| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Premia pieniężna - bonus dla klienta a VAT

Premia pieniężna - bonus dla klienta a VAT

Opodatkowanie bądź nie premii pieniężnej, jako formy bonusu dla klienta z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów rodziło i nadal rodzi wiele kontrowersji.

Powszechnie w orzecznictwie sądowym uznawano, iż premia pieniężna wypłacana z tytułu osiągnięcia przez nabywcę określonego poziomu obrotów, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, stanowi nagrodę za osiągnięcie rezultatu i nie jest opłatnością (wynagrodzeniem) za świadczone usługi. Nie może, bowiem wystąpić taka sytuacja, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Stanowisko to jest prezentowane w licznych wyrokach sądowych (por. m.in. wyrok z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. Akt I FSK 1318/09; wyrok z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. Akt I FSK 94/06; wyrok z dnia 23 września 2008 r. sygn. Akt I FSK 998/08; wyrok z 26 lutego 2009. sygn. akt I FSK 1067/08 wyrok z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Po 37/09, wyrok z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1384/09).

Natomiast urzędy skarbowe jak i Ministerstwo Finansów stały na stanowisku, iż premia pieniężna wypłacana kontrahentowi z tytułu zrealizowanego w danym okresie określonego obrotu stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynikało to ich zdaniem wprost z art. 8 ustawy VAT ust. 1 pkt.2, który przez świadczenie usług rozumie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

Firmy otrzymywały indywidualne interpretacje, które mówiły z jednej strony o konieczności opodatkowania tego rodzaju wynagrodzenia, a z drugiej o prawie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur. Niestety były też wśród tych indywidualnych interpretacji odmienne stanowiska, które wskazywały na brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od faktur z tytułu premii pieniężnych, gdyż przyznane premie uznawane były, jako niepodlegające opodatkowaniu. Mogło to prowadzić do sytuacji, w których wystawca faktury VAT z tytułu premii pieniężnej miał interpretację swojego urzędu o konieczności opodatkowania premii pieniężnej, a odbiorca faktury miał interpretacje od swojego urzędu, że nie może odliczyć VAT, bo premia pieniężna nie jest odpłatnym świadczeniem usług a zatem nie podlega opodatkowaniu VAT i tym samym zgodnie z art. 88 ustawy VAT ust. 3a pkt. 2 nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego.

W aktualnie wydawanych interpretacjach podatkowych organy podatkowe dostosowały swoje stanowisko do stanowiska prezentowanego w orzecznictwie sądowym w zakresie nie traktowania premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego pułapu obrotu w kategorii wynagrodzenia za świadczone usługi. Przełomem okazała się interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 18 listopada 2009 r., nr DD6/033-98/MZG/09/PK-1079, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2009 r., nr ILPB3/423-266/09-3/KS. W interpretacji tej wyraźnie wskazano, że spółka będąca nabywcą towaru nie wykonuje na rzecz sprzedawcy żadnej usługi:

„(...) Dokonywanie przez Spółkę zakupów towarów o określonej wartości czy ilości w określonym czasie lub też dokonywanie terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, nie może oznaczać, iż świadczy ona jakąkolwiek usługę z tego tytułu na rzecz swojego kontrahenta. Jest to określone zachowanie wynikające z zawartej umowy i stanowiące realizację tej umowy. Ewentualne premiowanie przez kontrahenta określonych i pożądanych z jego punktu widzenia zachowań nie oznacza, iż płaci on za wykonanie dodatkowej usługi przez drugą stronę (Spółkę)). (...)”

Przykładem nowego orzecznictwa może być m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 marca 2011 r., sygn. ILPP2/443-910/08/11-S/AK, interpretacja indywidualna z 3 marca 2011, sygn. ILPP2/443-582/08/11-S/AD czy interpretacja indywidualna z 3 listopada 2009 r. sygn. ITPP1/443-723/09/AJ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w odpowiedzi na zapytanie spółki w kwestii  opodatkowania wypłacanych premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów, stwierdził że „(...) Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. (...) Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że „premie”, które Wnioskodawca zamierza wypłacać, będą stanowiły wynagrodzenie za realizowane jednocześnie usługi. Nabywanie towarów, choć wiąże się ściśle z działalnością prowadzoną przez kupującego, nie wchodzi w zakres istoty tej działalności, zatem nie może stanowić usługi świadczonej przez kupującego na rzecz dostawcy. Tym samym należy uznać, iż skoro w tym konkretnym przypadku, otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1, to przedmiotowe świadczenie nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usługi a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powinno być dokumentowane fakturą VAT. Także działania Spółki w postaci wypłaty premii pieniężnych jako niemieszczące się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie w kwestii możliwości dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych za pomocą not księgowych Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w powyższej interpretacji stwierdza iż:

„(...)Zauważyć jednak należy, iż (...), planowany system premiowania, zakłada wynagradzanie terminów płatności oraz wysokość dokonanego w okresie rozliczeniowym obrotu. Wielkość obrotu powiązana z terminem płatności określa procentowy próg naliczania premii, która następnie naliczana będzie procentowym wskaźnikiem od wartości obrotu zrealizowanego w określonych terminach zapłaty. W systemie tabelarycznym ustalone są progi obrotów oraz terminy zapłaty. Połączenie tych dwóch zdarzeń określa wyjściowy wskaźnik procentowy. (...)

Z powyższego zatem wynika, iż udzielone premie pieniężne można powiązać z dostawami. W związku z czym, nawet jeżeli premie będą wypłacone po dokonaniu zapłaty, w określonym okresie rozliczeniowym, powinny być traktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzą do obniżenia wartości (ceny) dostarczanych towarów.

(...) Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu, wymaga wystawienia faktury korygującej(...)

(...) Stąd też, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż udzielone premie pieniężne, jako niepodlegające opodatkowaniu należy dokumentować notą korygującą.(...)”

Polecamy artykuły

Autor:

Outsourcing Rachunkowości

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK