| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Umowa o dzieło wykonywana osobiście bez VAT

Umowa o dzieło wykonywana osobiście bez VAT

Prace wykonywane na podstawie umów zlecenia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT – takie stwierdzenie wynika z interpretacji urzędu.

Do izby skarbowej wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy o dzieło. Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów zlecenia wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

"Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolny zawód, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Jednakże w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 powyższej ustawy, za wykonywaną samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust 1, nie uznaje się czynności; z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2- 9 ustawy; dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W rozumieniu art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło m. in. od osoby prawnej.
W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w opisanym zakresie, gdzie w treści umów znajduje się sformułowanie, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania zleceniobiorcy ponosi zleceniodawca, określony jest rodzaj i sposób wykonywania tych czynności - wyczerpują warunki, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym z tytułu wykonywania czynności na podstawie opisanych umów Wnioskodawca nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego urząd uznał za prawidłowe.

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że umowa o dzieło wykonywana przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej nie podlega VAT, gdy zleceniobiorca w oparciu o umowę o dzieło działa na zewnątrz w imieniu zleceniodawcy i na jego rachunek, a zleceniodawca w ramach powierzonej mu czynności przejmuje odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy. Jest tak również wtedy, gdy przedmiotem umowy jest dzieło podlegające prawom autorskim.

Oto fragment uzasadnienia:

"(...) zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Reasumując wyżej powołany przepis, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie uznanie lub nieuznanie Strony za podatnika podatku od towarów i usług uzależnione będzie od spełnienia wszystkich wymienionych wyżej ustawowych kryteriów zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
W niniejszej sprawie z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umów zlecenia świadczy on usługi w zakresie ekonomii i finansów. Przedmiotowa umowa o dzieło tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności (zamawiającym) a wykonującym zlecane czynności (autorem). Umowa ta określa warunki wykonania czynności oraz wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę, obejmuje również odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
W myśl art. 15 ust. 3 pkt 3a przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
W związku z powyższym, w sytuacji gdy zleceniobiorca w oparciu o umowę o dzieło działa na zewnątrz w imieniu zleceniodawcy i na jego rachunek, a zleceniodawca w ramach powierzonej mu czynności przejmuje odpowiedzialność za jego działania, można uznać, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie stanowią wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)"

Interpretacja indywidualna z 15 maja 2009 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-224/09-2/AZ

Adam Kuchta

adam.kuchta@infor.pl

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »