reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Rozliczanie i dokumentacja > Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego do akcyzy (AKC-R) od 2019 roku

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego do akcyzy (AKC-R) od 2019 roku

Od 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory pozwalające zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego. 31 października 2018 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Projekt ten znajduje się aktualnie w konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

Projekt ten przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2019 r. nowych wzorów formularzy:

AKC-R - tj. zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego,

AKC-PR - tj. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego,

AKC-Z - tj. zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego wynika z konieczności dostosowania wzorów formularzy stosowanych w sprawach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego do zmian ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz.1629).

Nowe regulacje dotyczą działania przedsiębiorstwa w spadku oraz szczególnych sytuacji, w których dopuszczalne jest wykonywanie działalności przez osoby wskazane w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Z uwagi na zmianę brzmienia delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia zawartej w art. 20 ustawy o podatku akcyzowym istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1783).

Jakie zmiany w AKC-R

W stosunku do obowiązującego do końca 2018 r, wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, formularz AKC-R, zawiera następujące zmiany:

 1. u góry formularza zmodyfikowano treść miejsca składania zgłoszenia tj. określono, które urzędy skarbowe, przy pomocy których wykonują swoje zadania naczelnicy urzędów skarbowych – są właściwe w zakresie rejestracji w akcyzie. Ponadto, dodano „urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego, który był organem właściwym dla zmarłego przedsiębiorcy – zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym. W związku z dodaniem ww. urzędu skarbowego, zmianie uległa numeracja;
 1. w części A w poz. 5 dodano kwadrat nr 4 z opisem: „zmiana danych w przypadku przedsiębiorstwa w spadku” oraz przypis nr 1 w brzmieniu: „kwadrat zaznacza zarządca sukcesyjny, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy albo w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku” – zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym. Ponadto w opisie kwadratu nr 2 wyraz „aktualizacja” zastąpiono wyrazem „zmiana” – zmiana ma charakter doprecyzowujący i ujednolicający zastosowaną we wzorach formularzy terminologię z terminologią ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 1. w części B „DANE PODMIOTU I PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” zmieniono oznaczenie przy gwiazdkach w następujący sposób:
  * podmiot niebędący osoba fizyczną, ** podmiot będący osobą fizyczną, *** podmiot zagraniczny – zmiany o charakterze redakcyjnym. Ponadto dodano „**** przedsiębiorstwo w spadku” – zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym;
   
 2. w części B.1. w poz. 6 dodano kwadrat nr 4 z opisem: „przedsiębiorstwo w spadku”, co będzie skorelowane z poz. 7, w której zostaną podane dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku” – zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym oraz zmieniono opis kwadratu nr 3 nadając mu brzmienie: „3. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej”- zmiana dostosowująca do terminologii ustawy o podatku akcyzowym;
   
 3. w części B.1. dodano poz. 9 o treści: „Data śmierci przedsiębiorcy (dzień-miesiąc-rok)” oraz dodano przypis nr 2 w brzmieniu: ”dotyczy przedsiębiorstwa w spadku” – zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
   
 4. w części B.2. przy adresie miejsca zamieszkania dodano cztery gwiazdki ****, co w przypadku przedsiębiorstwa w spadku umożliwi podanie właściwych danych w poszczególnych pozycjach tej części – zmiana dostosowująca związana z uchwaleniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
   
 5. w części B.5 w poz. 41 oraz w części B.6. w poz. 44 przy podawaniu rodzaju wyrobu zużywanego wprowadzono podawanie kodu CN wyrobu w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Zmiana pozwoli na uniknięcie wątpliwości jaki wyrób podmiot będzie zużywał;
   
 6. w części B.5 w poz. 42 oraz w części B.6. w poz. 45 przy podawaniu przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu wprowadzono podawanie jednostki miary stosowanej przy obliczaniu akcyzy dla danego wyrobu akcyzowego. Zmiana doprecyzowująca – pozwoli na uniknięcie wątpliwości co do jednostki miary, w której wykazywany jest dany wyrób;
 1. na końcu formularza dodano objaśnienia odnoszące się do poszczególnych przypisów, oznaczonych kolejnymi cyframi arabskimi, umieszczonych w formularzu;
   
 2. nadano poszczególnym pozycjom formularza właściwą numerację, która ulegnie zmianie w związku z dodaniem pozycji 9 w części B.1.;
   
 3. na końcu każdej strony formularza uaktualniono numer wersji AKC-R oznaczając ją cyfrą arabską 7.

Trzeba pamiętać, że na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie akcyzy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

- przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub

- pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

Obowiązek rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego dotyczy także podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Obowiązek rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego dotyczy w szczególności przedsiębiorców:

 • prowadzących skład podatkowy
 • którzy są tzw. "zarejestrowanym odbiorcą"
 • posiadających zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego
 • kupujących banderole podatkowe
 • zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (np., gdy produkują leki, artykuły spożywcze, lub korzystają z oleju opałowego lub gazu do celów opałowych)
 • wykorzystujących wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (np. benzen, toluen do produkcji farb i lakierów)
 • sprowadzających wyroby akcyzowe i samochody osobowe z UE

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama