| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jakie operacje gospodarcze należy księgować na kapitale z aktualizacji wyceny

Jakie operacje gospodarcze należy księgować na kapitale z aktualizacji wyceny

Do księgowania jakich operacji służy konto „Kapitał z aktualizacji wyceny”? Czy jeśli konto to wykazuje saldo, to z końcem roku należy je rozliczyć, np. przekazać do podziału?

RADA

Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku, nierozliczanej wynikowo. Nie może być on przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

UZASADNIENIE

Kapitał z aktualizacji wyceny jest tworzony i wykorzystywany na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Służy on do ewidencji zmian na skutek aktualizacji głównie środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych.

Tabela 1. Ewidencja na koncie „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja analityczna do konta „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” powinna być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było ustalenie:

• stanu kapitału (funduszu) na początek i koniec danego okresu sprawozdawczego,

• rodzaju składników aktywów objętych aktualizacją wyceny,

• tytułów zmian wartości składników aktywów objętych aktualizacją wyceny.

W jednostce kontynuującej działalność konto „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny” wykazuje wyłącznie saldo kredytowe. Kapitał z aktualizacji wyceny nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

Tabela 2. Przykładowe zdarzenia powodujące wyksięgowanie wcześniej zaewidencjonowanych kwot na koncie „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Konto „Kapitał z aktualizacji wyceny” wykorzystywane jest również do prezentacji różnic z przeliczenia powstałych na skutek sporządzania łącznych sprawozdań finansowych. W przypadku sporządzenia sprawozdania łącznego, obejmującego dane ze sprawozdań finansowych oddziałów (zakładów) znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tam sporządzających sprawozdania finansowe, powstaje różnica traktowana jako składnik kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, którą należy wykazać w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”.

Różnica ta wynika z ujęcia odpowiednich danych wynikających z:

• bilansów tych oddziałów (zakładów) - wyrażonych w walutach obcych, przeliczonych na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

• rachunku zysków i strat - wyrażonych w walutach obcych, przeliczonych na walutę polską po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Szczególnym przypadkiem, powodującym według niektórych interpretacji powstanie kapitału z aktualizacji wyceny, jest wniesienie aportu (wkładu rzeczowego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) w zamian za objęcie udziałów, którego wartość księgowa odbiega od wartości rynkowej ustalonej w umowie (statucie) spółki. Ma to na celu zapewnienie zasady ostrożności.

Przykład

Założenia

Spółka „Alfa” aktem notarialnym wniosła do spółki „Beta” nieruchomość zabudowaną w zamian za objęcie udziałów. Wartość księgowa nieruchomości stanowiącej środek trwały wynosi 2 000 000 zł. Wartość początkowa nieruchomości to 7 000 000 zł, umorzenie - 5 000 000 zł.

Zgodnie z zapisami w akcie notarialny spółka „Alfa” objęła udziały w spółce „Beta” o łącznej wartości 6 000 000 zł, która odpowiada rynkowej wartości nieruchomości.

Dla celów podatkowych przychód należy ustalić w wartości rynkowej wnoszonego udziału. Będzie on pomniejszony o koszt, który w tym przypadku należy ustalić w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu (nieruchomości), zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych. Dochód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład rzeczowy inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część należy ustalić pod datą ich objęcia, a nie sprzedaży, jak ma to miejsce dla celów bilansowych.

Ewidencja księgowa

1. Wartość udziałów uzyskanych w zamian za wkład niepieniężny w wartości rynkowej wniesionego wkładu:

Wn „Długoterminowe aktywa finansowe” 6 000 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 6 000 000

2. Wyksięgowanie środka trwałego wniesionego jako wkład niepieniężny:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 2 000 000

Wn „Umorzenie środków trwałych” 5 000 000

Ma „Środki trwałe” 7 000 000

Wykazanie w umowie spółki wartości udziałów w cenie rynkowej - zgodnie z opinią wyrażoną w lieraturze przedmiotu - uzasadnia potraktowanie różnicy między ceną rynkową a wartością księgową nieruchomości jako aktualizacji jej wartości rozliczanej zgodnie z art. 35 ust. 4 uor. Dlatego spółka wnosząca wkład powinna przeprowadzić zapis uzupełniający polegający na przeniesieniu różnicy między ceną nabycia udziałów, którą jest wartość księgowa wniesionych wkładów rzeczowych, a wyższą od nich wartością rynkową określoną w umowie spółki na kapitał z aktualizacji wyceny.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK