| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Co się zmieniło w podatku od czynności cywilnoprawnych? Co na potrzeby tego podatku jest uznawane za zmianę umowy spółki? W jaki sposób ograniczony został katalog czynności podlegających temu podatkowi?

1 stycznia br. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mają one na celu dostosowanie przepisów tej ustawy w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. W nowelizacji wdrożono postanowienia Dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z 21 lutego 2008 r., str. 11), zwanej dalej dyrektywą. Dyrektywa ta zastąpiła Dyrektywę Rady z 17 lipca 1969 r. nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. UE 249 z 3 października 1969 r., str. 25) oraz jej zmiany. Nowy akt wspólnotowy uprościł i uporządkował prawo Unii Europejskiej odnośnie do opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, m.in. przez wprowadzenie korzystnych dla spółek kapitałowych regulacji polegających na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

W polskim porządku prawnym funkcję podatku kapitałowego pełni podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki i jej zmiany, objęty przepisami zmienionej ustawy.

Najważniejsze zmiany to zawężenie katalogu czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki kapitałowej, a także wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu.

Wprowadzone rozwiązania będą miały wpływ na spółki kapitałowe mające rzeczywisty ośrodek zarządzania (siedzibę) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na spółki kapitałowe i spółki europejskie, które będą tworzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że przepisy wdrażanej dyrektywy odnoszą się jedynie do spółek kapitałowych, wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim tego typu spółek, przy pozostawieniu w niezmienionej, co do zasady, regulacji dotyczącej spółek osobowych.

Zmiana umowy spółki

Nowelizacja zawiera przepisy porządkujące, które precyzują, że przepisy dotyczące umowy spółki i jej zmiany mają być stosowane odpowiednio do aktów założycielskich i statutów spółek lub ich zmiany (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - p.c.c.).

Doprecyzowano także katalog czynności uznawanych za zmianę umowy spółki dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy zachowaniu takiego samego zakresu opodatkowania (art. 1 ust. 3 p.c.c.). Doprecyzowanie to polega na zniesieniu opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy, a także na zniesieniu opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej związanej z przeniesieniem między państwami członkowskimi rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej statutowej siedziby. Dyrektywa zezwala na opodatkowanie przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej statutowej siedziby wyłącznie z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, a odstąpienie w zmienionych przepisach od opodatkowania wymienionej czynności służy także wykonaniu postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 8 listopada 2007 r. w sprawie C-251/06 Ing Auer.

Spółki kapitałowe

Od 1 stycznia br. rozszerzono katalog spółek zaliczanych do spółek kapitałowych, w rozumieniu zmienionej ustawy, o spółkę europejską, określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. UE L z 2001 Nr 294, str. 1 z późn.zm.) i w ustawie z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 z późn.zm.) (art. 1a pkt 2 p.c.c.).

Wyłączenie z opodatkowania

Nowe przepisy wyłączyły z opodatkowania umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych, przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje:

1) oddziału spółki kapitałowej,

2) udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów (art. 2 pkt 6 p.c.c.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »