Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie i zapłata

Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie, obowiązki podatnika
Akcyza od samochodu sprowadzanego z zagranicy 2017/2018 - rozliczenie, obowiązki podatnika
Aby zarejestrować samochód sprowadzany z innego kraju UE, musimy złożyć deklarację, zapłacić akcyzę i uzyskać potwierdzenie zapłaty. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Od 1 października 2017 r. składamy nową deklarację AKC-U/S zamiast dotychczasowej AKC-U.

Podatki 2019

Do rozliczenia i zapłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów są zobowiązane te osoby prawne, fizyczne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które (art.100 ustawy o podatku akcyzowym):

 • przywiozły samochód do Polski, gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel (zakupu) doszło za granicą,
 • kupiły sprowadzany samochód w Polsce, gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania dojdzie w Polsce,
 • rejestrują pojazd, gdy nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania, ale pojazd będzie rejestrowany w Polsce (np. leasing).

Aby można było zarejestrować samochód w Polsce, należy:

 • złożyć deklarację AKC-U/S,
 • zapłacić akcyzę,
 • uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Przejście tych kroków nie musi być tak utrudnione, gdy korzystamy z dostępnych systemów elektronicznych.

POLECAMY: Prowadź automatyczną ewidencję przejazdów i oszczędź nawet 5000 zł

1. Jak złożyć AKC-U/S

Podatnik sprowadzający samochód z UE musi od 1 października 2017 r. złożyć deklarację AKC-U/S. Należy tego dokonać w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Datą powstania obowiązku podatkowego jest najczęściej dzień wjazdu samochodem do Polski, ale szczegółowe uwagi w tym zakresie przedstawiamy w punkcie 1.4.1 niniejszego artykułu. Zasady składania deklaracji AKC-U/S w porównaniu z zasadami składania deklaracji AKC-U nie uległy zmianie. W przypadku samochodów nie możemy posługiwać się poprzednim wzorem deklaracji AKC-U. W nowym formularzu w porównaniu z poprzednim zmieniono trzy rzeczy:

 • zrezygnowano z pola, w które wpisywało się kwoty banderol (stare deklaracje AKC-U dotyczyły nie tylko samochodów),
 • dodano miejsce na wpisanie identyfikatora (NIP lub PESEL) osoby reprezentującej podatnika,
 • uszczegółowiono zakres danych opisujących samochody, przy jednoczesnej rezygnacji z wpisywania kodów CN.

Od 1 marca 2017 r. deklarację adresujemy do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania lub siedziby naszej firmy, „akcyzowego” naczelnika urzędu skarbowego – tych naczelników jest tylko 44 (na 400). Ich listę wraz z obszarami ich właściwości znajdziemy w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz.U. poz. 371). Dodatkowo papierową deklarację akcyzową, zaadresowaną do właściwego „akcyzowego” US, możemy złożyć w 50 urzędach skarbowych, w których funkcjonują tzw. Centra Obsługi. Ich listę zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF poz. 41).

Utworzenie z dniem 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej, łączącej w sobie dotychczasowe administracje podatkowe i celne oraz organy kontroli skarbowej, poskutkowało m.in. zmianami w zakresie wymiaru i poboru podatku akcyzowego.

Podstawową zmianą jest to, że organami podatkowymi w akcyzie, a więc organami właściwymi do przyjmowania deklaracji akcyzowych (w tym samochodowych), stali się obecnie wyłącznie niektórzy naczelnicy urzędów skarbowych, zamiast zlikwidowanych urzędów celnych.

Na szczęście deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym, a więc również deklaracje dotyczące akcyzy samochodowej, można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Do składania elektronicznych deklaracji akcyzowych służy wyłącznie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), która przed 1 marca 2017 r. nosiła nazwę Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej. Nadal nie ma jeszcze możliwości składania tych deklaracji przez Portal podatkowy czy system e-Deklaracje.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

UWAGA!

Do składania elektronicznych deklaracji akcyzowych służy wyłącznie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Formalnie istnieje co prawda możliwość przesłania elektronicznej deklaracji akcyzowej za pośrednictwem systemu ePUAP, jednak system ten nie zawiera edytowalnych formularzy tych deklaracji, więc można przesyłać je tylko w formie załączników (np. skanów). Dodatkowym minusem tego rozwiązania jest to, że taka deklaracja nie jest ani automatycznie weryfikowana przez ePUAP, ani też nie jest obsługiwana przez system finansowy Krajowej Administracji Skarbowej (Zefir2). W rezultacie musi ona zostać ręcznie wpisana do systemu finansowego przez pracownika właściwego urzędu skarbowego.

Poza niewątpliwym wydłużeniem czasu obsługi takiej deklaracji w urzędzie skarbowym możemy być wzywani do jej poprawienia, jeśli popełniliśmy jakiś błąd. Ponadto dopóki pracownik urzędu skarbowego nie wpisze poprawnej deklaracji do swojego systemu finansowego, nie może dojść do połączenia w nim tej deklaracji z dokonaną przez nas wpłatą podatku. Zatem dłużej musimy oczekiwać na uzyskanie potwierdzenia zapłaty akcyzy, bez którego nie możemy zarejestrować danego pojazdu.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

1.1. Kto może korzystać z systemu PUESC

Z systemu PUESC może korzystać każdy podatnik, bez uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Link do systemu odnajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa lub możemy wpisać go ręcznie do przeglądarki jako https://puesc.gov.pl/.

Dla celów obsługi PUESC organy celne wydają również bezpłatne certyfikaty niekwalifikowane („certyfikaty celne”), którymi możemy podpisać pisma w PUESC i niektórych systemach celnych (zamiast podpisu kwalifikowanego). Nie możemy się jednak posługiwać nim w ePUAP. Aby móc korzystać z PUESC dla celów składania deklaracji akcyzowych, nie potrzebujemy żadnego podpisu kwalifikowanego czy podpisu „celnego”. Wystarczy (jak w przypadku składania PIT-ów przez e-Deklaracje) zamiast podpisu elektronicznego podać odpowiednią kwotę przychodu z roku poprzedniego, którą wpisaliśmy do odpowiedniego druku PIT.

Wymaganą czynnością jest jednak jednorazowe zarejestrowanie się w systemie. W trakcie tej czynności podajemy co najmniej takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • wybrane hasło do logowania się do systemu PUESC oraz
 • datę urodzenia.

Jeżeli z jakiegoś powodu będziemy chcieli lub potrzebowali uzyskać uwiarygodnienie naszego profilu (np. na potrzeby postępowań celnych) czy podpis „celny”, to możemy złożyć w systemie odpowiedni wniosek i udać się do najbliższego oddziału celnego czy urzędu celno-skarbowego lub jego delegatury (albo izby administracji skarbowej). Tam po okazaniu dowodu osobistego i ewentualnego nośnika elektronicznego na podpis dokończymy całą procedurę. Dla celów składania deklaracji akcyzowych, a w szczególności samochodowych, nie jest nam potrzebne pozyskiwanie „podpisu celnego”. Wystarczy nam rejestracja w systemie, która jest obowiązkowa.

Podatki 2019

1.2. Czy deklarację w systemie PUESC może złożyć pełnomocnik podatnika

Jeżeli chcemy złożyć (i podpisać) deklarację elektroniczną za pośrednictwem pełnomocnika, to –niezależnie od rodzaju podatku – w myśl art. 80a Ordynacji podatkowej musimy uprzednio powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W odniesieniu do każdego podatku, a więc i akcyzy samochodowej, papierowe pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ewentualne zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa zawsze naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo to jest innym rodzajem pełnomocnictwa niż „typowe” pełnomocnictwo szczególne lub ogólne do prowadzenia spraw podatkowych. Składa się je na odrębnym druku UPL-1, a zawiadomienie o odwołaniu takiego pełnomocnictwa – na druku OPL-1. Wzory obydwu druków znajdują się obecnie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. poz. 333). Jeżeli natomiast pełnomocnictwo takie będziemy chcieli złożyć elektronicznie, to zamiast do urzędu skarbowego składamy je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Co istotne, jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania „normalnej” deklaracji przez więcej niż jedną osobę (np. reprezentacja łączna), to pełnomocnictwo na druku UPL-1 również musi być podpisane przez wszystkie te osoby. W przeciwnym wypadku deklaracja podpisana przez osobę nieprawidłowo umocowaną będzie nieskuteczna i właściwy urząd będzie podejmował z nami stosowną korespondencję w tej sprawie.

Wracając zatem do akcyzy samochodowej i systemu PUESC – aby deklarację złożył za podatnika jego pełnomocnik, posiadający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, musi on nie tylko zarejestrować się w tym systemie, ale najpierw złożyć do właściwego urzędu skarbowego (papierowo) lub do ministra (elektronicznie) prawidłowo wypełnione pełnomocnictwo UPL-1.

W przypadku pełnomocnictw papierowych warto złożyć je z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracownik właściwego urzędu skarbowego musi je bowiem wcześniej wpisać do odpowiedniego systemu, aby system PUESC mógł zweryfikować uprawnienie do złożenia deklaracji w czyimś imieniu.

1.3. Jak złożyć deklarację akcyzy samochodowej w PUESC

Aby złożyć deklarację akcyzy samochodowej w PUESC, należy się najpierw zalogować. Po zalogowaniu się do systemu PUESC wybieramy na stronie głównej ikonę „Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu”, a następnie okno „Wypełnij formularz”.

Krok 1

Wypełnianie formularza zaczynamy od wpisania w części A: NIP lub PESEL podatnika, w imieniu którego składana jest deklaracja.

Krok 2

Następnie system poprosi nas o wpisanie numeru własnego dla wypełnianego dokumentu. Należy tu wpisać dowolny, 19 znakowy tekst (w tym cyfry), który może pomóc nam odnaleźć tę deklarację w terminie późniejszym, gdy z jakiegoś powodu będziemy chcieli do niej powrócić np. po roku.

Krok 3

Kolejnymi danymi koniecznymi do wypełnienia jest oczywiście wskazanie celu składania deklaracji (złożenie lub korekta) wraz z ewentualnym podaniem numeru korygowanej deklaracji i powodu dokonania korekty, jak też wskazanie (ze słownika) naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierujemy tę konkretną deklarację.

Krok 4

Następnie system prosi o podanie numeru (lub kilku numerów) powiązanego dokumentu ZNPW. Są to numery, pod jakimi zarejestrowano wcześniej w PUESC dokumenty ZNPW. Ponieważ jednak nie stosuje się dokumentów ZNPW w przypadku akcyzy samochodowej, więc nie trzeba podawać tego numeru, dlatego pomijamy tę część deklaracji.

Krok 5

Nastepnie należy wypełnić część B dotyczącą danych samego podatnika, w tym jego danych adresowych, które nie powinno przysporzyć większych problemów, oraz części C dotyczącej wysokości akcyzy do zapłaty.

Krok 6

Następnie należy zaznaczyć, czy dane dotyczące wyrobów akcyzowych będziemy importować z pliku XML, tj. czy informacje o samochodzie, od którego chcemy zapłacić akcyzę, wpiszemy dalej ręcznie, czy też mamy już przygotowany (w innym programie) odpowiedni plik XML zawierający stosowne dane. Jeżeli nie posiadamy takiego pliku, to zaznaczamy opcję „Dane wpisane ręcznie” i przechodzimy do wypełniania części D o nazwie „Kwota podatku akcyzowego”.

Krok 7

Część D wypełniamy poprzez wpisanie kompletnego zestawu danych dla kolejnych samochodów, gdyż możemy oczywiście wpisać do deklaracji większą ich liczbę, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dla każdego pojazdu wypełniamy po kolei następujące pola (pomijamy pola, które wypełnią się automatycznie, np. kwota podatku):

 • stan pojazdu (nowy lub używany),
 • marka samochodu (po wpisaniu fragmentu nazwy pojawia się podpowiedź),
 • model samochodu (tu ze słownika wybieramy „Model samochodu”),
 • rok produkcji,
 • numer VIN (w odpowiednich przypadkach możemy zaznaczyć, że jest to numer niestandardowy),
 • moc silnika w kW,
 • pojemność silnika w cm3 (jeśli nie ma silnika lub np. jest silnik elektryczny, to wpisujemy „0”),
 • przebieg w kilometrach (zaokrąglony matematycznie do pełnych 1000 km),
 • rodzaj skrzyni biegów (manualna lub automatyczna),
 • sposób napędu (tu do wyboru mamy: olej napędowy, benzynę, energię elektryczną, gaz ziemny lub inny napęd, przy czym gdy dany pojazd korzysta z kilku rodzajów napędu, zaznaczamy każdy z nich),
 • stan techniczny (tu do wyboru jest: nieuszkodzony, uszkodzony z opinią biegłego oraz uszkodzony bez opinii biegłego),
 • data powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawa wyrażona kwotowo (podstawa opodatkowania),
 • stawka procentowa,
 • kwota podatku.

Krok 8

W ostatniej części deklaracji, zawierającej oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych, oprócz podania imienia i nazwiska oraz daty złożenia tego oświadczenia  opcjonalnie możemy podać również adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli deklaracja składana jest przez osobę reprezentującą podatnika, należy podać w tej części także identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) tej osoby.

Krok 9

Jeżeli prawidłowo wypełniliśmy całą deklarację, naciskamy przycisk „Wygeneruj dokument”, który to dokument podpisujemy następnie odpowiednią kwotą przychodu z PIT lub podpisem kwalifikowanym i wysyłamy. Po poprawnym wykonaniu tych czynności otrzymujemy zwrotnie dokument UPO, tj. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (identycznie jak w e-Deklaracjach).

1.4. Pułapki związane z wypełnianiem pól w deklaracji AKC-U/S

Problemy czy pułapki związane z wypełnianiem poszczególnych pól elektronicznej deklaracji samochodowej AKC-U/S wynikają zarówno z konstrukcji formularza systemu PUESC, jak i z treści przepisów akcyzowych odnoszących się do danej kwestii. Omówimy tylko te pola, które sprawiają trudności i mogą być powodem ewentualnego zapytania organów podatkowych w ramach zarówno czynności sprawdzających, jak i ewentualnej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej czy postępowania podatkowego.

W momencie oddawania artykułu do druku na stronie PUESC nie udostępniono do testowania deklaracji AKC-U/S. Dlatego niżej wskazany opis bazuje na dotychczasowych mechanizmach, uwzględniając nowy zakres danych opisujących pojazd, jakie są wymagane w deklaracji AKC-U/S.

1.4.1. Pole – Data powstania obowiązku podatkowego

Przepisy akcyzowe dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych wskazują trzy różne daty, w których może powstać obowiązek podatkowy. Zależy to m.in. od miejsca przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli do przeniesienia prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel doszło jeszcze przed przekroczeniem granicy Polski, to datą powstania obowiązku podatkowego będzie data przekroczenia granicy naszego kraju. Gdy do przeniesienia prawa do rozporządzania jako właściciel dojdzie na terenie Polski (np. Niemiec przyjechał na urlop i postanowił sprzedać samochód, który mu się tu zepsuł), to za datę powstania obowiązku podatkowego, którą musimy wpisać do deklaracji, przyjmujemy datę z umowy zakupu pojazdu na terenie kraju. Ostatnią z sytuacji określonych przez przepisy akcyzowe jest dokonanie rejestracji pojazdu przed przeniesieniem prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel (np. leasing pojazdu). W tym przypadku datą powstania obowiązku podatkowego jest data rejestracji pojazdu w Polsce.

1.4.2. Pole – Podstawa wyrażona kwotowo

W tym polu chodzi oczywiście o podstawę opodatkowania, czyli zasadniczo o wartość zakupu pojazdu (która czasami może zostać zakwestionowana przez naczelnika urzędu skarbowego), którą musimy podać w złotówkach. Gdy mamy fakturę lub umowę kupna z ceną w innej walucie, przeliczamy ją na złotówki według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku gdy przywozimy z kraju UE samochód, który został tam przez nas oclony, np. w Hamburgu jako przywieziony z USA lub na granicy niemiecko-szwajcarskiej, to do wartości fakturowej musimy dodać również cło i podatki wymierzone nam w dokumencie odprawy celnej.

1.4.3. Pole – Wybór stawki

Jeżeli po złożeniu deklaracji, w której wskazaliśmy stawkę 3,1%, a przed dokonaniem rejestracji pojazdu, postanowilibyśmy wymienić silnik o pojemności powyżej 2000 cm3, to będziemy musieli złożyć korektę pierwotnej deklaracji z wpisaną wyższą stawką 18,6% i dopłacić różnicę akcyzy. Dotyczy to również sytuacji, gdy przywieźliśmy samochód bez silnika, gdyż dla takich pojazdów także obowiązuje stawka 3,1%.

1.4.4. Pole – Stan pojazdu

Ustawa akcyzowa, w przeciwieństwie do ustawy o VAT, nie zawiera definicji nowych pojazdów (środków transportu). Również objaśnienia do deklaracji AKC-U/S nie zawierają żadnych wskazówek w tym zakresie. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, czy za „nowy” pojazd w rozumieniu tej deklaracji należy rozumieć pojazd kupiony bezpośrednio w salonie, czy też samochód odkupiony od kogoś innego, ale jeszcze nigdy nierejestrowany lub posiadający jakiś niski przebieg.

Wydaje się uzasadnione, aby do czasu wydania oficjalnego stanowiska resortu finansów, w razie wątpliwości w tym zakresie, opisać swój wybór w polu „Informacje dodatkowe”. W przypadku kontroli pozwoli to na powoływanie się przez nas na określoną w art. 2a ustawy – Ordynacja podatkowa zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

W tym miejscu powinniśmy wiedzieć, że kontrole w zakresie akcyzy, np. jeżeli złożymy błędną deklarację lub zapomnimy ją złożyć, mogą przeprowadzić u nas zarówno naczelnik urzędu skarbowego („zwykła” kontrola podatkowa oraz tzw. czynności sprawdzające), jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego (tzw. kontrola celno-skarbowa). Natomiast w przypadku importu samochodu jego „oclenia” dokonamy tak jak dotychczas – w oddziałach celnych, które podlegają obecnie naczelnikom urzędów celno-skarbowych.


2. Jak zapłacić akcyzę od sprowadzanego samochodu

Wykazaną w deklaracji AKC-U/S akcyzę należy zapłacić w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Organem właściwym do przyjmowania wpłat akcyzy został obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który przejął w tym zakresie dotychczasowe zadania Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. Przejęcie to jest na tyle płynne, że w praktyce pozostawiono również ten sam numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat akcyzy samochodowej, tj. nadal jest to rachunek w O/O NBP w Krakowie nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.

UWAGA!      

Od 1 marca 2017 r. organem właściwym do przyjmowania wpłat akcyzy samochodowej jest  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Aby uzyskać w PUESC potwierdzenie zapłaty akcyzy, należy przede wszystkim zapłacić akcyzę wynikającą ze złożonej deklaracji. Możemy tego dokonać również elektronicznie. Należy jednak pamiętać, że w bankowości elektronicznej musimy wybrać opcję „Przelew do urzędu skarbowego” i jako adresata wskazać odpowiedni rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Nie zapomnijmy o dokładnym wypełnieniu przelewu, tj. o wykonaniu wszystkich siedmiu wymienionych czynności:

 1. W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”.
 2. Wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.
 3. Wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ.
 4. Wpisz nazwę i adres zobowiązanego do zapłaty akcyzy.
 5. Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej).
 6. Wybierz Typ okresu: J – dzień, i wpisz datę powstania obowiązku podatkowego/datę przekroczenia granicy, np. 25 września 2017 r., tj. 17J2509; w przypadku deklaracji wielopozycyjnych (więcej niż jeden samochód) należy wpisać najwcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego.
 7. Wskaż symbol formularza AKC-U/S, a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedną pozycję (więcej niż jeden samochód) – AKC-U/SW.

Jeżeli podamy w przelewie właściwe dane, to system księgowy Krajowej Administracji Skarbowej (Zefir2) automatycznie powiąże tę wpłatę z deklaracją i będziemy mogli szybko uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy. Zależy to tylko od terminów sesji, podczas których nasz bank przekaże  pieniądze do NBP. Jeżeli będą jakieś niezgodności między przelewem a deklaracją, to powiązania tych dokumentów będzie musiał dokonać ręcznie pracownik urzędu skarbowego, co oczywiście wydłuży czas pozyskiwania potwierdzenia zapłaty akcyzy.

Polecamy: INFORLEX Księgowość

3. Jak uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy

Możemy samodzielnie pozyskać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy. W ten sposób unikniemy zapłaty 17 zł opłaty skarbowej za wydanie wydruku w urzędzie skarbowym. Aby je uzyskać, ponownie musimy zalogować się do systemu PUESC i tym razem na głównej stronie wybrać ikonę „Pobierz potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód”, a następnie przycisk „Wypełnij formularz”.

Pierwszą czynnością jest wybranie, czy wyszukiwania dokonamy po numerze VIN pojazdu czy po numerze otrzymanego UPO. Następnie wpisujemy odpowiedni numer. Gdy w deklaracji wpisaliśmy niestandardowy numer VIN, to oczywiście odznaczamy tę opcję. Gdy zajmujemy się zawodowo przywożeniem samochodów i potrzebujemy tzw. wydruku zbiorczego, musimy wypełnić dodatkowe pola.

Po zakończeniu wypełniania zapytania klikamy na przycisk „Wygeneruj dokument”, a następnie przechodzimy do zakładki: „Moje dokumenty” i „Do wysyłki”. Po odnalezieniu właściwego dokumentu możemy go podpisać (choć nie ma potrzeby), usunąć lub wysłać. Po wybraniu opcji „Wyślij” przyciskamy „OK” i nasz dokument trafia do zakładki „Wysłane”.

Jeżeli zapłaciliśmy prawidłową kwotę akcyzy zgodną z zadeklarowaną oraz doszło już do połączenia w systemie Zefir2 tej wpłaty z naszą deklaracją, to w zakładce „Odebrane” po kilku sekundach oczekiwać będzie na nas wygenerowany dokument potwierdzenia zapłaty akcyzy, który po otwarciu (opcja „Widok w formacie HTML”) możemy wydrukować i zanieść z pozostałymi dokumentami do wydziału komunikacji.

Gdyby jednak nie doszło jeszcze do powiązania naszej wpłaty i deklaracji, to po otwarciu otrzymanego dokumentu elektronicznego zobaczymy w nim informację, że nie ma danego numeru VIN lub UPO w bazie. W takim przypadku musimy spróbować ponownie za jakiś czas.

4. Jak załatwiać elektronicznie pozostałe sprawy podatkowe związane z akcyzą samochodową

Jeżeli chcielibyśmy załatwiać elektronicznie pozostałe czynności związane z akcyzą samochodową, tj.:

 • korespondować z urzędem skarbowym, urzędem celno-skarbowym lub izbą administracji skarbowej w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej czy postępowań podatkowych (pierwszoinstancyjnych i odwoławczych),
 • załatwiać sprawy związane ze zwrotem (lub umorzeniem) akcyzy w związku z wywozem z kraju niezarejestrowanego samochodu osobowego, w odniesieniu do którego złożono już deklarację podatkową (i ewentualnie zapłacono podatek), czy składać wniosek o wydanie zaświadczenia o braku konieczności uiszczenia akcyzy lub o zwolnieniu z akcyzy samochodowej

– to pozostaje nam na razie tylko ePUAP.

Niestety, bardzo często będzie to rozwiązanie połowiczne. W przypadku wielu wniosków musimy przesłać do urzędu dodatkowo oryginały niektórych dokumentów, czego z oczywistych powodów nie pozwala zrobić ePUAP. Możemy jednak elektronicznie zainicjować dane postępowanie (wysyłając w ślad za tym tradycyjną drogą papierowe załączniki) i prowadzić dalszą korespondencję z tymi organami. Możemy również zlecić te czynności pełnomocnikowi, ale musimy wystawić mu inne pełnomocnictwo niż wskazywane pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (druk UPL-1).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 10a i 10b ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1880; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1086

● art. 80a ustawy z 23 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1537

● § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – Dz.U. poz. 2337; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 333

● art. 100–109 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 43; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 937

● § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego – Dz.U. poz. 1757

● § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy – Dz.U. poz. 371

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
  Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
  Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
  Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.
  30 groszy rabatu na 1 litr paliwa na stacjach Orlen z aplikacją VITAY - od 27 czerwca do końca wakacji
  Od poniedziałku 27 czerwca do końca wakacji 2022 r. PKN Orlen wprowadza rabat w wysokości 30 groszy za litr benzyny i oleju napędowego dla właścicieli aplikacji lojalnościowej Orlenu VITAY - poinformował 24 czerwca 2022 r. na twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Z rabatem można kupić maksymalnie 150 litrów paliwa miesięcznie.
  Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem przywrócone od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. samotnym rodzicom zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Przywrócenie tej preferencji oznacza, że będzie można się rozliczyć z dzieckiem w zakresie dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Kto będzie mógł się rozliczyć razem z samotnie wychowywanym dzieckiem za 2022 rok? Jakie są warunki takiego rozliczenia? Jaki jest limit dochodów dziecka w 2022 roku? Wzór oświadczenia samotnego rodzica dla pracodawcy o wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem.
  Zwrot VAT w 15 dni dla podatników bezgotówkowych - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Którzy podatnicy mogą otrzymać zwrot VAT w ciągu 15 dni? Jakie są warunki tego zwrotu? Jaki podatnik jest "podatnikiem bezgotówkowym"? Co trzeba zrobić aby otrzymać tak szybki zwrot VAT? Jakie warunki trzeba spełnić i co sprawdza urząd skarbowy? Wyjaśniają eksperci Ministerstwa Finansów.
  Upały w pracy a przepisy BHP i zalecenia PIP. Wysoka temperatura w miejscu pracy, napoje, organizacja pracy, pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu
  Już kilka dni temu Główny Inspektor Pracy apelował do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne, gorące dni zgodnie z zasadami BHP. Jak zorganizować pracę w wysokich temperaturach? Kiedy trzeba zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje? Czy przepisy BHP określają maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniu? Jakie są inne wymogi BHP odnośnie pracy w wysokiej temperaturze otoczenia?
  Friendshoring - sposób na ograniczenie skutków zaburzeń łańcuchów dostaw
  Przestawienie się na friendshoring może w większym stopniu uchronić przed skutkami zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw - podała 23 czerwca 2022 r. firma doradcza CEBRE. Czym jest friendshoring?
  Zaliczki na PIT w 2022 roku i obowiązki płatników - zmiany od 1 lipca (Polski Ład 2.0)
  Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady poboru zaliczek na podatek i obowiązki płatników. Co się zmienia w zaliczkach na PIT? Jakie zmiany dla płatników zajdą od 2023 roku? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Zmiana formy opodatkowania dochodów lub przychodów przedsiębiorców osiągniętych w 2022 roku - zmiany w PIT od 1 lipca
  Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), pozwala m.in. na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne (tj. opodatkowanie skalą podatkową) w trakcie 2022 roku (ryczałtowcom) oraz po zakończeniu 2022 roku (podatnicy na podatku liniowym i ryczałtowcy) - w odniesieniu do dochodów lub przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Jak dokonać tej zmiany formy opodatkowania? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Ulgi podatkowe w PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja wielu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która m.in. zmienia zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Likwidacji ulega w szczególności ulga dla klasy średniej. Niektórzy podatnicy będą mogli otrzymać dodatkowy zwrot podatku w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Są też zmiany w innych ulgach i zwolnieniach. Co się zmienia w ulgach podatkowych w PIT w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2022 r.? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Skala podatkowa PIT - zmiany od 1 lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
  Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. zmienia skalę podatkową PIT. Co się zmienia w porównaniu do skali podatkowej obowiązującej od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.? Co pozostaje bez zmian? Do jakich dochodów trzeba stosować nową skalę podatkową? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  Co reguluje ustawa o rachunkowości?
  Ustawa o rachunkowości jest najważniejszą podstawą prawną określającą zasady formalnego odzwierciedlania działalności gospodarczej. Uzupełnieniem ustawy o rachunkowości są Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawa o biegłych rewidentach.
  0% VAT na drewno opałowe - apel do Rządu
  Z apelem (petycją) o wprowadzenie zerowej stawki VAT na drewno opałowe wystąpiła do Rady Ministrów grupa ekspertów, którzy współpracują w ramach kampanii Drewno Pozytywna Energia. Aktualnie drewno opałowe jest objęte podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Petycję tę popierają m.in. Polskie Forum Klimatyczne, Fundacja Zielone Ciepło, Krajowa Izba Kominiarzy, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, Korporacja Kominiarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunów Polskich. Zdaniem osób i podmiotów popierających ten apel zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla wielu Polaków odczuwalną ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli zabezpieczyć wiele gospodarstw domowych na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
  Wynagrodzenia urlopowe dla kierowców zawodowych w 2022 roku prawie 3 razy wyższe niż rok temu
  Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki, których mogą nie być nawet do końca świadomi. Jakie? Chodzi o wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych, które wylicza się na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę, najczęściej za okres ostatnich 3 miesięcy. Jeszcze rok wcześniej pracownicy otrzymywali pensję brutto w wysokości 3200 – 3300 zł i to właśnie z tej średniej wyliczane było wynagrodzenie urlopowe. Od 2 lutego 2022 r. to się zmienia, ponieważ wypłata polskiego kierowcy wzrosła do 10-12 tys. brutto. I właśnie ta kwota posłuży do wyliczenia średniej za urlop wypoczynkowy, co daje prawie trzykrotny wzrost względem wypłat za poprzedni sezon. – Może się okazać, że będzie to kolejna „cegiełka” do tych wyższych kosztów, których firmy transportowe, szczególnie te małe, mogły nie wziąć pod uwagę, planując budżet na 2022 rok. A ten koszt będą musieli dopiero ponieść, bo sezon urlopowy dopiero się rozpoczyna – tłumaczy Łukasz Włoch, ekspert OCRK, Grupa Inelo.
  Soboń: projekt dot. minimalnego CIT-u jest gotowy; we wrześniu w Sejmie
  Projekt dotyczący minimalnego CIT jest już gotowy; chcemy, by Sejm zajął się nim na początku września - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów na spotkaniu z dziennikarzami poinformował, że ministerstwo przygotowało projekt dotyczący tzw. minimalnego CIT-u.
  PIT-2 w 2022 roku (z uwzględnieniem zmian od 1 lipca) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników dotyczący PIT-2 (oświadczenia pracownika dot. pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek) z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r. Ministerstwo wskazuje też, że od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń PIT-2.
  Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku (3010 x 12=36120 zł) wyższe od kwoty wolnej od podatku. Czy trzeba zapłacić PIT w rozliczeniu rocznym?
  W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł. Nie zmieni się to także od 1 lipca 2022 r. Kwota wolna od podatku jest jednak w skali roku mniejsza od minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł. Licząc płacę minimalną razy 12 miesięcy wychodzi 36120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy osoby otrzymujące przez cały rok płacę minimalną będą musiały zapłacić podatek dochodowy?
  Jednolita podstawa dla obliczania składki zdrowotnej i podatku PIT?
  Jeszcze w 2022 r. ma zostać przedstawiona propozycja dot. uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych dla firm - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że zaproponuje Rzecznikowi MŚP, by takie rozwiązanie zostało wypracowane pod jego egidą.
  Ministerstwo Finansów: po 1 lipca niektórzy zapłacą wyższe zaliczki na PIT ale w rozliczeniu rocznym nikt nie straci
  Niektórzy podatnicy zapłacą od 1 lipca wyższe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - jednak w rocznym rozliczeniu ci podatnicy nie stracą lub skorzystają na nowych rozwiązaniach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - informuje wiceminister finansów Artur Soboń.
  PKO BP: niższe ryzyko narastania presji płacowej
  Majowe dane o wynagrodzeniach okazały się niższe od rynkowych oczekiwań po raz pierwszy od stycznia, można to interpretować jako obniżenie ryzyka narastania presji płacowej w gospodarce narodowej - ocenili analitycy PKO BP.
  Zmiany w tarczach finansowych PFR. Umożliwienie prefinansowania projektów KPO ze środków krajowych
  W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” ,„Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Zmiany te w szczególności pozwolą na prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
  Polacy chętniej sięgają po kredyty gotówkowe i firmowe. A co z hipotekami? Branża pośrednictwa finansowego w I kw. 2022 r.
  W I kw. 2022 r. z pomocą pośredników finansowych należących do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielono kredytów gotówkowych na sumę blisko 650 mln zł. Stanowi to wzrost aż o 38% w stosunku do wyników odnotowanych rok wcześniej . Zainteresowanie konsumentów tą formą zewnętrznego finansowania, było szczególnie widoczne dla pożyczanych kwot poniżej 50 tys. zł. Również w przypadku kredytów firmowych sytuacja wygląda lepiej niż w poprzednio analizowanym okresie – dzięki ekspertom ZFPF udzielono ich na sumę wynoszącą blisko 590 mln zł, czyli ponad 15% wyższą niż w IV kw. 2021 r .