| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Ewidencja nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego

Ewidencja nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego

Jak należy zaksięgować środek trwały (ksero) o wartości 11 900 zł, otrzymany od jednostki nadrzędnej, w całości umorzony? Czy ująć go do inwentarza?

Czytelnik nie wskazał, na jakiej podstawie nastąpiło przekazanie ksera przez jednostkę nadrzędną - czy jest to darowizna czy nieodpłatne przekazanie? Jest to ważna informacja, ponieważ forma przekazania przekłada się na wycenę i ewidencję otrzymanego środka trwałego. A zatem dokonano następującego założenia: Jednostka budżetowa otrzymuje od jednostki nadrzędnej nieodpłatnie całkowicie umorzone ksero. Podstawą przekazania jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Tryb, zasady i warunki dokonania nieodpłatnego otrzymania (przekazania) przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej: jsfp) składników majątku innym jednostkom, a także katalog tych jednostek, zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (dalej: rozporządzenie). Adresowane jest ono głównie do państwowych jednostek budżetowych, ale w praktyce samorządowe jednostki budżetowe również na jego podstawie tworzą swoje wewnętrzne regulacje w zakresie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

Protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego następuje przekazanie składnika, powinien zawierać następujące elementy:

• oznaczenie stron,

• nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego,

• ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego,

• niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego,

• okres, w którym składnik majątku będzie używany przez jednostkę korzystającą,

• miejsce i termin odbioru składnika,

• podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

Jeżeli przekazane środki trwałe są całkowicie zużyte (umorzone), to można je ująć wyłącznie w ewidencji pozabilansowej na koncie np. „Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane” w wartości początkowej, tj. podanej przez Czytelnika - 11 900 zł.

Do księgi inwentarzowej wpisuje się chronologicznie wszystkie środki trwałe przyjęte do użytkowania. Dlatego uważam, że nie będzie błędem ujęcie nieodpłatnie otrzymanego, ale całkowicie umorzonego środka trwałego w księdze inwentarzowej.

SIEDEM ZASAD NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce - na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu - składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

2. Dokonuje tego na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony do kierownika jednostki.

3. Jednostka występująca o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego załącza do wniosku odpis statutu.

4. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wartość składnika majątku ruchomego nieodpłatnie przekazywanego określa się według wartości początkowej.

6. Ruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst, przekazane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione także w wartości określonej w tej decyzji.

7. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957)

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK