| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

Odnosząc się do środków trwałych, hipotetyczna wartość netto równa jest różnicy między wartością początkową tych środków a (hipotetyczną) wartością odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody degresywnej, z uwzględnieniem współczynnika 3. Mimo że art. 22k ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 16k ust. 1 u.p.d.o.p. przewidują możliwość zastosowania metody degresywnej wyłącznie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, to w przypadku obliczania hipotetycznej wartości netto metodę tę stosuje się do wszystkich środków trwałych, stanowiących przedmiot umowy leasingu, a zatem również do budynków, budowli i samochodów osobowych. Wniosek taki wypływa z definicji pojęcia hipotetycznej wartości netto – wartość tę oblicza się bowiem według zasad określonych w art. 22k u.p.d.o.f. i art. 16k u.p.d.o.p., czyli według określonej w tych przepisach metodologii dokonywania odpisów. W przypadku natomiast wartości niematerialnych i prawnych hipotetyczną wartość netto stanowi różnica ich wartości początkowej nad hipotetycznymi odpisami dokonanymi przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzacyjnych.
PRZYKŁAD
Strony zawarły umowę leasingu operacyjnego, ustalając podstawowy okres leasingu na 2 lata. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi 40 000 zł, zaś stawka amortyzacyjna (z wykazu stawek amortyzacyjnych) – 20%. W związku z tym obliczenie hipotetycznej wartości netto przedstawia się następująco:
• I rok – 40 000 zł x 60% (20% x 3) = 24 000 zł,
• II rok – 16 000 zł x 60% (20% x 3) = 9600 zł,
• 33 600 zł – (hipotetyczna) suma odpisów amortyzacyjnych dokonana metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3,
• 40 000 zł – 33 600 zł = 6400 zł.
Hipotetyczna wartość netto (różnica między wartością początkową a sumą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych metodą degresywną z uwzględnieniem współczynnika 3) wynosi zatem 6400 zł. Ustalenie przez strony ceny wykupu na poziomie niższym niż 6400 zł będzie powodować dla finansującego ryzyko oszacowania przychodu według cen rynkowych.
Z perspektywy finansującego nie warto jest zatem uzgadniać ceny sprzedaży przedmiotu leasingu na poziomie niższym niż hipotetyczna wartość netto. W takim bowiem wypadku organ podatkowy określi przychód finansującego w wysokości znacznie przekraczającej cenę sprzedaży ustaloną przez strony. Spowoduje to niewątpliwą stratę u finansującego, który, z jednej strony otrzyma od korzystającego jedynie kwotę odpowiadającą cenie sprzedaży, a z drugiej strony będzie mu przypisany przychód w wysokości różnicy między przyjętą przez organ podatkowy ceną rynkową przedmiotu leasingu a ceną wykupu przewidzianą w umowie. Określenie przychodu w wysokości ceny rynkowej może nawet spowodować, że otrzymana przez finansującego kwota (netto) z tytułu sprzedaży nie zrekompensuje mu kwoty podatku przypisanego z tytułu zaniżenia przychodu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK