| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Data zapisu dowodu w księgach rachunkowych

Data zapisu dowodu w księgach rachunkowych

W trakcie przeprowadzonej kontroli został postawiony zarzut nieumieszczania w księgach rachunkowych daty wprowadzenia dowodu księgowego oraz daty jego zapisu do ksiąg. Jakie daty powinny zostać umieszczone na pojedynczym dowodzie księgowym oraz w księgach rachunkowych, np. dzienniku dokumentów? Ustawa o rachunkowości mówi o dacie operacji, dacie dokumentu oraz dacie zapisu. Co oznaczają poszczególne daty? Dodam, że księgowość prowadzona jest z użyciem systemu komputerowego.


Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej (art. 21 ust. 1 pkt 4 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej: uor):

• datę dokonania operacji gospodarczej,

129,00 złSprawozdawczość w zakresie operacji finansowych - najnowsze zmiany - PDF

• a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu.

Natomiast zapis księgowy powinien zawierać co najmniej:

• datę dokonania operacji gospodarczej,

• określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji i datę zapisu.

Słowniczek

Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które powodują zmiany w majątku danej jednostki gospodarczej i podlegają obowiązkowi ewidencjonowania w księgach rachunkowych tej jednostki, np.:

• zakup materiałów lub usług za gotówkę,

• zakup materiałów z odroczonym terminem płatności,

• wypłata wynagrodzeń pracownikom,

• zaciągnięcie kredytu, spłata kredytu,

• udzielenie pożyczki,

• przyjęcie na stan środka trwałego po zakończeniu jego budowy,

• sprzedaż towarów, usług, środków trwałych itp.

Fakt dokonania operacji gospodarczej jest potwierdzany dokumentem (dowodem) księgowym, który jest podstawą dokonania zapisu w księgach rachunkowych.

Jeśli chodzi o daty, to zgodnie z cytowanymi przepisami uor dokument (dowód) księgowy powinien zawierać co najmniej datę dokonania operacji gospodarczej, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu.

Przykład

1. Faktura potwierdzająca operację gospodarczą sprzedaży 12 lipca 2008 r. materiałów biurowych za gotówkę, wystawiona również 12 lipca 2008 r., będzie miała identyczne daty dokonania operacji gospodarczej i sporządzenia dowodu, czyli 12 lipca 2008 r.

2. Faktura potwierdzająca operację gospodarczą, polegającą na świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej w okresie od 1 do 30 czerwca 2008 r., wystawiona 9 lipca 2008 r., będzie miała daty dokonania operacji gospodarczej w okresie od 1 do 30 czerwca 2008 r. i datę sporządzenia dowodu - 9 lipca 2008 r.

Przy wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych zapisów na podstawie tych faktur odnotujemy w nich co najmniej następujące daty:

• datę dokonania operacji gospodarczej,

• datę dowodu księgowego, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji,

• datę dokonania zapisu.

W naszych przykładach:

ad 1 - data dokonania operacji gospodarczej i data dowodu księgowego jest identyczna - 12 lipca 2008 r.,

ad 2 - data dokonania operacji gospodarczej - od 1 do 30 czerwca 2008 r., data wystawienia dowodu księgowego - 9 lipca 2008 r.,

w obu przypadkach powinna zostać utrwalona w księgach jeszcze data wprowadzenia zapisów do ksiąg rachunkowych.

Jeśli chodzi o terminy wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych, to jednostki obowiązują zasady określone w przepisach uor (patrz tabela).

Tabela. Ustawowe uregulowania odnośnie do terminowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 16, poz. 100)

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Monitor Księgowego225,00 zł
avatar

2008-11-18 12:41 Zgłoś

Mi się wydaje że na wyciągach nie pisze data opracji lecz data waluty i data księgowania.Owszem te daty się czasem nie pokrywają. Data księgowania jest datą operacji ponieważ pod tą datą nastąpiła zmiana stanu w majątku.

avatar

2008-10-15 19:53 Zgłoś

Wszystkie operacje bankowe potwierdzone wyciągiami bankowymi najbardziej prawidłowo i bezpiecznie jest księgować z datą wyciągu bankowego.

avatar

2008-10-15 18:49 Zgłoś

Czy może mi ktoś powiedzieć,która data jest faktyczną datą operacji na r-ku bankowym w przypadu gdy bank podaje na miesięcznych wyciągach dwie daty: datę księgowania przez bank i datę operacji. Z reguły data kiegowania jest póżniejsza od data operacji o ok. 1 dzień i wg niej jest ustalane saldo bieżące r-ku bankowego. W tym przypadku zmiana stanu środków finansowych (majątku)zachodzi na r-ku bankowym po dacie księgowania przez bank, a nie z datą przeprowadzonej operacji. Dla większej komplikacji bank księguje odsetki pełne z data ostatniego każdego m-ca np. 30.09 a datę operacji podaje 01.10. i oczywiście stan rachunku bankowego na 30.09 podany jest już razem z zaksięgowanymi odsetkami chociaż praktycznie wpłyną one dopiero 1.10. Jaką więc datę należy uznawać za datę operacji na?

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP29
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem Infor.pl »