| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Pisma Ministra Finansów > Egzaminy na czeladnika i mistrza zwolnione z VAT

Egzaminy na czeladnika i mistrza zwolnione z VAT

Egzaminy na czeladnika i mistrza organizowane przez izby rzemieślnicze są zwolnione z VAT – podało Ministerstwo Finansów.

Po nowelizacji ustawy o VAT pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, czy nadal jest możliwe stosowanie zwolnień z VAT usług kształcenia zawodowego wykonywanych przez organizacje rzemiosła, w tym w zakresie egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22412) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy z dnia 11 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zdaniem resortu podstawą do objęcia zwolnieniem usług kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego był przepis art. 132 ust. 1i dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Do objęcia określonych usług zwolnieniem na podstawie wyżej przytoczonego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

- muszą to być usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

- kształcenie to musi być prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L Nr 288 str. 1). Zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1i dyrektywy 77/388/EWG (obecny art. 132 ust. 1i) dyrektywy 2006/112/WE Rady) obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Odnosząc się do kwestii sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług kształcenia kandydatów na czeladnika i mistrza w zawodzie oraz organizowanych w tym zakresie przez izby rzemieślnicze egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodzie MF wyjaśnia, że analiza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.) wskazują, iż egzaminy te należy co do zasady traktować jako integralną część procesu kształcenia zawodowego. Mając zatem na uwadze powołane wyżej akty prawne oraz fakt, iż sposób przeprowadzania egzaminów uregulowany jest szczegółowo w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820) stwierdzić należy, iż przeprowadzanie tych egzaminów jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »