| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Ewidencja nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego

Ewidencja nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego

Jak należy zaksięgować środek trwały (ksero) o wartości 11 900 zł, otrzymany od jednostki nadrzędnej, w całości umorzony? Czy ująć go do inwentarza?

Czytelnik nie wskazał, na jakiej podstawie nastąpiło przekazanie ksera przez jednostkę nadrzędną - czy jest to darowizna czy nieodpłatne przekazanie? Jest to ważna informacja, ponieważ forma przekazania przekłada się na wycenę i ewidencję otrzymanego środka trwałego. A zatem dokonano następującego założenia: Jednostka budżetowa otrzymuje od jednostki nadrzędnej nieodpłatnie całkowicie umorzone ksero. Podstawą przekazania jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Tryb, zasady i warunki dokonania nieodpłatnego otrzymania (przekazania) przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej: jsfp) składników majątku innym jednostkom, a także katalog tych jednostek, zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (dalej: rozporządzenie). Adresowane jest ono głównie do państwowych jednostek budżetowych, ale w praktyce samorządowe jednostki budżetowe również na jego podstawie tworzą swoje wewnętrzne regulacje w zakresie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

Protokół zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego następuje przekazanie składnika, powinien zawierać następujące elementy:

• oznaczenie stron,

• nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego,

• ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego,

• niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego,

• okres, w którym składnik majątku będzie używany przez jednostkę korzystającą,

• miejsce i termin odbioru składnika,

• podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

Jeżeli przekazane środki trwałe są całkowicie zużyte (umorzone), to można je ująć wyłącznie w ewidencji pozabilansowej na koncie np. „Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane” w wartości początkowej, tj. podanej przez Czytelnika - 11 900 zł.

Do księgi inwentarzowej wpisuje się chronologicznie wszystkie środki trwałe przyjęte do użytkowania. Dlatego uważam, że nie będzie błędem ujęcie nieodpłatnie otrzymanego, ale całkowicie umorzonego środka trwałego w księdze inwentarzowej.

SIEDEM ZASAD NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce - na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu - składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

2. Dokonuje tego na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony do kierownika jednostki.

3. Jednostka występująca o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego załącza do wniosku odpis statutu.

4. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wartość składnika majątku ruchomego nieodpłatnie przekazywanego określa się według wartości początkowej.

6. Ruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst, przekazane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione także w wartości określonej w tej decyzji.

7. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK