| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Inne > Jak ująć wartość firmy przy połączeniu spółek

Jak ująć wartość firmy przy połączeniu spółek

Czy w wyniku połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym właścicielem jest ta sama osoba fizyczna, występuje tzw. wartość firmy w spółce przejmującej, w sytuacji gdy nie miało miejsca nabycie spółki przejętej przez spółkę przejmowaną (połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Y na spółkę X)?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozliczenie połączenia może być dokonane metodą: nabycia (art. 44b ustawy) - wartość firmy podlega ustaleniu, oraz łączenia udziałów (art. 44c ustawy) - wartość firmy nie podlega ustaleniu. W każdym przypadku połączenie rozlicza się na dzień wpisu połączenia do Rejestru Sądowego.

Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia uiszczoną za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną a wartością godziwą aktywów netto jednostki przejmowanej. W przypadku opisanym w zapytaniu ceną nabycia będzie wartość godziwa udziału w aktywach netto spółki przejmującej „X” wydawanych właścicielom spółki przejmowanej „Y” w zamian za unicestwienie ich udziałów. Dodatnia wartość firmy stanowi pozycję wartości niematerialnych i prawnych i jest amortyzowana w okresie pięciu lat (w uzasadnionych przypadkach 20 lat). Ujemna wartość firmy ujmowana jest w rozliczeniach międzyokresowych pasywnych i rozliczana w okresie będącym średnim ważonym okresem amortyzacji przejętych aktywów trwałych (z określonymi w ustawie o rachunkowości wyjątkami).

Metoda łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów łączących się spółek według ich wartości księgowych. W tej metodzie nie wystąpi wartość firmy, a ewentualna różnica z rozliczenia połączenia podlega ujęciu w kapitałach własnych. Wymienionych metod nie można stosować dowolnie.

Z treści pytania wynika, że osoba fizyczna nie spełnia definicji jednostki dominującej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na podstawie wykładni gramatycznej ustawy należy przyjąć, że rozważane połączenie trzeba rozliczyć metodą nabycia i ustalić wartość firmy, ponieważ nie występuje żaden z wariantów umożliwiających zastosowanie metody łączenia udziałów. Należy jednak zwrócić uwagę, że w teorii rachunkowości nabycie jest transakcją między niepowiązanymi stronami i przejęciem przez jedną stronę kontroli nad drugą stroną. Łączenie udziałów jest natomiast rodzajem połączenia, w którym zakres kontroli nie zmienia się, a połączenie ma zwykle znaczenie porządkujące. Ustalanie wartości firmy w przypadku transakcji, w której cena nabycia nie jest ustalana w grze rynkowej, ale arbitralnie przez wspólnego właściciela, jest - moim zdaniem - niewłaściwe.

Uwzględniając powyższe i kierując się nadrzędną zasadą rachunkowości, tj. przewagi treści ekonomicznej nad formą, oraz wykładnią celowościową przepisów ustawy, uważam, że w opisanym przypadku właściwe jest rozliczenie połączenia metodą łączenia udziałów i nieustalanie wartości firmy. Potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska znajdujemy w przepisach MSSF nr 3 Połączenia jednostek gospodarczych, które nakazują rozliczać połączenia metodą nabycia, wyłączając równocześnie z zakresu swego stosowania połączenia jednostek pozostających pod wspólną kontrolą.

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 44b oraz art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
MAREK DOBEK

biegły rewident, partner M2 Audyt

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK