| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Czy otrzymana kaucja jest przychodem do opodatkowania

Czy otrzymana kaucja jest przychodem do opodatkowania

Czy otrzymana przez spółkę z o.o. kaucja gwarantująca należyte wykonanie usług stanowi przychód tej spółki. Zgodnie z zawartą przez strony umową, jeżeli usługi będą wykonane należycie, kaucja podlega zwrotowi kontrahentowi; natomiast w przypadku nienależytego wykonania usług spółka ma prawo zatrzymać kaucję.


Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy w BDO Numerica

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia kaucja. Należy zatem posłużyć się znaczeniem, jakie pojęcie to ma w języku potocznym. Zgodnie z definicją słownikową kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania (Słownik Języka Polskiego pod. red. Mieczysława Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, t. I, s. 902).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 ustawy, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W świetle ukształtowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych oraz doktryny podatkowej należy zauważyć, iż otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT są tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, tzn. te, którymi może on rozporządzać jak własnymi.

W przypadku otrzymanej kaucji nie można mówić, że podatnik ją otrzymujący może nią rozporządzać jak właściciel, z tego względu nie można twierdzić, iż stanowi ona przychód podatnika ją otrzymującego. Właśnie ta okoliczność, jak trafnie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 14 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1305/97 /publik. Lex (Lex Prestige) nr 35950, decyduje o tym, że kwoty otrzymanej kaucji nie stanowią przychodu. Podobnie wypowiedział się pomorski urząd skarbowy w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 1 lutego 2006 r. nr DP/PD/423-0010/1/06/AK.

Takiej kwalifikacji otrzymanej kaucji nie zmienia fakt, iż nie zostały one wymienione w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, gdzie ustawodawca zawarł katalog wartości niestanowiących przychodów podatkowych.

Należy tutaj zwrócić uwagę na słuszne stanowisko zaprezentowane w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 22 stycznia 2008 r. nr BI/423-0414/07, zgodnie z którym fakt przyjęcia kaucji w depozyt, a następnie jej zwrot, nie powodują powstania przychodu w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy. Kaucja jest neutralna podatkowo, tzn. nie jest przychodem aż do wystąpienia okoliczności, które uprawniają wierzyciela do zaspokojenia się z kaucji.

Oznacza to, że podatnik, otrzymując kaucję, nie ma prawa uznać otrzymanej kwoty jako wpływu o charakterze definitywnym, chyba że wystąpią okoliczności uprawniające do jej zatrzymania. Wtedy bowiem wpłacona kwota zabezpieczenia traci swój kaucyjny charakter.

Przychód powstanie z chwilą, gdy kaucja stanie się kwotą należną, tj. z chwilą wystąpienia okoliczności, które uprawniają podatnika do jej zatrzymania. Wtedy bowiem traci swój tymczasowy charakter i powstaje obowiązek opodatkowania jej podatkiem dochodowym od osób prawnych - por. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 25 kwietnia 2007 r. nr TD/423-01/07.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż otrzymana przez spółkę kaucja ma, co do zasady, zwrotny charakter. Otrzymanie i zwrot kaucji jest zatem neutralne dla spółki w podatku dochodowym od osób prawnych. Otrzymanie kaucji nie wiąże się z koniecznością rozpoznania przychodu przez spółkę. Dopiero z chwilą wystąpienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji spółka zobowiązana będzie rozpoznać przychód.

(KK)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »