| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Przychód ze stosunku pracy a przychody z innych źródeł

Przychód ze stosunku pracy a przychody z innych źródeł

W jakiej pozycji PIT-11 wykazać dochody pracownika ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - czy jako przychody z umowy o pracę, czy jako inne przychody? Pracownica urzędu skarbowego wskazała, że w pozycji „Inne przychody”. Nie zgadzam się do końca z jej zdaniem.

Konstrukcja otwartego katalogu świadczeń zaliczonych do przychodów ze stosunku służbowego (pracy) powoduje, że każda wypłata, którą otrzymuje pracownik w związku ze stosunkiem pracy, stanowi jego przychody z tego źródła, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chyba że są to świadczenia związane co prawda ze stosunkiem pracy, ale zwolnione od podatku na mocy odrębnego przepisu. Dotyczy to np. zwróconych kosztów przeniesienia służbowego czy zasiłków na zagospodarowanie (patrz: wyrok NSA z 9 maja 2006 r., sygn. akt II FSK 758/05).

W przypadku uzyskiwania przez pracownika przychodów ze stosunku pracy, płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy dokonujący wypłaty tych środków (art. 31 updof). Płatnicy mają również obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennych informacji PIT-11 (art. 39 ust. 1 updof).

Należy wskazać, że zgodnie ze specyfikacją źródeł przychodów, zawartą w art. 10 updof, źródłami przychodów są także m.in. „inne źródła” (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof). Przepis ten dotyczy przychodów, których jednoznaczne zakwalifikowanie do pozostałych źródeł przychodów (wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 updof) nie jest możliwe. Przychody z „innych źródeł” określa art. 20 ust. 1 updof. Przepis ten nie zawiera definicji przychodów, wskazuje tylko przykładowo przychody z innych źródeł, o jakich traktuje przepis art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy. Na przykładowe wyliczenie tych innych źródeł przychodów wskazuje użycie w przepisie wyrazów „w szczególności”.

Zapamiętaj!

Poza źródłami przychodu wymienionymi w art. 10 ust. 1. pkt 9 updof mogą istnieć jeszcze te z „innych źródeł” (patrz: wyrok NSA z 19 grudnia 2003 r., sygn. akt SA/Bk 1013/03) - np. wkłady pieniężne na książeczkach mieszkaniowych, założonych dla niepełnoletniego dziecka zmarłego pracownika, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS.

Przychód z innych źródeł należy wykazać w informacji PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 42a updof).

Przy czym obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C wynikający z art. 42a updof istnieje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

• świadczenie jest wypłacane przez podmiot inny niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a więc przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

• należność lub świadczenie jest świadczeniem, w związku z którym przepisy przewidują obowiązek sporządzania i przekazywania informacji, a więc przysługującym na podstawie art. 20 ust. 1 updof i uważanym za przychód z innego źródła na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 updof,

• świadczenie nie stanowi dochodu zwolnionego od podatku albo dochodu, w stosunku do którego zaniechano poboru podatku; nie jest ponadto świadczeniem, od którego podmiot wypłacający jest obowiązany pobierać zaliczkę na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Podstawy prawne

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673)

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1671)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1672)

• Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 522)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK