| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w swojej działalności realizują m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jst ustawami. W związku z realizacją tych zadań niejednokrotnie osiągane są również dochody, które są dochodami budżetu państwa. Z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządza się kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ. Do 8 lipca należy sporządzić sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ za II kwartał, a zatem przypominamy zasady jego sporządzania.


Jak wynika z ustaw szczególnych, w związku z realizacją danego zadania zleconego jst przysługuje procent z osiągniętych dochodów budżetu państwa, np. dochodami gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Natomiast jst sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdanie Rb-27ZZ jest sporządzane za okresy kwartalne. Terminy przekazywania tych sprawozdań ilustruje tabela 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Sprawozdanie sporządzane jest w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów. Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

- „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Dziesięć zasad sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

1. Sprawozdanie jednostkowe sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny zachowywać zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach.

4. Dane w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego po ewentualnych zmianach dokonanych w trybie przewidzianym ustawą z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.

5. Kwoty wykazane w zakresie wykonania wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.

6. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały.

7. Podpisy składa się na sprawozdaniu odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym (pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).

8. Sprawozdanie należy sporządzić rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdania oraz skorygowane dane jst przekazują dysponentom przekazującym dotację oraz do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej (korekty sprawozdań przekazywane są w formie dokumentu).

10. Całość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - przypisanej do zwrotu zobowiązanemu łącznie z dodatkową kwotą 5% - jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-106/2006/170).

Sprawozdania jednostkowe

Samorządowa jednostka realizująca bezpośrednio zadania w sporządzanym sprawozdaniu jednostkowym wykazuje dane w kolumnach w sposób zaprezentowany w tabeli 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapamiętaj!

Zwrot świadczeń rodzinnych - odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-241/06/346).

Sprawozdania zbiorcze

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze. Jest ono sporządzane w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w:

- kolumnie 7 „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - jst wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- kolumnie 8 „Dochody przekazane” - wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Zapamiętaj!

W sprawozdaniu za 4 kwartały w kolumnie „Dochody przekazane” wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK