reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie 2014 i 2015 roku – ryczałt ewidencjonowany

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie 2014 i 2015 roku – ryczałt ewidencjonowany

Grudzień i styczeń to czas porządków księgowych i finansowych: sporządzania inwentaryzacji, zamykania ksiąg, składania zeznań rocznych i opłacania składek.

Spis z natury (remanent)

Do 31 grudnia przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu musieli sporządzić spis z natury (remanent). Obowiązek sporządzania spisu z natury przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Spis z natury można zapisać w ewidencji na dwa sposoby:

  • według poszczególnych rodzajów jego składników,
  • jedną sumą – jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.

Wartości wynikającej ze spisu z natury nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji. Mając na uwadze, że wartość sporządzonego spisu nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pomimo tego, że remanent nie ma wpływu na wysokość zobowiązania u podatnika opłacającego podatek w formie ryczałtu, okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku jego sporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2.

Wycena towarów i innych składników majątku ujęta w remanencie:

Wycenę towarów i innych składników majątku należy przeprowadzić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury (art. 20 ust. 4 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), a więc najpóźniej do 14 stycznia 2015 roku.

Przepisy art. 20 ust. 3 uzpd dopuszczają w tym celu stosowanie dwóch rodzajów cen:

  • cen zakupu, czyli cen jakie nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, podlegających odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększonych o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe,
  • cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, czyli cen stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia.

W praktyce towary wyceniamy według cen zakupu, a jeżeli cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu z natury jest niższa od cen zakupu, to wyceny dokonujemy według cen rynkowych. Ceny rynkowe stosujemy również wtedy, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

W remanencie ujmujemy wszystkie towary, jakie widnieją na stanie firmy na dzień sporządzenia spisu z natury. Nie ma znaczenia w tym przypadku, czy faktury za zakupione towary ujęte w remanencie zostały opłacone. Wartość remanentu nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego dla działalności opodatkowanej w formie ryczałtu. Jednak sytuacja się zmieni, jeżeli przechodzimy z ryczałtu na zasady ogólne (podatkowa książka przychodów i rozchodów). Jeżeli do sporządzenia remanentu na koniec roku podatkowego faktury za zakupione towary ujęte w remanencie na koniec roku nadal nie zostaną opłacone, to mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące sporządzania remanentów w przypadku nieopłaconych faktur zakup towarów.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2014

Kwotę podatku za grudzień 2014 r. wpłacamy na rachunek bankowy urzędu skarbowego nie później niż do 31 stycznia 2015 r. na podstawie zeznania rocznego PIT 28.

Rozliczenie roczne

31 stycznia 2015 r. upływa termin składania deklaracji rocznej PIT-28.

Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11.

PIT-4R za 2014 r. składamy nie później niż do 31 stycznia 2015 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie.

W przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2014 r.

PIT-8AR za 2014 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2015 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Uwaga:

W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11.

Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2014 r.

W przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2014 r.

PIT-11 za 2014 r. składamy nie później niż do 28 lutego w 2015 r. do urzędu skarbowego pracownika. Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi. Jeżeli pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny, deklarację można wysłać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem. Pracownik może odebrać deklarację osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis. Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2015 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA.

Informację ZUS IWA za 2014 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2015 r.,
  • w 2014 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • na 31 grudnia 2014 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2014 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama