującego za podatek nieodprowadzony przez sprzedawcę:

- zasady stosowania współodpowiedzialności,

- zakres przedmiotowy nowych regulacji lista tzw. „towarów wrażliwych” (paliwo, złoto i stal),

- analiza zgodności planowanych rozwiązań z prawem unijnym w zakresie VAT.

b) plany odnośnie rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych (obrót prętami stalowymi),

c) zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych w 2014 r.:

- plany Ministerstwa Finansów na 2014 r. dotyczące odliczania VAT od zakupu samochodów oraz od ponoszonych wydatków eksploatacyjnych,

- kryteria decydujące o zakresie prawa do odliczenia,

- prawo do odliczenia od nabycia samochodu a prawo do odliczenia od zakupu paliwa.

 

4. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo ETS i krajowych sądów administracyjnych dotyczące VAT:

a) problemy związane z refakturowaniem:

- co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?

- jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego),

- zasady refakturowania mediów przy najmie i ubezpieczenia przy leasingu,

- orzecznictwo ETS, krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące refakturowania,

- ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur.

b) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:

- korekta faktury a korekta deklaracji,

- korekty in plus i in minus,

- korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,

- zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej).

c) problemy związane z rozliczaniem premii pieniężnych - ważna uchwała NSA i jej wpływ na praktykę, pisma i interpretacje MF w sprawie premii pieniężnych,

d) kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,

e) świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów,

f) świadczenia kompleksowe w VAT:

- kryteria określania, czy w danym przypadku występuje jedno świadczenie kompleksowe,

- skutki traktowania danego świadczenia jako kompleksowego w zakresie stawki podatkowej, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz miejsca opodatkowania transakcji,

- dostawa pakietowa towarów,

- dostawa towarów z dołączonymi gratisami,

- dostawa towaru z towarzyszącą mu usługą montażu,

- czy w przypadku dostawy towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie mamy do czynienia z dostawą towaru, czy ze świadczeniem usługi,

- koszty dodatkowe transakcji a podstawa opodatkowania (koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia itp.).

g) problemy związane z rozliczaniem usług w obrocie międzynarodowym:

- miejsce opodatkowania usług,

- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu / eksportu usług,

- zasady przeliczania kursów walut,

- korekty deklaracji.

h) najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące VAT:

- wyrok ETS w sprawie ubezpieczenia przy leasingu,

- wyrok ETS w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,

- wyrok ETS w sprawie miejsca opodatkowania usług magazynowych,

- uchwała NSA w sprawie stosowania stawki 8% przy dostawie trwałej zabudowy meblowej,

- uchwała NSA w sprawie statusu podatkowego jednostek budżetowych,

- wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie bankowozów.

 

DZIEŃ II

 

Podatek CIT w 2013 i 2014 roku

 

1. Planowane zmiany na 2014 rok:

a) spółki komandytowe i komandytowo - akcyjne jako podatnicy CIT,

b) zmiany w zakresie świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe),

c) zmiany w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów,

d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji,

e) nowe zasady opodatkowania spółek zagranicznych,

f) inne zmiany planowane.

 

2. Przychody podatkowe:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,

b) moment uzyskania przychodu a moment powstania przychodu,

c) przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,

d) moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi,

e) zaliczki i przedpłaty a przychód,

f) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania przychodu,

g) rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę,

h) rzychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,

i) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,

j) inne zasady rozpoznawania przychodów - wybrane przykłady,

k) rabaty, bonifikaty, upusty,

l) zasady dotyczące korygowania przychodów.

 

3. Koszty uzyskania przychodów:

a) definicja kosztów uzyskania przychodów,

b) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,

c) rozliczanie kosztów w czasie,

d) dokumentowanie poniesionych wydatków,

e) usługi / dostawy niezafakturowane a koszty uzyskania przychodów,

f) straty w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów,

g) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r. (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów).

 

4. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

a) koszty reprezentacji i reklamy oraz innych działań marketingowych,

b) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów / szkoleń / konferencji,

c) rabaty / premie pieniężne,

d) sponsoring i darowizny,

e) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),

f) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, remonty),

g) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe - zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,

h) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa),

i) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT),

j) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,

k) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne,  sprzedaż wierzytelności).

 

5. Różnice kursowe.

 

6. Leasing z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013 r.

 

7. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

a) zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r.  (zapłata za środek trwały oraz WNiP jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, korygowanie kosztów),

b) środki trwałe,

c) wartości niematerialne i prawne,

d) szczególne rodzaje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

e) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

f) wartość początkowa - cena nabycia i koszt wytworzenia,

g) zasady i metody amortyzacji,

h) remont a ulepszenie,

i) wybrane zagadnienia - straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

 

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:

a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,

b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

c) usługi świadczone przez nierezydentów oraz na rzecz nierezydentów,

d) zakup usług o charakterze niematerialnym,

e) odsetki / należności licencyjne,

f) dywidendy,

g) certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno - dokumentacyjne.

 

9. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT.

 

10. Pytania i odpowiedzi.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

 Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 990 zł + VAT,

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + VAT.

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10:00 - 15:45

 

Miejsce zajęć:  centrum w/w. miast  lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

 

Informacje:      Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 890 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl;                   

anita.musial@akademiamddp.pl

 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK