| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w swojej działalności realizują m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jst ustawami. W związku z realizacją tych zadań niejednokrotnie osiągane są również dochody, które są dochodami budżetu państwa. Z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządza się kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ. Do 8 lipca należy sporządzić sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ za II kwartał, a zatem przypominamy zasady jego sporządzania.


Jak wynika z ustaw szczególnych, w związku z realizacją danego zadania zleconego jst przysługuje procent z osiągniętych dochodów budżetu państwa, np. dochodami gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Natomiast jst sporządzają sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdanie Rb-27ZZ jest sporządzane za okresy kwartalne. Terminy przekazywania tych sprawozdań ilustruje tabela 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami sporządzają jednostki, które bezpośrednio realizują te zadania. Sprawozdanie sporządzane jest w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów. Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

- „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Dziesięć zasad sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ

1. Sprawozdanie jednostkowe sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny zachowywać zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach.

4. Dane w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego po ewentualnych zmianach dokonanych w trybie przewidzianym ustawą z 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.

5. Kwoty wykazane w zakresie wykonania wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.

6. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały.

7. Podpisy składa się na sprawozdaniu odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym (pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).

8. Sprawozdanie należy sporządzić rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, korekty sprawozdania oraz skorygowane dane jst przekazują dysponentom przekazującym dotację oraz do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej (korekty sprawozdań przekazywane są w formie dokumentu).

10. Całość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - przypisanej do zwrotu zobowiązanemu łącznie z dodatkową kwotą 5% - jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-106/2006/170).

Sprawozdania jednostkowe

Samorządowa jednostka realizująca bezpośrednio zadania w sporządzanym sprawozdaniu jednostkowym wykazuje dane w kolumnach w sposób zaprezentowany w tabeli 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapamiętaj!

Zwrot świadczeń rodzinnych - odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST1-4834-241/06/346).

Sprawozdania zbiorcze

Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze. Jest ono sporządzane w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w:

- kolumnie 7 „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - jst wykazują dochody wykonane, należne jst na podstawie odrębnych przepisów,

- kolumnie 8 „Dochody przekazane” - wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący (subkonto dochodów) dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Zapamiętaj!

W sprawozdaniu za 4 kwartały w kolumnie „Dochody przekazane” wykazuje się kwotę dochodów przekazanych z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK