Kategorie

Licytacja komornicza - co każdy licytant wiedzieć powinien

Kornelia Ksieniewicz
Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego
Licytacja komornicza - co każdy licytant wiedzieć powinien
inforCMS
Licytacja ruchomości to jeden ze sposobów spieniężenia przedmiotów dłużnika, które zostały zajęte wtoku postępowania egzekucyjnego, ale również jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych, żeby nabyć przykładowo auto w atrakcyjnej cenie. Przystępując do udziału w licytacji każdy chętny (licytant), powinien mieć chociaż ogólne rozeznanie w przepisach dotyczących tego, jak licytacja będzie przeprowadzona.

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 r.

Ogłoszenia o licytacji

Po pierwsze należy pamiętać, że komornik sprzedaje zajęte ruchomości w drodze licytacji publicznej. W związku z czym organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości informację o przedmiocie sprzedaży. W związku z czym takie ogłoszenie pojawi się w siedzibie sądu, na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz w przeważającej mierze na stronie internetowej danego komornika. Dzięki temu można z łatwością uzyskać informację na temat przedmiotu, terminu i miejsca licytacji, bez konieczności kontaktowania się bezpośrednio z kancelarią. Aktualnie niektóre kancelarie zaprogramowały na swojej stronie internetowej newsletter, który powiadamia chętnych o każdej zbliżającej się licytacji oraz przesyła smsa w razie nieoczekiwanych zmian w planowanych czynnościach.

Cena wywoławcza i terminy licytacji

Drugim i jednocześnie jednym z bardziej interesujących zagadnień dla potencjalnych licytantów jest cena.

Reklama

Cena wywoławcza ruchomości wystawionej do licytacji zawsze jest atrakcyjniejsza niż cena za przedmiotu kupna – sprzedaży poza zakresem postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy szacuje wartość ruchomości (poza wyjątkowymi sytuacjami) i przyjmuje średnią wartość rynkową. Czyli oszacowanie przez komornika będzie takie samo jak przy zwykłym zbyciu swojej ruchomości, ale ze względu na to że licytacja odbywa się w warunkach niesprzyjających handlowi tj. termin oraz miejsce licytacji jest nienegocjowalne, informacje zebrane o przedmiocie licytacji często są okrojone, zdarza się że dłużnik nie dostarczy dokumentów.

Z tych oraz innych względów ustawodawca przewidział swoiste ulgi dla chętnych, biorących udział w licytacji. Otóż cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi ¾ wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym.

Drugi termin licytacji nie jest obowiązkowy, ani podejmowany z urzędu. Drugi termin licytacji możliwy jest na wyraźny wniosek wierzyciela. Cena wywołania w drugim terminie wynosi ½ wartości szacunkowej. Jednakże nie ma możliwości stargowania ceny na niższą od ceny wywołania, gdyż przepisy wyraźnie zakazują takiego działania. W związku z powyższym, mimo że drugi termin licytacji jest atrakcyjniejszy cenowo, to trzeba liczyć się z tym, że do niego nie dojdzie.

Rękojmia

Przystępujący do przetargu ma obowiązek złożyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nie uiszczając rękojmi, dana osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w przetargu. Jako że celem egzekucji z ruchomości jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej ceny, złożenie rękojmi dopuszczalne jest do chwili poprzedzającej rozpoczęcie licytacji. Rękojmia ta ma spełniać rolę zabezpieczenia na wypadek niewykonania warunków licytacyjnych w przedmiocie zapłaty ceny przez osobę, która uzyskała przybicie czyli zaproponowała najwyższą kwotę. Rękojmię tą komornik zatrzymuje i zalicza ją na poczet ceny tak, by nabywca miał dopłacić wyłącznie brakującą część. Jeżeli jednak nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Reklama

Jedna z osób podchodząca do licytacji w toku prowadzonej przez komornika sądowego licytacji zaproponowała, że kupi przedmiot sprzedaży za kwotę 10.000zł. Rękojmia została prawidłowo uiszczona, komornik udzielił tej osobie przybicia. Nabywca uiścił komornikowi jedną piątą ceny wylicytowanej ruchomości, zaś ten poinformował nabywcę o obowiązku uiszczenia reszty ceny do godziny 12 dnia następnego. Tego samego dnia osoba, której udzielono przybicia znalazła w internecie aukcję, na której wystawiono taki sam pojazd, ale za 8.000zł. Następnego dnia udaje się do komornika sądowego z prośbą o zwrot rękojmi, gdyż nie jest już dłużej zainteresowana przedmiotem, który wylicytowała. W takiej sytuacji komornik nie zwróci rękojmi. Rękojmia przepada i winna być zaliczona na poczet spłaty kosztów egzekucji oraz przekazana wierzycielowi jako suma uzyskana z egzekucji.

Kto może wziąć udział w licytacji?

W związku z tym, że licytacja w toku egzekucji charakteryzuje się powszechnością, do licytacji może przystąpić każdy, kto uiścił rękojmię. Jednakże przepis art. 8672 kpc ogranicza krąg osób uprawnionych do udziału w licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym jak na przykład pracownik kancelarii spisujący protokół oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczające jest zgłoszenie się jednego licytanta, który zaoferuje cenę wywołania. Jeżeli żaden z licytantów nie zgłosi się do przetargu, licytacja jest bezskuteczna, co zostaje ujęte w protokole z czynności.

Przedawnienie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą

Przebieg licytacji

Licytacja prowadzona jest ustnie. Prowadzący wywołuje cenę początkową i kolejno zgłaszają się chętni, którzy mogą za tę cenę zakupić przedmiot licytacji. Prowadzący podwyższa cenę wcześniej ustalonymi postąpieniami. Postąpienia te nie są ustawowo określone. Komornik przyjmuje kwotę postąpienia na potrzeby licytacji. Jeżeli następny oferent zaoferował tę samą cenę co poprzedni, komornik oferty takiej nie przyjmie. Trzykrotne wygłoszenie ostatnio postąpionej oferty z jednoczesnym zapytaniem „kto da więcej”, przy braku dalszych postąpień kończy przetarg danej ruchomości, co stwierdza komornik wypowiedzeniem słowa „nikt”.

Obowiązkiem nabywcy jest zapłacenie ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena ta przewyższa kwotę 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 złotych, a reszta winna być uregulowana do godziny dwunastej dnia następnego.

Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia (czyli jeżeli przybicie nie zostanie przez nikogo zaskarżone jako niewłaściwe) i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Od tej chwili jako pełnoprawny właściciel, nabywca odbiera ruchomość i już nie ma możliwość odebrania mu jej. Gdyby jednak strona zaskarżyła przybicie własności i sąd przyznał rację skarżącemu – cena jaką uiścił nabywca ulega zwrotowi.


Licytacja ma wiele pozytywnych aspektów, ale również nie brakuje negatywnych. Negatywne aspekty to:

- nienegocjowalność terminu licytacji,
- duża konkurencja osób zgłaszających się do licytacji,
- możliwość zaskarżenia przybicia własności wylicytowanej ruchomości.

Jednakże ustawodawca świadom negatywnych aspektów przewidział w ustawie swego rodzaju zachętę dla potencjalnych nabywców w postaci znacznego obniżenia ceny ruchomości. Komornicy również chcą zachęcić zainteresowanych do udziału w licytacji, dlatego zbierają jak najwięcej informacji o przedmiocie licytacji, dokonują dokumentacji fotograficznej oraz przed licytacją udostępniają ruchomości, by chętni mogli możliwie najdokładniej rozeznać się w przedmiocie kupna.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.