reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Konsekwencje braku pełnomocnika podmiotów wspólnie składających ofertę

Konsekwencje braku pełnomocnika podmiotów wspólnie składających ofertę

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jakie są konsekwencje nieustanowienia pełnomocnika? Według Krajowej Izby Odwoławczej nie jest to podstawą do odrzucenia oferty.

Podmioty organizujące przetargi (i uczestniczące w nich) mają często problemy z oceną, jakie konsekwencje wywołuje niedotrzymanie któregoś z wymogów wprowadzonych przez przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). W praktyce, u zamawiających najwięcej wątpliwości budzi kwestia, czy zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, czy też takiego obowiązku i możliwości nie ma.

Na podstawie art. 89 ust. 1 upzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp),

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp,

8) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Należy zwrócić uwagę, że art. 89 ust. 1 pkt 1 upzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona niezgodna z ustawą (chodzi tu o przepisy upzp).

ZAPAMIĘTAJ!

„Niezgodność z ustawą” musi dotyczyć oferty, a nie innych czynności związanych z uczestnictwem w przetargu.

Przepisy art. 23 ust. 1-2 upzp regulują sytuację wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia i nakładają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powstaje w związku z tym wątpliwość, czy złożona wspólnie przez kilka podmiotów oferta podlega odrzuceniu, jeśli podmioty te nie wskazały pełnomocnika.

Na to pytanie odpowiedziała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku 17 marca 2011 r. (sygn. akt KIO 462/11). Wyrok jest niekorzystny dla zamawiającego, który przeprowadził przetarg na prace remontowe hotelu. Dwie firmy złożyły wspólną ofertę wykonania tych prac - oferta została podpisana przez obu wykonawców wspólnie (sama oferta została złożona w sposób poprawny i była ważna). Zamawiający uznał, że skoro wykonawcy, wspólnie składający ofertę, nie złożyli pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 upzp, to ich oferta podlega odrzuceniu. Natomiast startujący w przetargu uważali, że skoro nie otrzymali wezwania do ustanowienia takiego pełnomocnictwa, to nie można wobec nich zastosować sankcji odrzucenia oferty.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa
Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 202169.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama