| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Wyjazd na szkolenie w księgach rachunkowych

Wyjazd na szkolenie w księgach rachunkowych

Koszty poniesione w związku z wyjazdem pracownika na szkolenie (np. koszty przejazdu, noclegu i szkolenia) należy ująć w jednej kategorii kosztów rodzajowych: „świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia”.


Należy podkreślić, że ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) nie zawiera wytycznych w zakresie zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych do poszczególnych pozycji kosztów według rodzaju.

W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat wymienione są syntetyczne grupy kosztów:

• amortyzacja,

• zużycie materiałów i energii,

• usługi obce,

• podatki i opłaty

(w tym podatek akcyzowy);

• wynagrodzenia,

• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

• pozostałe koszty rodzajowe,

• wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Do obowiązków jednostki należy opisanie szczegółowych zasad klasyfikacji kosztów do poszczególnych grup w polityce rachunkowości. Daje to możliwość grupowania poszczególnych rodzajów kosztów w sposób niebudzący wątpliwości i zapewnia porównywalność danych.

W praktyce księgowej jednostek gospodarczych najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zaksięgowanie wszystkich kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem pracownika na szkolenie na koncie „Świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia”.

Wynika to z faktu, że w większości jednostek na kontach zespołu 4 funkcjonuje tzw. rodzajowo-celowościowy układ kosztów. Jednostki gospodarcze ujmują w jednej pozycji kosztów rodzajowych różne tytuły kosztów prostych, które łączy wspólny cel ich poniesienia.

W omawianym przypadku wspólnym celem, dla którego zostały poniesione koszty, jest udział pracownika w szkoleniu. Świadczeniem na rzecz pracownika będą w takim przypadku koszty przeprowadzonego szkolenia, jak również koszty wynikające z jego wyjazdu i uczestnictwa w nim, czyli diety i koszty przejazdów.

Typowym przykładem zastosowania rodzajowo-celowościowego podejścia do ujmowania kosztów prostych może być pozycja „koszty reprezentacji i reklamy”. W jej zakresie mieszczą się różne tytuły kosztów prostych - zarówno materiały reklamowe, jak i usługi obce - które łączy wspólny cel.

Przytoczone w odpowiedzi rozwiązanie jest najczęściej stosowane w praktyce księgowej. Nie wyklucza jednak możliwości rozłącznego ujęcia wymienionych tytułów kosztów zgodnie z sugestią przedstawioną w treści pytania, tzn.:

• kosztów szkolenia na koncie: „Świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia”,

• kosztów diet i przejazdów na koncie: „Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe”.

Rozwiązanie takie jest stosowane w jednostkach, w których celowość ponoszenia kosztów jest odzwierciedlana na kontach zespołu 5 lub jako rozszerzenie analityki kosztów rodzajowych w zespole kont 4.

• art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278

Marcin Michalak

Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania UK

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »