| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Amortyzacja > Jak wycenić budynek kupiony łącznie z gruntem

Jak wycenić budynek kupiony łącznie z gruntem

Kupiliśmy budynek wraz z gruntem. Zarówno na fakturze, jak i w akcie notarialnym podana jest jedynie ogólna wartość transakcji. W akcie notarialnym podana jest także powierzchnia budynku i gruntu, bez wyszczególnienia ich wartości. W jaki sposób wprowadzić do ewidencji środków trwałych powyższe aktywa, jak je wycenić i jak amortyzować?


Rada


Budynek i grunt stanowią dwa odrębne środki trwałe. Jeśli ani na fakturze, ani w akcie notarialnym nie jest wyszczególniona wartość poszczególnych środków trwałych, wówczas jednostka powinna ustalić ją we własnym zakresie. W takim przypadku warto skorzystać z opinii rzeczoznawcy majątkowego i na podstawie dokonanej wyceny wprowadzić środki do ewidencji. Od wartości początkowej budynku spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych, natomiast grunt nie będzie podlegał amortyzacji.


uzasadnienie


Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości kupiony budynek i grunt będą stanowiły dwa odrębne środki trwałe. Według ustawy o rachunkowości środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich m.in. nieruchomości, w tym:

l grunty,

l prawo użytkowania wieczystego gruntu,

l budowle i budynki.

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych budynek powinien być ewidencjonowany jako składnik grupy „1” środków trwałych, a grunt jako składnik grupy „0”. Co za tym idzie, dla celów rachunkowości nabyte składniki majątku powinny być ujęte w ewidencji środków trwałych jako dwa odrębne składniki majątku.

Wartość początkowa środków trwałych

Środki trwałe powinny być wprowadzone do ksiąg rachunkowych według cen nabycia poszczególnych składników majątku. Jeśli jednak na fakturze i w akcie notarialnym nie wyodrębniono ich wartości, wówczas wartość każdego ze składników spółka powinna ustalić we własnym zakresie, tj. na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.

Łączna wartość poszczególnych składników musi być zgodna z ceną nabycia wynikającą z aktu notarialnego.

Odpisy amortyzacyjne

Ustalona w powyższy sposób wartość początkowa budynku stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

UWAGA!

Grunty, z wyjątkiem gruntów służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, nie podlegają amortyzacji.

Zgodnie z KŚT stawka amortyzacyjna budynków wynosi 2,5%.

Według ustawy o rachunkowości wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o czas ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Jeśli wobec tego czas ekonomicznej użyteczności budynku ustalony przez spółkę będzie odpowiadał stawce amortyzacyjnej ustalonej w wykazie, nie ma przeszkód do jej zastosowania również do celów ustawy o rachunkowości. W przeciwnym razie nastąpi rozbieżność, która powinna mieć swoje odzwierciedlenie w wysokości podatku odroczonego.

Przykład

Jednostka kupiła budynek wraz z gruntem. Na fakturze i w akcie notarialnym podana jest ogólna wartość za budynek wraz z gruntem w wysokości 3 000 000 zł (dla uproszczenia pominięto zagadnienia związane z VAT).

Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość początkowa wynosi:

budynek - 2 400 000 zł,

grunt - 600 000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Faktura za zakup budynku wraz z gruntem - 3 000 000 zł:

Wn„Środki trwałe w budowie” 3 000 000

Ma„Rozrachunki z dostawcami” 3 000 000

2. Wprowadzono budynek do ewidencji środków trwałych zgodnie z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę:

Wn„Środki trwałe” 2 400 000

- w analityce „Budynki”

Ma„Środki trwałe w budowie” 2 400 000

3. Wprowadzono grunt do ewidencji środków trwałych zgodnie z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę:

Wn„Środki trwałe” 600 000

- w analityce „Grunt”

Ma„Środki trwałe w budowie” 600 000

4. Naliczenie amortyzacji od budynku w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji:

(2 400 000 zł × 2,5%) : 12 miesięcy = 5000 zł

Wn„Amortyzacja” 5 000

Ma„Umorzenie środków trwałych” 5 000

- w analityce „Budynki”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wartość usługi rzeczoznawcy powinna być, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, doliczona do ceny nabycia tych aktywów (budynku i gruntu) jako koszt bezpośrednio związany z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzeniem do obrotu.

l art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a), art. 28 ust. 1 pkt 6, art. 31 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz.U. Nr 112, poz. 1317; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2589

l art. 16i ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Joanna Gawrońska

biegły rewident

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK