REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe podatkowe grupy kapitałowe - dokumentacja cen transferowych

Nowe podatkowe grupy kapitałowe - dokumentacja cen transferowych
Nowe podatkowe grupy kapitałowe - dokumentacja cen transferowych

REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem Ministra Finansów obowiązek tworzenia analizy danych porównawczych oraz dokumentacji grupowej dotyczy również nowoutworzonych podatkowych grup kapitałowych. Obowiązek ten należy określić dla całej dokumentacji podatkowej (a więc, również w stosunku do jej poszczególnych elementów) na podstawie art. 9a ust. 1b ustawy o CIT – tj. powstanie on po przekroczeniu progów dla odpowiednich elementów dokumentacji podatkowej w roku podatkowym, w którym PGK rozpoczęła działalność. Przepis ten należy zastosować analogicznie również do nowoutworzonych podatników, innych niż PGK, niepodlegających wyłączeniu na podstawie art. 9a ust. 1c ustawy o CIT.

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów udzielił 11 września 2018 r. wyjaśnień odnośnie zakresu dokumentacji cen transferowych wymaganej od nowoutworzonych podatkowych grup kapitałowych.

REKLAMA

Autopromocja

Istota interpelacji dotyczyła ustalenia czy nowoutworzone podatkowe grupy kapitałowe, w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1036, ze zm., dalej jako: „updop"), podlegają obowiązkowi sporządzenia:

  • analizy danych porównawczych (tzw. benchmarking), o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop;
  • informacji o grupie podmiotów powiązanych (tzw. dokumentacji grupowej), o której mowa w art. 9a ust. 2d updop.

Minister Finansów wyjaśnił, że zgodnie z art. 9a ust. 1 updop obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych po przekroczeniu progów określonych m.in. w tym przepisie są „podatnicy”. Art. 1a ust. 1 updop stanowi, że podatnikami mogą być również podatkowe grupy kapitałowe (dalej: PGK). Jak wynika z powołanej regulacji, podatkowymi grupami kapitałowymi mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, a jednocześnie spełniają przesłanki określone w przepisie art. 1a ust. 2 updop.

Z kolei, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, spółki wchodzące w skład PGK przestają być odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z momentem utworzenia PGK (zob. wyrok NSA z 30.09.2015, sygn. akt II FSK 1979/13, wyrok NSA z 04.09.2014, sygn. akt I FSK 1351/13, wyrok NSA z 08.03.2013, sygn. akt I FSK 689/12, wyrok NSA z 08.03.2013, sygn. akt I FSK 688/12).

Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi reguluje art. 9a ust. 1 pkt 1 updop. Regulacja ta uzależnia powstanie takiego obowiązku od przekroczenia przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy kwoty przychodów lub kosztów stanowiących równowartość 2 000 000 EUR.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednocześnie, ustawodawca przewidział w art. 9a updop sposób ustalenia momentu powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla podmiotów nowopowstałych, dla których dane o przychodach lub kosztach za rok poprzedzający rok podatkowy nie są dostępne. Mianowicie, art. 9 ust. 1b updop stanowi, że „podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro”.

Regulacja art. 9 ust. 1c updop z kolei wymienia kategorie podmiotów, które nie będą uważane za podmioty rozpoczynające działalność, stwierdzając że „za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został utworzony:

  1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
  2. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, z tym że wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

Polecamy: Controlling i Rachunkowość Zarządcza – prenumerata

Łączna analiza wyżej przywołanych przepisów wskazuje, że nowoutworzona podatkowa grupa kapitałowa jest odrębnym, nieistniejącym wcześniej podatnikiem, zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji podatkowej (w zakresie cen transferowych).

W pierwszym roku podatkowym swojej działalności PGK będzie więc „podatnikiem rozpoczynającym działalność” w rozumieniu art. 9a ust. 1b updop, zobowiązanym do przygotowania dokumentacji podatkowej na podstawie tego przepisu. Należy przy tym podkreślić, że nowoutworzona podatkowa grupa kapitałowa nie została wyłączona z katalogu „podatników rozpoczynających działalność” na mocy art. 9 ust.1c updop.

Kontynuując analizę prawną należy wskazać, że dokumentacja podatkowa obejmuje m.in.:

  • analizę danych porównawczych, zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 2 updop,
  • informację o grupie podmiotów powiązanych, zgodnie z w art. 9a ust. 2d updop.

Obowiązek ujęcia tych dwóch elementów w dokumentacji podatkowej zachodzi w przypadku, w którym podatnicy lub spółki nieposiadające osobowości prawnej, w których podatnicy ci posiadają udziały, osiągnęli w poprzednim roku (obrotowym lub podatkowym) przychody lub koszty w określonej wysokości (odpowiednio 10 000 000 euro i 20 000 000 euro).

Trzeba przy tym zauważyć, że przepisy szczegółowe dotyczące tych dwóch elementów dokumentacji podatkowej w żaden sposób nie zwalniają nowoutworzonych podatkowych grup kapitałowych z tego obowiązku. Nie można też przyjąć, że zwolnienie wynika z samej logiki rozumowania, bowiem prowadziłoby to do wniosku, że ustawodawca, tworząc przepisy dot. dokumentacji podatkowej, zamierzał stworzyć lukę prawną dla nowoutworzonych PGK. Taki wniosek jest sprzeczny z zamiarem ustawodawcy, co wynika zarówno z brzmienia art. 9a ust. 1b updop, jak i z istnienia swoistego „zabezpieczenia” w postaci art. 9 ust.1c updop.


Należy zatem stwierdzić, że regulację art. 9a ust. 1b updop, wskazującą sposób liczenia progów na potrzeby określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez nowoutworzonych podatników należy odpowiednio zastosować do sposobu liczenia progów dla niektórych elementów tejże dokumentacji (tj., dokumentacji grupowej oraz analizy danych porównawczych). Stosowanie odmiennych regulacji w stosunku do „całej” dokumentacji podatkowej oraz do jej poszczególnych elementów stoi w sprzeczności zarówno z celem funkcjonowania przepisu, jakim jest określenie sposobu liczenia progów dla nowoutworzonych podatników, jak również z koniecznością równego traktowania podatników prowadzących już od jakiegoś czasu działalność oraz podatników nowopowstałych.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Podsumowując – zarówno z wykładni językowej, jak i wykładni celowościowej (zapewnienie szczelności systemu podatkowego oraz powszechności opodatkowania) wynika, że obowiązek tworzenia analizy danych porównawczych oraz dokumentacji grupowej dotyczy również nowoutworzonych podatkowych grup kapitałowych. Obowiązek ten należy określić dla całej dokumentacji podatkowej (a więc, również w stosunku do jej poszczególnych elementów) na podstawie art. 9a ust. 1b updop – tj. powstanie on po przekroczeniu progów dla odpowiednich elementów dokumentacji podatkowej w roku podatkowym, w którym PGK rozpoczęła działalność.

Przepis ten należy zastosować analogicznie również do nowoutworzonych podatników, innych niż PGK, niepodlegających wyłączeniu na podstawie art. 9a ust. 1c updop.

Odpowiedzi na interpelację udzielił (z upoważnienia Ministra Finansów) Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sejm RP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA