REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiana danych nabywcy na fakturze. Faktura korygująca, nota korygująca, terminy, ujęcie w ewidencji i JPK VAT

Zmiana danych nabywcy na fakturze. Faktura korygująca, nota korygująca, terminy, ujęcie w ewidencji i JPK VAT
Zmiana danych nabywcy na fakturze. Faktura korygująca, nota korygująca, terminy, ujęcie w ewidencji i JPK VAT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak zgodnie z prawem dokonać zmiany danych nabywcy na fakturze? Kiedy można wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę korygującą? Co z błędną fakturą w JPK_VAT?
rozwiń >

Jakie dane nabywcy na fakturze?

Przepis ustawy o VAT (art. 106e) nakazuje umieszczać na fakturach konkretne dane nabywców. Chodzi o imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Na fakturze trzeba także umieścić numer NIP za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT.

Autopromocja

Co zrobić, gdy dane nabywcy na fakturze są nieprawidłowe?

Zdarza się w praktyce obrotu gospodarczego i fakturowego, że (z najróżniejszych powodów) na fakturze zostały umieszczone błędne lub nieaktualne dane nabywcy. Przepisy dot. VAT wymagają skorygowania takiej faktury i podania prawidłowych, aktualnych danych nabywcy. Można to zrobić na dwa sposoby:

1) wystawienie (przez sprzedawcę, podatnika VAT) faktury korygującej (art. 106j ustawy o VAT) – to zasadniczy tryb poprawiania błędnych danych na fakturze,
2) wystawienie (przez nabywcę) noty korygującej (art. 106k ustawy o VAT) - można w ten sposób korygować błędy na fakturze oprócz danych liczbowych.

Faktura korygująca

Fakturę  korygującą może wystawić wystawca faktury pierwotnej (sprzedawca, podatnik VAT) w następujących przypadkach:
- gdy stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury (a więc także odnośnie danych nabywcy),
- gdy podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
- gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
- gdy dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Faktura korygująca musi zawierać:
1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
2) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca, z wyjątkiem faktur korygujących wystawianych do faktur, dla których nie został nadany numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur,
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–5 ustawy o VAT (czyli datę wystawienia i numer faktury pierwotnej /korygowanej/ oraz imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numery NIP), 
4) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Faktura korygująca może zawierać:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”;
2) przyczynę korekty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Nota korygująca

Nota korygująca to specyficzny rodzaj faktury uregulowany w ustawie o VAT, który pozwala nabywcy towaru lub usługi (podatnikowi VAT) poprawić część błędów w fakturze otrzymanej od kontrahenta. Notą korygującą można w szczególności poprawić błędne dane nabywcy na wystawionej fakturze.
Trzeba pamiętać, że notą korygującą nie można, co do zasady, poprawiać błędów w kwotach i liczbach na fakturze.

Prawo do wystawienia noty korygującej przysługuje wyłącznie podatnikowi VAT, który nabył towar lub usługę i otrzymał fakturę VAT zawierającą wskazane w ustawie o VAT błędy.

Przepis art. 106k ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że notą korygującą nie mogą być poprawiane błędy w zakresie danych (liczbowych) wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 tej ustawy.

Zatem notą korygującą nabywca może poprawić wszystkie inne błędy w fakturze, w tym w szczególności:
- datę wystawienia faktury i jej numer;
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT;
- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT;
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
- oraz szereg innych pomyłek i błędów.

Ważne

Co ważne, przepisy wymagają akceptacji wystawcy faktury dla noty korygującej. Nie ma natomiast sprecyzowanej w przepisach formy tej akceptacji. Najlepiej oczywiście zadbać o podpis wystawcy (sprzedawcy) lub osoby przez sprzedawcę upoważnionej. Ale może to być i e-mail z firmowego adresu.

Nota korygująca powinna zawierać:
1) wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
2) numer kolejny i datę jej wystawienia;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;
5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Więcej na ten temat w artykułach: 
Nota korygująca – czym jest, kto może wystawić, jakie błędy na fakturze może poprawić
Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą

 

Wystawienie faktury korygującej albo noty korygującej - terminy

Przepisy nie wskazują żadnego konkretnego terminu, w którym trzeba wystawić fakturę korygującą albo notę korygującą. Podatnik (sprzedawca lub nabywca) ma tu więc – co do zasady - dowolność. Może wystawić notę korygującą od razu jak zauważy błąd lub w późniejszym terminie. Ale warto to zrobić jak najszybciej (niezwłocznie po zauważeniu błędu), choćby dlatego, że kontrola fiskusa może uznać taką błędną fakturę za nierzetelny lub niekompletny dowód księgowy, który nie może stanowić podstawy rozliczeń podatkowych, w tym np. odliczenia VAT, czy zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.

Błędna nazwa nabywcy na fakturze a JPK VAT. Co powinien zrobić nabywca i sprzedawca?

A co w kontekście JPK_VAT, gdy sprzedawca wystawił fakturę z błędną nazwą nabywcy. Czy taką fakturę z błędem trzeba wykazać w JPK_VAT? Jak powinien postąpić w takiej sytuacji sprzedawca i nabywca?

Na te pytania odpowiedziało Ministerstwo Finansów w swoim serwisie podatki.gov.pl. To są jedynie zalecenia resortu finansów – zaktualizowane na koniec 2023 roku (od tego czasu stan prawny się w tym zakresie nie zmienił). W podobny sposób udziela wyjaśnień Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Przede wszystkim MF wskazało, że faktura taka powinna być skorygowana – błędne dane powinny zostać zastąpione danymi prawidłowymi. Można to zrobić albo przez fakturę korygującą albo przez notę korygującą.

Ministerstwo zauważyło przy okazji, że faktura, w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy (NIP oraz adres są prawidłowe) pozwala przedsiębiorcy odliczyć VAT.

Zdaniem MF, nabywca w takiej sytuacji powinien wykazać błędną fakturę w swojej ewidencji VAT oraz informacji JPK_VAT. Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i – zdaniem Ministerstwa - nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji (o ile oczywiście nabywca jest stroną transakcji i nabył towar/usługę). 

Ministerstwo Finansów wskazuje, że nabywca powinien w takiej sytuacji wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji odbiorcy, chyba że otrzyma fakturę korygującą. Nabywca ma wtedy prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury w terminach przewidzianych w ustawie o VAT, nawet gdy w tych terminach nabywca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej. Bowiem tego rodzaju wady nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (i niespełnieniu przesłanek wyłączających odliczenie, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT).

Także dostawca ma obowiązek wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy. Zdaniem Ministerstwa Finansów błąd w nazwie nabywcy nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zrealizowanej transakcji. 

Oczywiście następnie sprzedawca ma też obowiązek wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał notę korygującą od nabywcy. 

Ważne

Ważne!
Jeżeli faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej – to – zdaniem Ministerstwa Finansów - należy złożyć korektę JPK_VAT

W korekcie JPK_VAT, poza błędnie wykazaną fakturą, należy wykazać storno tej błędnej faktury z kwotami na „-„ podając numery faktury pierwotnej (błędnej) oraz wprowadzić kolejny zapisz z prawidłowymi danymi nabywcy z numerem faktury pierwotnej.

Zdaniem MF, zapisy powyższe można byłoby zastąpić jednym poprawnym zapisem, jedynie w sytuacji gdy wystawienie faktury pierwotnej i korygującej miałoby miejsce, jeszcze przed przesłaniem JPK_VAT za dany okres. Jeżeli opisywana zmiana dotycząca danych nabywcy nastąpiła już po złożeniu JPK_VAT, należy postąpić tak jak wskazano wyżej.

Jednocześnie Ministerstwo wskazało, że szczególne zasady ujmowania korekt faktur mogą być dokonywane odmiennie w zależności od możliwości technicznych oprogramowania wykorzystywanego przez podatnika do prowadzenia ewidencji VAT. 

Odmienne zasady ewidencji stosowane przez podatnika, wymuszone np. posiadanym programem mogą wiązać się koniecznością wyjaśnienia niezgodności w rozliczeniu VAT, zidentyfikowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie przesłanych informacji JPK_VAT.

Podstawa prawna: art. 106e, art. 106j, art. 106k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. z dnia 13 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA