reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Rozliczanie i dokumentacja > Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie i zapłata

Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie i zapłata

Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Od 1 października 2017 r. składamy nową deklarację AKC-U/S zamiast dotychczasowej AKC-U.

Podatki 2019

Do rozliczenia i zapłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów są zobowiązane te osoby prawne, fizyczne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które (art.100 ustawy o podatku akcyzowym):

 • przywiozły samochód do Polski, gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel (zakupu) doszło za granicą,
 • kupiły sprowadzany samochód w Polsce, gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania dojdzie w Polsce,
 • rejestrują pojazd, gdy nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania, ale pojazd będzie rejestrowany w Polsce (np. leasing).

Aby można było zarejestrować samochód w Polsce, należy:

 • złożyć deklarację AKC-U/S,
 • zapłacić akcyzę,
 • uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Przejście tych kroków nie musi być tak utrudnione, gdy korzystamy z dostępnych systemów elektronicznych.

POLECAMY: Prowadź automatyczną ewidencję przejazdów i oszczędź nawet 5000 zł

1. Jak złożyć AKC-U/S

Podatnik sprowadzający samochód z UE musi od 1 października 2017 r. złożyć deklarację AKC-U/S. Należy tego dokonać w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Datą powstania obowiązku podatkowego jest najczęściej dzień wjazdu samochodem do Polski, ale szczegółowe uwagi w tym zakresie przedstawiamy w punkcie 1.4.1 niniejszego artykułu. Zasady składania deklaracji AKC-U/S w porównaniu z zasadami składania deklaracji AKC-U nie uległy zmianie. W przypadku samochodów nie możemy posługiwać się poprzednim wzorem deklaracji AKC-U. W nowym formularzu w porównaniu z poprzednim zmieniono trzy rzeczy:

 • zrezygnowano z pola, w które wpisywało się kwoty banderol (stare deklaracje AKC-U dotyczyły nie tylko samochodów),
 • dodano miejsce na wpisanie identyfikatora (NIP lub PESEL) osoby reprezentującej podatnika,
 • uszczegółowiono zakres danych opisujących samochody, przy jednoczesnej rezygnacji z wpisywania kodów CN.

Od 1 marca 2017 r. deklarację adresujemy do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania lub siedziby naszej firmy, „akcyzowego” naczelnika urzędu skarbowego – tych naczelników jest tylko 44 (na 400). Ich listę wraz z obszarami ich właściwości znajdziemy w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz.U. poz. 371). Dodatkowo papierową deklarację akcyzową, zaadresowaną do właściwego „akcyzowego” US, możemy złożyć w 50 urzędach skarbowych, w których funkcjonują tzw. Centra Obsługi. Ich listę zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF poz. 41).

Utworzenie z dniem 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej, łączącej w sobie dotychczasowe administracje podatkowe i celne oraz organy kontroli skarbowej, poskutkowało m.in. zmianami w zakresie wymiaru i poboru podatku akcyzowego.

Podstawową zmianą jest to, że organami podatkowymi w akcyzie, a więc organami właściwymi do przyjmowania deklaracji akcyzowych (w tym samochodowych), stali się obecnie wyłącznie niektórzy naczelnicy urzędów skarbowych, zamiast zlikwidowanych urzędów celnych.

Na szczęście deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym, a więc również deklaracje dotyczące akcyzy samochodowej, można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Do składania elektronicznych deklaracji akcyzowych służy wyłącznie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), która przed 1 marca 2017 r. nosiła nazwę Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej. Nadal nie ma jeszcze możliwości składania tych deklaracji przez Portal podatkowy czy system e-Deklaracje.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

UWAGA!

Do składania elektronicznych deklaracji akcyzowych służy wyłącznie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Formalnie istnieje co prawda możliwość przesłania elektronicznej deklaracji akcyzowej za pośrednictwem systemu ePUAP, jednak system ten nie zawiera edytowalnych formularzy tych deklaracji, więc można przesyłać je tylko w formie załączników (np. skanów). Dodatkowym minusem tego rozwiązania jest to, że taka deklaracja nie jest ani automatycznie weryfikowana przez ePUAP, ani też nie jest obsługiwana przez system finansowy Krajowej Administracji Skarbowej (Zefir2). W rezultacie musi ona zostać ręcznie wpisana do systemu finansowego przez pracownika właściwego urzędu skarbowego.

Poza niewątpliwym wydłużeniem czasu obsługi takiej deklaracji w urzędzie skarbowym możemy być wzywani do jej poprawienia, jeśli popełniliśmy jakiś błąd. Ponadto dopóki pracownik urzędu skarbowego nie wpisze poprawnej deklaracji do swojego systemu finansowego, nie może dojść do połączenia w nim tej deklaracji z dokonaną przez nas wpłatą podatku. Zatem dłużej musimy oczekiwać na uzyskanie potwierdzenia zapłaty akcyzy, bez którego nie możemy zarejestrować danego pojazdu.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

1.1. Kto może korzystać z systemu PUESC

Z systemu PUESC może korzystać każdy podatnik, bez uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Link do systemu odnajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa lub możemy wpisać go ręcznie do przeglądarki jako https://puesc.gov.pl/.

Dla celów obsługi PUESC organy celne wydają również bezpłatne certyfikaty niekwalifikowane („certyfikaty celne”), którymi możemy podpisać pisma w PUESC i niektórych systemach celnych (zamiast podpisu kwalifikowanego). Nie możemy się jednak posługiwać nim w ePUAP. Aby móc korzystać z PUESC dla celów składania deklaracji akcyzowych, nie potrzebujemy żadnego podpisu kwalifikowanego czy podpisu „celnego”. Wystarczy (jak w przypadku składania PIT-ów przez e-Deklaracje) zamiast podpisu elektronicznego podać odpowiednią kwotę przychodu z roku poprzedniego, którą wpisaliśmy do odpowiedniego druku PIT.

Wymaganą czynnością jest jednak jednorazowe zarejestrowanie się w systemie. W trakcie tej czynności podajemy co najmniej takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • wybrane hasło do logowania się do systemu PUESC oraz
 • datę urodzenia.

Jeżeli z jakiegoś powodu będziemy chcieli lub potrzebowali uzyskać uwiarygodnienie naszego profilu (np. na potrzeby postępowań celnych) czy podpis „celny”, to możemy złożyć w systemie odpowiedni wniosek i udać się do najbliższego oddziału celnego czy urzędu celno-skarbowego lub jego delegatury (albo izby administracji skarbowej). Tam po okazaniu dowodu osobistego i ewentualnego nośnika elektronicznego na podpis dokończymy całą procedurę. Dla celów składania deklaracji akcyzowych, a w szczególności samochodowych, nie jest nam potrzebne pozyskiwanie „podpisu celnego”. Wystarczy nam rejestracja w systemie, która jest obowiązkowa.

Podatki 2019

1.2. Czy deklarację w systemie PUESC może złożyć pełnomocnik podatnika

Jeżeli chcemy złożyć (i podpisać) deklarację elektroniczną za pośrednictwem pełnomocnika, to –niezależnie od rodzaju podatku – w myśl art. 80a Ordynacji podatkowej musimy uprzednio powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W odniesieniu do każdego podatku, a więc i akcyzy samochodowej, papierowe pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ewentualne zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa zawsze naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo to jest innym rodzajem pełnomocnictwa niż „typowe” pełnomocnictwo szczególne lub ogólne do prowadzenia spraw podatkowych. Składa się je na odrębnym druku UPL-1, a zawiadomienie o odwołaniu takiego pełnomocnictwa – na druku OPL-1. Wzory obydwu druków znajdują się obecnie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. poz. 333). Jeżeli natomiast pełnomocnictwo takie będziemy chcieli złożyć elektronicznie, to zamiast do urzędu skarbowego składamy je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co istotne, jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania „normalnej” deklaracji przez więcej niż jedną osobę (np. reprezentacja łączna), to pełnomocnictwo na druku UPL-1 również musi być podpisane przez wszystkie te osoby. W przeciwnym wypadku deklaracja podpisana przez osobę nieprawidłowo umocowaną będzie nieskuteczna i właściwy urząd będzie podejmował z nami stosowną korespondencję w tej sprawie.

Wracając zatem do akcyzy samochodowej i systemu PUESC – aby deklarację złożył za podatnika jego pełnomocnik, posiadający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, musi on nie tylko zarejestrować się w tym systemie, ale najpierw złożyć do właściwego urzędu skarbowego (papierowo) lub do ministra (elektronicznie) prawidłowo wypełnione pełnomocnictwo UPL-1.

W przypadku pełnomocnictw papierowych warto złożyć je z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracownik właściwego urzędu skarbowego musi je bowiem wcześniej wpisać do odpowiedniego systemu, aby system PUESC mógł zweryfikować uprawnienie do złożenia deklaracji w czyimś imieniu.

1.3. Jak złożyć deklarację akcyzy samochodowej w PUESC

Aby złożyć deklarację akcyzy samochodowej w PUESC, należy się najpierw zalogować. Po zalogowaniu się do systemu PUESC wybieramy na stronie głównej ikonę „Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu”, a następnie okno „Wypełnij formularz”.

Krok 1

Wypełnianie formularza zaczynamy od wpisania w części A: NIP lub PESEL podatnika, w imieniu którego składana jest deklaracja.

Krok 2

Następnie system poprosi nas o wpisanie numeru własnego dla wypełnianego dokumentu. Należy tu wpisać dowolny, 19 znakowy tekst (w tym cyfry), który może pomóc nam odnaleźć tę deklarację w terminie późniejszym, gdy z jakiegoś powodu będziemy chcieli do niej powrócić np. po roku.

Krok 3

Kolejnymi danymi koniecznymi do wypełnienia jest oczywiście wskazanie celu składania deklaracji (złożenie lub korekta) wraz z ewentualnym podaniem numeru korygowanej deklaracji i powodu dokonania korekty, jak też wskazanie (ze słownika) naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierujemy tę konkretną deklarację.

Krok 4

Następnie system prosi o podanie numeru (lub kilku numerów) powiązanego dokumentu ZNPW. Są to numery, pod jakimi zarejestrowano wcześniej w PUESC dokumenty ZNPW. Ponieważ jednak nie stosuje się dokumentów ZNPW w przypadku akcyzy samochodowej, więc nie trzeba podawać tego numeru, dlatego pomijamy tę część deklaracji.

Krok 5

Nastepnie należy wypełnić część B dotyczącą danych samego podatnika, w tym jego danych adresowych, które nie powinno przysporzyć większych problemów, oraz części C dotyczącej wysokości akcyzy do zapłaty.

Krok 6

Następnie należy zaznaczyć, czy dane dotyczące wyrobów akcyzowych będziemy importować z pliku XML, tj. czy informacje o samochodzie, od którego chcemy zapłacić akcyzę, wpiszemy dalej ręcznie, czy też mamy już przygotowany (w innym programie) odpowiedni plik XML zawierający stosowne dane. Jeżeli nie posiadamy takiego pliku, to zaznaczamy opcję „Dane wpisane ręcznie” i przechodzimy do wypełniania części D o nazwie „Kwota podatku akcyzowego”.

Krok 7

Część D wypełniamy poprzez wpisanie kompletnego zestawu danych dla kolejnych samochodów, gdyż możemy oczywiście wpisać do deklaracji większą ich liczbę, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dla każdego pojazdu wypełniamy po kolei następujące pola (pomijamy pola, które wypełnią się automatycznie, np. kwota podatku):

 • stan pojazdu (nowy lub używany),
 • marka samochodu (po wpisaniu fragmentu nazwy pojawia się podpowiedź),
 • model samochodu (tu ze słownika wybieramy „Model samochodu”),
 • rok produkcji,
 • numer VIN (w odpowiednich przypadkach możemy zaznaczyć, że jest to numer niestandardowy),
 • moc silnika w kW,
 • pojemność silnika w cm3 (jeśli nie ma silnika lub np. jest silnik elektryczny, to wpisujemy „0”),
 • przebieg w kilometrach (zaokrąglony matematycznie do pełnych 1000 km),
 • rodzaj skrzyni biegów (manualna lub automatyczna),
 • sposób napędu (tu do wyboru mamy: olej napędowy, benzynę, energię elektryczną, gaz ziemny lub inny napęd, przy czym gdy dany pojazd korzysta z kilku rodzajów napędu, zaznaczamy każdy z nich),
 • stan techniczny (tu do wyboru jest: nieuszkodzony, uszkodzony z opinią biegłego oraz uszkodzony bez opinii biegłego),
 • data powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawa wyrażona kwotowo (podstawa opodatkowania),
 • stawka procentowa,
 • kwota podatku.

Krok 8

W ostatniej części deklaracji, zawierającej oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych, oprócz podania imienia i nazwiska oraz daty złożenia tego oświadczenia  opcjonalnie możemy podać również adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli deklaracja składana jest przez osobę reprezentującą podatnika, należy podać w tej części także identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) tej osoby.

Krok 9

Jeżeli prawidłowo wypełniliśmy całą deklarację, naciskamy przycisk „Wygeneruj dokument”, który to dokument podpisujemy następnie odpowiednią kwotą przychodu z PIT lub podpisem kwalifikowanym i wysyłamy. Po poprawnym wykonaniu tych czynności otrzymujemy zwrotnie dokument UPO, tj. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (identycznie jak w e-Deklaracjach).

1.4. Pułapki związane z wypełnianiem pól w deklaracji AKC-U/S

Problemy czy pułapki związane z wypełnianiem poszczególnych pól elektronicznej deklaracji samochodowej AKC-U/S wynikają zarówno z konstrukcji formularza systemu PUESC, jak i z treści przepisów akcyzowych odnoszących się do danej kwestii. Omówimy tylko te pola, które sprawiają trudności i mogą być powodem ewentualnego zapytania organów podatkowych w ramach zarówno czynności sprawdzających, jak i ewentualnej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej czy postępowania podatkowego.

W momencie oddawania artykułu do druku na stronie PUESC nie udostępniono do testowania deklaracji AKC-U/S. Dlatego niżej wskazany opis bazuje na dotychczasowych mechanizmach, uwzględniając nowy zakres danych opisujących pojazd, jakie są wymagane w deklaracji AKC-U/S.

1.4.1. Pole – Data powstania obowiązku podatkowego

Przepisy akcyzowe dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych wskazują trzy różne daty, w których może powstać obowiązek podatkowy. Zależy to m.in. od miejsca przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli do przeniesienia prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel doszło jeszcze przed przekroczeniem granicy Polski, to datą powstania obowiązku podatkowego będzie data przekroczenia granicy naszego kraju. Gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania jako właściciel dojdzie na terenie Polski (np. Niemiec przyjechał na urlop i postanowił sprzedać samochód, który mu się tu zepsuł), to za datę powstania obowiązku podatkowego, którą musimy wpisać do deklaracji, przyjmujemy datę z umowy zakupu pojazdu na terenie kraju. Ostatnią z sytuacji określonych przez przepisy akcyzowe jest dokonanie rejestracji pojazdu przed przeniesieniem prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel (np. leasing pojazdu). W tym przypadku datą powstania obowiązku podatkowego jest data rejestracji pojazdu w Polsce.

1.4.2. Pole – Podstawa wyrażona kwotowo

W tym polu chodzi oczywiście o podstawę opodatkowania, czyli zasadniczo o wartość zakupu pojazdu (która czasami może zostać zakwestionowana przez naczelnika urzędu skarbowego), którą musimy podać w złotówkach. Gdy mamy fakturę lub umowę kupna z ceną w innej walucie, przeliczamy ją na złotówki według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku gdy przywozimy z kraju UE samochód, który został tam przez nas oclony, np. w Hamburgu jako przywieziony z USA lub na granicy niemiecko-szwajcarskiej, to do wartości fakturowej musimy dodać również cło i podatki wymierzone nam w dokumencie odprawy celnej.

1.4.3. Pole – Wybór stawki

Jeżeli po złożeniu deklaracji, w której wskazaliśmy stawkę 3,1%, a przed dokonaniem rejestracji pojazdu, postanowilibyśmy wymienić silnik o pojemności powyżej 2000 cm3, to będziemy musieli złożyć korektę pierwotnej deklaracji z wpisaną wyższą stawką 18,6% i dopłacić różnicę akcyzy. Dotyczy to również sytuacji, gdy przywieźliśmy samochód bez silnika, gdyż dla takich pojazdów także obowiązuje stawka 3,1%.

1.4.4. Pole – Stan pojazdu

Ustawa akcyzowa, w przeciwieństwie do ustawy o VAT, nie zawiera definicji nowych pojazdów (środków transportu). Również objaśnienia do deklaracji AKC-U/S nie zawierają żadnych wskazówek w tym zakresie. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, czy za „nowy” pojazd w rozumieniu tej deklaracji należy rozumieć pojazd kupiony bezpośrednio w salonie, czy też samochód odkupiony od kogoś innego, ale jeszcze nigdy nierejestrowany lub posiadający jakiś niski przebieg.

Wydaje się uzasadnione, aby do czasu wydania oficjalnego stanowiska resortu finansów, w razie wątpliwości w tym zakresie, opisać swój wybór w polu „Informacje dodatkowe”. W przypadku kontroli pozwoli to na powoływanie się przez nas na określoną w art. 2a ustawy – Ordynacja podatkowa zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

W tym miejscu powinniśmy wiedzieć, że kontrole w zakresie akcyzy, np. jeżeli złożymy błędną deklarację lub zapomnimy ją złożyć, mogą przeprowadzić u nas zarówno naczelnik urzędu skarbowego („zwykła” kontrola podatkowa oraz tzw. czynności sprawdzające), jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego (tzw. kontrola celno-skarbowa). Natomiast w przypadku importu samochodu jego „oclenia” dokonamy tak jak dotychczas – w oddziałach celnych, które podlegają obecnie naczelnikom urzędów celno-skarbowych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama