REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć różnice kursowe przy kompensacie

Beata Piotrowska

REKLAMA

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą dla celów bilansowych, przy kompensacie rozrachunków zagranicznych, stosuje się niższy kurs waluty, według którego ustalono wartość należności lub zobowiązania w chwili wprowadzania ich do ksiąg rachunkowych.

 

Kompensaty (potrącenia) należności ze zobowiązaniami można dokonać zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego bądź też na podstawie umowy zawartej między kontrahentami, tzw. potrącenie umowne.

Dokonanie potrąceń

Kompensata (potrącenie) może być skutecznie dokonane, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- wierzytelności przedstawione wzajemnie do potrącenia muszą istnieć i dotyczyć tych samych osób, które są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami,

- przedmiotem obu wierzytelności muszą być sumy pieniężne albo rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku,

- przedstawione do potrącenia wierzytelności muszą być wymagalne i charakteryzować się tym, że mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Potrącenie umowne dokonywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy kontrahentami. Przy potrąceniu umownym wzajemne wierzytelności nie muszą być jednorodne.

Różnice kursowe

Kompensata jest bezgotówkową formą regulowania zobowiązań cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami, które na podstawie zgodnych oświadczeń woli chcą zaspokoić swoje długi. Wskutek tego potrącenia obie wierzytelności umarzają się wzajemnie do wysokości wierzytelności niższej. Przy kompensacie rozrachunków nie powstają podatkowe różnice kursowe. Ustalone w drodze potrącenia różnice kursowe wpływają jedynie na wynik bilansowy jednostki. W ewidencji księgowej różnice te odnosi się odpowiednio w koszty lub przychody finansowe.

Rozrachunki zagraniczne

W przypadku rozrachunków z kontrahentem zagranicznym, kiedy u każdej ze stron występują należności i zobowiązania wyrażone w tej samej walucie obcej, ogólna zasada potrącania jest podobna, jak w przypadku kompensaty rozrachunków złotowych. Jeżeli potrąceniu podlegają wierzytelności wyrażone w walutach obcych, wówczas wierzytelności stanowiące przedmiot kompensaty powinny być wyceniane po niższym kursie waluty, według którego została wyceniona dana należność lub zobowiązanie, co wynika z art. 30 ustawy o rachunkowości.

Potrącenie stanowi jedną z form likwidacji już istniejącego stosunku prawnego i w związku z tym ustalenie ewentualnych różnic kursowych następuje poprzez porównanie kursów walut z dnia ich zarachowania.

JAK PRZELICZAĆ RÓŻNICE DEWIZOWE

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu

Koszty poniesione w walutach obcych są przeliczane na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu

PRZYKŁAD EWIDENCJA KOMPENSATY ROZRACHUNKÓW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada nieuregulowane zobowiązania w wysokości 10 000 euro z kontrahentem zagranicznym, które zostały wycenione według kursu 3,9590 zł za 1 euro, tj. kursu średniego NBP z dnia powstania zobowiązania oraz należności w wysokości 20 000 euro wycenione według kursu 4,0500 zł za 1 euro, tj. kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu. Pozostałą część należności kontrahent zagraniczny uregulował przelewem. Kurs kupna waluty z dnia otrzymania przelewu, ustalony przez bank, z którego usług korzysta spółka, wynosił 4,0000 zł za 1 euro.

Zapisy w księgach rachunkowych spółki będą następujące:

1. „Pk” - kompensata rozrachunków według niższego kursu waluty - 39 590 zł (10 000 euro x 3,9590 zł/euro)

Wn konto „Rozrachunki z dostawcami”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”

2. „Pk” - różnica kursowa (ujemna) dotycząca kompensaty - 910 zł (10 000 euro x 4,0500 zł/euro), 40 500 zł - 39 590 zł = 910 zł

Wn konto „Koszty finansowe”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”

3. Wyciąg bankowy - wpływ pozostałej części należności - 40 000 zł (10 000 euro x 4,0000 zł/euro)

Wn konto „Rachunek bieżący”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”

4. „Pk” - zrealizowana różnica kursowa (ujemna) - 500 zł (10 000 euro x 4,0500 zł/euro) = 40 500 zł, 40 500 zł - 40 000 zł = 500 zł

Wn konto „Koszty finansowe”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”

PRZYKŁAD KOMPENSATA WZAJEMNYCH ROZRACHUNKÓW

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedała firmie niemieckiej towary o wartości 10 000 euro. Jednocześnie firma niemiecka sprzedała polskiej spółce wyroby gotowe za cenę 6 000 euro. Obie spółki postanowiły dokonać kompensaty wzajemnych rozrachunków. Spółka polska stosuje do wyceny różnic kursowych przepisy ustawy o rachunkowości.

Zapisy w księgach rachunkowych spółki będą następujące:

1. Sprzedaż towarów spółce niemieckiej. Wartość faktury wynosi 10 000 euro. Średni kurs NBP stosowany do wyceny to 3,95 zł/euro (10 000 euro x 3,95 zł/euro = 39 500 zł)

Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma konto „Przychody ze sprzedaży”

2. Wydanie towarów z magazynu (koszt własny) - 30 000 zł

Wn konto „Koszt własny sprzedaży”/Ma konto „Towary”

3. Faktura od kontrahenta zagranicznego za otrzymane towary. Wartość faktury wynosi 6 000 euro. Średni kurs NBP zastosowany do wyceny wynosi 3,98 zł/euro (6 000 euro x 3,98 zł/euro = 23 880 zł)

Wn konto „Rozliczenie zakupu”/Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”

4. Przyjęcie towarów do magazynu („Pz”) - 23 880 zł

Wn konto „Towary”/Ma konto „Rozliczenie zakupu”

5. Kompensata wzajemnych rozrachunków. Rozliczenia dokonano według niższego z kursów.

Należność spółki wynosiła 10 000 euro przeliczona po kursie 3,95 zł/euro, czyli 39 500 zł

Zobowiązanie wobec kontrahenta wynosiło 6 000 euro, przeliczone po kursie 3,98 zł/euro, czyli 23 880 zł. Skompensowaniu ulegną wzajemne należności do kwoty 6 000 euro (6 000 euro x 3,95 zł/euro = 23 700 zł)

Wn konto „Rozrachunki z dostawcami”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”

6. Różnice kursowe dodatnie - 180 zł (23 880 zł - 23 700 zł)

Wn konto „Rozrachunki z dostawcami”/Ma konto „Przychody finansowe”

7. Otrzymanie od kontrahenta zagranicznego część należności, jaka pozostała po skompensowaniu. Kurs kupna banku wynosił 3,97 zł/euro (4000 euro x 3,97 zł/euro = 15 880 zł)

Wn konto „Rachunek bankowy”/Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”

8. Różnice kursowe dodatnie - 80 zł, czyli 4 000 euro x (3,97 zł - 3,95 zł)

Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”/Ma konto „Przychody finansowe”


BEATA PIOTROWSKA

ksiegowosc@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

REKLAMA

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

REKLAMA