Kategorie

Unia rynków kapitałowych UE

Unia rynków kapitałowych UE
Komisja Europejska opublikowała 18 lutego 2015 r. założenia (tzw. zieloną księgę) w sprawie unii rynków kapitałowych i rozpoczęła trzymiesięczne konsultacje w sprawie tego projektu, który jest kolejnym po unii bankowej krokiem mającym jeszcze bardziej zintegrować UE w jej wymiarze finansowym. Podstawowe elementy unii rynków kapitałowych mają być wprowadzone do 2019 roku.

Komisja Europejska określa tę propozycję mianem przełomowej. Jej celem jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw, które teraz opierają dostęp do potrzebnych im na inwestycje środków głównie o pożyczki bankowe.

Reklama

"Inicjujemy dziś unię rynków kapitałowych, nasz flagowy projekt mający na celu zbudowanie jednolitego runku dla kapitału dla wszystkich 28 państw członkowskich" - mówił na środowej konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Jonathan Hill.

Celem propozycji jest zniesienie barier, które blokują ponadnarodowe inwestycje w UE i utrudniają przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Według szacunków KE obecnie unijne firmy 75 proc. swojego finansowania czerpią z banków, a tylko 25 proc. z rynków. Ten drugi sposób, który przewiduje np. emisję papierów wartościowych, czy wejście na giełdę ma być sposobem łatwiejsze i tańsze finansowanie dla przedsiębiorstw. Unia rynków kapitałowych ma też pomóc inwestorom w lokowaniu swojego kapitału w wybrane przez nich projekty.

W środę Komisja zainicjowała trzymiesięczną rundę konsultacji na temat tzw. zielonej księgi będącej pierwszym dokumentem opisującym założenia tego konceptu.

Autor propozycji, wywodzący się z londyńskiego City komisarz Hill podkreślał, że projekt ten jest długoterminowy. Fundamenty nowej unii, które mają dawać realne korzyści dla przedsiębiorstw i inwestorów, mają być gotowe w 2019 r. Komisja chce się ustrzec przed "falą legislacji", jaka miała miejsce w ostatnich kilku latach w związku z wprowadzaniem unii bankowej. Duża część propozycji ma być oddolnymi działaniami samych uczestników rynków, tak by było się na nich łatwiej poruszać.

Unia rynków kapitałowych postrzegana jest też jako zachęta dla Wielkiej Brytanii, która do 2017 r. ma zdecydować, czy chce w ogóle pozostać częścią UE. Londyńskie City, najbardziej rozbudowane we wspólnocie centrum finansowe może potencjalnie najwięcej zyskać na nowej unii.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Reklama

KE przekonuje, że na unii rynków kapitałowych zyskają też banki, choć te się raczej obawiają, że stracą nieco z tortu kredytowego. W Stanach Zjednoczonych ok. tylko około 25 proc. finansowania firmy uzyskują przez banki, a 75 proc. z rynków. Źródła w Komisji przekonują, że osiągnięcie takiego poziomu w Europie byłoby nierealne, ale w 2019 r. propozycje mogłyby wyglądać 60 do 40. Bankowe finansowanie byłoby nadal dominujące, choć mniejsze niż obecnie.

Poza wymuszeniem większej konkurencji na rynku i obniżeniem przez to kosztów pieniądza (kredytów), zwiększenie roli rynków miałoby być też dodatkowym buforem dla gospodarki w razie kryzysu. Dziś w razie problemów firm cierpi cały system bankowy. Zresztą jego dobudowa w Europie dalej się nie skończyła, co skutkuje tym, że przedsiębiorstwa w wieku krajach mają poważne kłopoty z uzyskaniem potrzebnych im kredytów. Rynki kapitałowe mogą lepiej absorbować szoki ekonomiczne niż sektor bankowy przez rozproszenie ewentualnych strat.

Mimo że unia rynków kapitałowych jest zaprojektowana dla wszystkich 28 państw członkowskich, zyski dla przedsiębiorstw spoza strefy euro mogą być mniejsze niż dla tych ze strefy. Inwestorzy z tych drugich nie będą bowiem narażeni na ryzyko kursowe, co może ich odwodzić od kierowania środków do państw niebędących w unii monetarnej. "Naszym zdaniem nie jest to kluczowy problem, ale oczywiście ryzyko walutowe pozostanie czynnikiem niepewności dla tych państw, które nie są w strefie euro, ale to jest ich wybór" - podkreśliło źródło unijne.

W ramach konsultacji KE chce zebrać opinie ws. swojej propozycji od parlamentów narodowych, centrów finansowych w państwach członkowskich i innych zainteresowanych stron.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Komisja zbiera też uwagi przed przeglądem dyrektywy ws. prospektu emisyjnego. Celem zmian ma być zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, które teraz opracowując prospekty muszą dostarczyć setki stron informacji.

Po zakończeniu konsultacji Komisja przyjmie latem plan działania zawierający harmonogram wprowadzenia podstawowych elementów unii rynków kapitałowych do 2019 r.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Zielona księga w sprawie unii rynków kapitałowych

Celem zielonej księgi w sprawie unii rynków kapitałowych jest nadanie impulsu do rozpoczęcia debaty w całej UE na temat ewentualnych środków niezbędnych do stworzenia prawdziwego jednolitego rynku kapitałowego. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się także uzupełniające konsultacje w sprawie „sekurytyzacji wysokiej jakości” oraz dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego (zob. szczegóły poniżej).

Komisja pragnie uzyskać opinie Parlamentu Europejskiego i Rady, innych instytucji UE, parlamentów narodowych, przedsiębiorstw, sektora finansowego oraz wszystkich zainteresowanych. Wszystkie zainteresowane strony zaprasza się do nadsyłania uwag do dnia 13 maja 2015 r. (zob link do strony konsultacji).

Po zakończeniu konsultacji Komisja przyjmie latem bieżącego roku plan działania zawierający plan działań i harmonogram wprowadzenia podstawowych elementów unii rynków kapitałowych do roku 2019.

Na podstawie wyników konsultacji Komisja określi działania niezbędne do osiągnięcia następujących celów:

 • poprawa dostępu do finansowania dla wszystkich przedsiębiorstw i projektów infrastrukturalnych w całej Europie;
 • pomoc MŚP w równie łatwym uzyskaniu finansowania jak w przypadku dużych przedsiębiorstw;
 • stworzenie jednolitego rynku kapitałowego poprzez usunięcie przeszkód dla inwestycji transgranicznych;
 • dywersyfikacja finansowania gospodarki i obniżenie kosztu pozyskiwania kapitału.

W zielonej księdze określono następujące kluczowe zasady, które powinny stanowić podstawę unii rynków kapitałowych:

 • należy zmaksymalizować korzyści wynikające z rynków kapitałowych dla gospodarki, wzrostu i miejsc pracy;
 • należy utworzyć jednolity rynek kapitałowy dla wszystkich 28 państw członkowskich poprzez usunięcie barier w inwestycjach transgranicznych w UE, a także wspierać umacnianie powiązań z globalnymi rynkami kapitałowymi;
 • unię rynków kapitałowych należy oprzeć na solidnych podstawach stabilności finansowej, w ramach jednolitego zbioru skutecznie i konsekwentnie egzekwowanych przepisów dotyczących usług finansowych;
 • należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony inwestorów; oraz
 • unia rynków kapitałowych powinna przyczynić się do przyciągnięcia inwestycji z całego świata i zwiększyć konkurencyjność UE.

W komunikacie Komisji z listopada 2014 r. Plan inwestycyjny dla Europy wskazano już niektóre środki, jakie można wprowadzić w krótkiej perspektywie. Obejmują one wdrożenie rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF), „sekurytyzację wysokiej jakości”, wprowadzenie znormalizowanej informacji kredytowej na temat MŚP, ofertę na rynku niepublicznym i przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego. Są to dziedziny, w których potrzeba postępu jest powszechnie uznawana i ma potencjał w zakresie szybkiego przyniesienia korzyści.

Przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego

Prospekty emisyjne są dokumentami prawnymi stosowanymi przez przedsiębiorstwa do przyciągnięcia inwestycji. Zawierają one dane pomagające inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie prospektów jest jednak dla przedsiębiorstw kosztowne i uciążliwe z administracyjnego punktu widzenia, wymagają one bowiem często setek stron szczegółowych informacji. Dla inwestorów z kolei trudne może być przebrnięcie przez zbyt szczegółowe informacje.

Komisja rozpoczyna konsultacje na temat dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego w celu ułatwienia przedsiębiorstwom (w tym MŚP) pozyskiwania kapitału w całej Unii Europejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony inwestorów. Kluczowym zagadnieniem będzie zmniejszenie obciążeń administracyjnych, które przedsiębiorstwa muszą przezwyciężać. Przedmiotem konsultacji będzie między innymi analiza sposobów uproszczenia informacji zawartych w prospektach emisyjnych, zbadanie, w jakich sytuacjach prospekt emisyjny jest niezbędny, oraz wskazanie sposobu usprawnienia procesu zatwierdzania.

Konsultacje na temat dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja jest procesem, w którym instrument finansowy tworzy się przez łączenie aktywów: wzrasta wówczas liczba inwestorów mających możliwość nabycia udziałów w tych aktywach, co zwiększa płynność i uwalnia kapitał na potrzeby wzrostu gospodarczego. Ogólnoeuropejska inicjatywa „sekurytyzacji wysokiej jakości” będzie musiała zapewnić wysokie standardy procesu, pewność prawną i porównywalność w ramach różnych instrumentów sekurytyzacyjnych poprzez wyższy stopień standardyzacji produktów. Podniosłoby to w szczególności poziom przejrzystości, spójność i dostępność informacji o kluczowym znaczeniu dla inwestorów, w tym w obszarze kredytów dla MŚP, oraz sprzyjałoby poprawie płynności finansowej. Powinno to ułatwić emisję produktów sekurytyzowanych oraz umożliwić inwestorom instytucjonalnym przeprowadzenie analizy due diligence w odniesieniu do produktów, które odpowiadają ich potrzebom w zakresie dywersyfikacji aktywów, zwrotu i czasu trwania.

Środki średnio- i długoterminowe

Celem zielonej księgi jest także zapoznanie się z poglądami na temat sposobów pokonania innych przeszkód dla skutecznego funkcjonowania rynków w perspektywie średnio- i długookresowej, w tym sposobów zmniejszenia kosztów tworzenia i wprowadzania do obrotu funduszy inwestycyjnych w całej UE oraz sposobów dalszego rozwoju venture capital i private equity; określenie, czy ukierunkowane działania w dziedzinie prawa spółek, przepisów dotyczących niewypłacalności oraz papierów wartościowych, jak również opodatkowania, mogłyby wnieść wymierny wkład w unię rynków kapitałowych, oraz zasięgnięcie opinii w kwestii traktowania obligacji zabezpieczonych, czemu posłużą zaplanowane na 2015 r. konsultacje w sprawie ewentualnych unijnych ram działania.

Konsultacje w sprawie sekurytyzacji

Komisja Europejska

Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.