Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

WIBOR – co to za wskaźnik? Jak wyliczany jest WIBOR? Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych?

WIBOR – co to za wskaźnik? Jak wyliczany jest WIBOR? WIBOR a kredyty hipoteczne. Gdzie sprawdzać aktualny WIBOR?
WIBOR – co to za wskaźnik? Jak wyliczany jest WIBOR? WIBOR a kredyty hipoteczne. Gdzie sprawdzać aktualny WIBOR?
WIBOR to tzw. wskaźnik referencyjny określający oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Wskaźnik WIBOR (razem z marżą banku) jest wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych). Aktualne wskaźniki WIBOR są publikowane każdego dnia roboczego o godzinie 23:00 na gpwbenchmark.pl - tj. stronie internetowej administratora stawek WIBID i WIBOR czyli GPW Benchmark S.A.
rozwiń >

WIBOR – co to za wskaźnik?

WIBOR to skrót od angielskiego wyrażenia Warsaw Interbank Offered Rate, oznaczające. Wskaźniki WIBOR określają średnie stopy procentowe (w stosunku rocznym), wg których banki komercyjne w Polsce są gotowe udzielić pożyczki innym bankom w złotówkach na poszczególne okresy (WIBOR 1M - na 1 miesiąc, WIBOR 3M - na 3 miesiące itd.). WIBOR to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (dalej: Rozporządzenie o Wskaźnikach Referencyjnych).

Gdy bank komercyjny chce pozyskać pieniądze (depozyty) od swoich klientów (deponentów), musi za złożone depozyty (lokaty, pieniądze na kontach) zapłacić klientom określony procent od przyjętych depozytów. Bank komercyjny może również poży czać środki pieniężne od innych banków komercyjnych i wówczas za taką pożyczkę płaci oprocentowanie wg stopy WIBOR, która wyznacza cenę pieniądza na międzybankowym rynku pieniężnym.

WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby składane przez podmioty (największe banki w Polsce) spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu.

Uczestnikami Fixingu (czyli procesu ustalania wartości) WIBOR (a także WIBID) są następujące banki:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)
 • Bank Millennium SA 
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 • Santander Bank Polska SA
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank SA

Co oznacza WIBOR 1M?

Wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany m.in. dla depozytów (pożyczek) międzybankowych na 1 miesiąc.

WIBOR1M, to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 miesiąc.

Czym jest WIBOR 3M?

Wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany m.in. dla depozytów (pożyczek) międzybankowych na 3 miesiące.

WIBOR 3M, to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące.

Co oznacza WIBOR 6M?

Wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany m.in. dla depozytów (pożyczek) międzybankowych na 6 miesięcy.

WIBOR 6M, to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy.

Czym jest WIBOR 12M (WIBOR 1Y)?

Wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany m.in. dla depozytów (pożyczek) międzybankowych na 1 rok.

WIBOR 1Y, to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 rok.

WIBOR O/N, WIBOR T/N, WIBOR SW, WIBOR 2W

Wskaźnik referencyjny WIBOR jest wyznaczany także dla depozytów (pożyczek) międzybankowych na 1 dzień, 1 tydzień, czy 2 tygodnie.

WIBOR O/N (overnight), to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 dzień od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień).

WIBOR T/N ( tomorrow/next), to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 dzień od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień).

WIBOR SW (ang. spot week), to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na tydzień, począwszy od od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień).

WIBOR 2W,  to oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 2 tygodnie).

Jak wyliczany jest WIBOR?

Ustalenie wartości (tzw. Fixing) stawek WIBOR a także WIBID odbywa się każdego dnia roboczego o godzinie 11:00 dla Terminów Fixingowych SW, 2W, 1M, 3M, 6M, 1Y,  a o godzinie 17:00 dla Terminów Fixingowych O/N i T/N.

Procedura ustalania stawek WIBOR  jest dokładnie określona w Regulaminie Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (wersja od 7 marca 2022 r.). Ważnym dokumentem dotyczącym wyznaczania stawek WIBOR jest też  Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® – wersja od 7 marca 2022.

Ile wynosi aktualny WIBOR? Gdzie sprawdzać aktualny WIBOR?

Aktualne stawki WIBOR (także WIBID) są publikowane każdego dnia roboczego o godzinie 23:00 na gpwbenchmark.pl - tj. stronie internetowej administratora stawek WIBID i WIBOR czyli GPW Benchmark S.A.

Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu hipotecznego?

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819), jeżeli strony umowy kredytowej nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej kredytu hipotecznego określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (np. WIBOR) oraz wysokość marży banku ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny.

Zatem suma jednego ze wskaźników WIBOR (najczęściej WIBOR 3M i WIBOR 6M) i marży banku wyznacza stawkę procentową, jaką oprocentowany jest kredyt hipoteczny.

Który WIBOR jest lepszy przy kredycie hipotecznym?

Jeżeli w umowie kredytowej został wskazany wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, to oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie się zmieniać co 3 miesiące. W takim przypadku rata kredytu hipotecznego będzie ustalana raz na 3 miesiące wg wskaźnika WIBOR 3M na dany dzień miesiąca (np. 10. stycznia, 10. maja, 10. września).

Jeżeli w umowie kredytowej został wskazany wskaźnik referencyjny WIBOR 6M, to oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie się zmieniać co 6 miesięcy. W takim przypadku rata kredytu hipotecznego będzie ustalana raz na pół roku wg wskaźnika WIBOR 6M na dany dzień miesiąca (np. 10. maja i 10. listopada).

Zatem w przypadku zastosowania WIBOR 6M w umowie kredytowej mamy taką samą ratę kredytu przez kolejne 6 miesięcy bez względu na to jakie w tym czasie zachodzą zmiany we wskaźniku WIBOR, czy stopach procentowych NBP.
Może to być korzystne albo niekorzystne w zależności od trendu zmian samego wskaźnika WIBOR. Jeżeli mamy ustaloną ratę kredytu w oparciu o wysoki wskaźnik WIBOR 6M, a od dnia zmiany wysokości raty wskaźnik ten zaczął gwałtownie spadać, to oczywiście w korzystniejszej sytuacji są osoby, których kredyt został oparty o wskaźnik WIBOR 3M - bo u nich wcześniej rata kredytu się obniży.

Natomiast, gdy od dnia zmiany wysokości raty wskaźnik WIBOR 6M zaczął gwałtownie rosnąć, to oczywiście cieszymy się, że przez pół roku rata kredytu nam nie wzrośnie.

Jak obliczyć odsetki kredytu według stawki WIBOR? WIBOR a rata kredytu

W uproszczeniu można wskazać, że oprocentowanie naszego kredytu są liczone wg wzoru: WIBOR + marża banku = oprocentowanie kredytu. Przykładowo, gdy WIBOR 6M wynosi 5% a marża banku 2%, to oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 7% w skali roku. Zaś odsetki od kredytu są w uproszczeniu liczone wg wzoru: oprocentowanie x kwota kredytu. Oczywiście kredyty, zwłaszcza hipoteczne są zaciągane na wiele lat i ten czynnik czasu, oraz zmienność w tym czasie wskaźników WIBOR dodatkowo komplikuje obliczenia.

W praktyce raty kredytu są obliczane przez bank. I jest to dość skomplikowany algorytm, bo musi uwzględniać nie tylko rodzaj rat (równe albo zmienne) ale także kwoty kredytu już spłaconego, kwoty ew. nadpłat kredytu i oczywiście kwotę kredytu pozostałą do spłaty oraz okres na jaki został udzielony kredyt i zmienność wskaźników WIBOR.

WIBOR a inflacja – co trzeba wiedzieć?

Wskaźniki WIBOR są ustalane rynkowo przez banki komercyjne, na wyżej opisanym fixingu a zatem uwzględniają istotne dla banków wskaźniki makroekonomiczne - w szczególności inflację.

WIBOR a stopy procentowe NBP

Największe znaczenie dla WIBORU ma stopa referencyjna NBP, która określa poziom rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. NBP emituje bony pieniężne, jeśli chce zmniejszyć ilość płynnych środków na rynku międzybankowym. Krótkoterminowe (najczęściej 7-dniowe) transakcje kupna/sprzedaży bonów pieniężnych służą regulowaniu płynności na rynku międzybankowym i nazywają się operacjami otwartego rynku.
Jak wyjaśnia NBP, poziom stopy referencyjnej wpływa bezpośrednio na poziom WIBOR. Dlatego stopa referencyjna wpływa na koszt kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Im niższy poziom stopy referencyjnej, tym niższe są koszty kredytów bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz detalicznych i odwrotnie.

Jak zauważają niektórzy eksperci, z reguły WIBOR 3M jest ok. 0,25 pkt. proc. wyższy od stopy referencyjnej NBP. Natomiast jeżeli banki spodziewają się wzrostu stopy referencyjnej (tak jak to np. miało miejsce przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r.), to ustalają już wcześniej na fixingach taką wysokość wskaźników WIBOR, która odpowiada ich oczekiwaniom odnośnie przyszłej wysokości stopy referencyjnej.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: GPW Benchmark S.A., Narodowy Bank Polski

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Naczelnicy urzędów skarbowych z wglądem w rachunki bankowe podatników od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r., w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy której naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.
  Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmieni w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).
  Handel na targowisku - co warto wiedzieć?
  Targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Pomimo radykalnej zmiany struktury handlu w ostatnich 30 latach, liczne grono osób w dalszym ciągu wybiera zakupy na targu. Targowiska to nie tylko okazje do niższych cen niszowych produktów ale również specyficzne uregulowania prawne.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. Niskie Podatki?
  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT), które mają na celu skorygowanie błędów podatkowego Polskiego Ładu. Nowelizację z 9 czerwca, która wprowadza te zmiany określa się potocznie "Polski Ład 2.0" a Ministerstwo Finansów na jej określenie posługuje się frazą "Niskie Podatki". W komunikacie z 30 czerwca resort finansów wskazuje najważniejsze nowości podatkowe, które zaczną obowiązywać od lipca.
  Podatki od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany i pułapki nowych przepisów
  Księgowi pod koniec czerwca 2022 r. mają wrażenie jakby już zleciał cały rok. Jeszcze ostatni CIT do złożenia, podpis na sprawozdaniu a tu już trzeba chyba kolejny rok zamykać …. gdzie się podziały te miesiące? Spokojnie, to tylko nowelizacja przepisów podatkowych. Dla odmiany tym razem w połowie roku i - by wzmocnić efekt – zmiany obowiązują od samego początku niezwykłego 2022 roku. Co się zmienia w PIT od 1 lipca? Na jakie pułapki trzeba uważać?
  Kiedy dywidenda krajowa nie jest objęta podatkiem u źródła?
  Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dywidenda krajowa została zwolniona z podatku u źródła?
  Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero od 2025 roku
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Pierwotnie ta integracja miała być obowiązkowa od 1 lipca 2022 r.
  Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych
  Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Zmiany w CIT od 2023 roku. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernej nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
  ZUS: na zmianach podatkowych od 1 lipca skorzysta 3,1 mln emerytów i rencistów
  1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.
  Cyfryzacja KAS. Ponad 10 mln faktur testowych w KSeF. 66% firm w Polsce wystawia faktury papierowe
  Odnotowaliśmy w środowiskach testowych 804 tys. uwierzytelnień w systemie i 10,4 mln wystawionych faktur testowych w systemie KSeF – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Opłata od deszczu. Kto zapłaci podatek od deszczu?
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to potocznie podatek od deszczu. Ten rodzaj daniny publicznej obciąża właścicieli nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego podjazdu do garażu. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Korzystniej jest zapłacić z własnej inicjatywy niż narażać się na interwencje fiskusa oraz odsetki od niezapłaconej w terminie należności.
  Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane
  Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.
  Maląg: obywatele Ukrainy mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów
  W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.
  Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
  Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.