REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga podatkowa dla producentów gier wideo

Ulga podatkowa dla producentów gier wideo, ulga w PIT, ulga w CIT
Ulga podatkowa dla producentów gier wideo, ulga w PIT, ulga w CIT

REKLAMA

REKLAMA

Projekt (z 10 października 2018 r.) ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego produkcji kulturowych gier wideo w postaci ulgi w podatku dochodowym (zarówno w PIT jak i CIT).

Polski rząd dostrzegając potencjał  polskiego sektora gier wideo, mając na względzie także zagraniczną promocję polskich treści kulturowych oraz pozytywnego wizerunku Polski poprzez gry wideo, zamierza wprowadzić ulgę podatkową (w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych) na produkcję tzw. kulturowych gier wideo (komputerowych).

REKLAMA

Autopromocja

Omawiany projekt przygotowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i aktualnie przechodzi konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Ustawa ma wejść w życie w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc prawdopodobnie już w 2019 roku.

Kto skorzysta z ulgi  

Ulga podatkowa jest przeznaczona dla polskich producentów kulturowych gier wideo (podatników CIT lub PIT).

Prawo do skorzystania z ulgi na produkcję danej kulturowej gry wideo ma mieć przedsiębiorca będący producentem kulturowej gry wideo, który:

 1. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wprowadził do komercyjnej dystrybucji co najmniej jedną grę wideo, która pozostawała w komercyjnej dystrybucji przez okres przynajmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego;
 3. otrzymał certyfikat tymczasowy dotyczący produkcji danej kulturowej gry wideo;
 4. po zakończeniu produkcji gry wideo i wprowadzeniu jej do komercyjnej dystrybucji otrzymał certyfikat ostateczny dotyczący produkcji danej kulturowej gry wideo.

Ulga może być przyznana także przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji gier wideo, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku gdy spełnia on łącznie następujące warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- posiada oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- przedmiotem wsparcia finansowego jest gra wideo produkowana przez ten oddział (wtedy ww. warunki z pkt 2-4 muszą być spełnione przez ten oddział).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu z ulgi podatkowej będą mogli skorzystać producenci kulturowych gier wideo, ponoszących koszty w ramach produkcji, określane jako kwalifikowane. Producent powinien być odpowiedzialny za projektowanie, właściwą produkcję i testowanie gry wideo, jednocześnie będąc zaangażowanym w każdy z tych etapów. Nadrzędną zasadą jest, że grę może zgłosić do ulgi wyłącznie jeden producent, stąd podwykonawca poszczególnych części gry nie będzie w rozumieniu projektowanej ustawy jej producentem. Umożliwia się jednak rozliczanie gry przez kilku koproducentów jednej kulturowej gry wideo, pod warunkiem, że złożą wspólny wniosek.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Kulturowa gra wideo, test kwalifikacyjny

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo (…) zawierać ma m.in. definicję kulturowej gry wideo. Są (będą) nimi gry wideo, które wykorzystują polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiadają kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełniają test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.

Weryfikację kulturowego charakteru gier wideo, wydawanie certyfikatów tymczasowych i ostatecznych będzie przeprowadzał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo instytucja kultury, której Minister powierzy te zadania.

Weryfikacja kulturowego charakteru gier wideo będzie się odbywać przy pomocy testu kwalifikacyjnego wypełnianego przez producenta gry wideo, a następnie ocenianego przez ministra.

Wzór testu kwalifikacyjnego będzie określony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.  Test ten ma być podobny do  wskazanego w uzasadnieniu omawianego projektu.

REKLAMA

Test zawierać będzie kryteria wraz z przypisaną im punktacją wskazujące na kulturowy charakter gry ze względu zarówno na treść gry wideo jak i wykorzystanie czynników produkcji. W ramach kryteriów dotyczących treści kulturowej oceniane będzie:

- przedstawienie dziedzictwa kulturowego, historycznego, artystycznego lub naukowego z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein),
- osadzenie miejsca akcji w kraju EOG,
- tożsamość i pochodzenie postaci i ich więź z kulturą krajów EOG,
- udział narracji w grze wideo,
- istnienie dialogów lub napisów w języku polskim,
- oryginalność rozwiązania i wykorzystanie własności intelektualnej,
- wykorzystanie elementów innowacyjnych.

Kryteria związane z wykorzystaniem czynników produkcji służyć będą ocenie czy prace nad treścią gry (projektowanie, storyboarding, warstwa wizualna, warstwa dźwiękowa) będą odbywać się w Polsce oraz czy kluczowe osoby zatrudnione przy produkcji gry wideo będą rezydentami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie jak: lider projektu, scenarzysta, główny kompozytor, osoba odpowiedzialna za warstwę graficzną, główny projektant.


Odliczenie kosztów kwalifikowanych

Omawiana ulga polegać ma na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w podatku dochodowym od osób prawnych albo podatku dochodowym od osób fizycznych), czyli co do zasady od dochodu - kosztów kwalifikowanych. Będzie można odliczyć nawet 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych w ciągu 6 kolejnych lat (jeżeli w danym roku podatkowym kwota dochodu będzie niższa od wartości kosztów kwalifikowanych).

Katalog kosztów kwalifikowanych do odliczenia w ramach omawianej ulgi pojawi się w art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców, wykonujących umowy o dzieło (włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne z tych tytułów) -  w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na produkcję kulturowej gry wideo pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika (zleceniobiorcy, wykonującego umowę o dzieło) w danym miesiącu;

 • nabycie materiałów bezpośrednio związanych z produkcją kulturowej gry wideo;
 • nabycie usługi świadczonej lub wykonywanej na potrzeby produkcji kulturowej gry wideo;
 • nabycie usługi korzystania ze sprzętu i aparatury specjalistycznej w części w jakiej wykorzystywana jest na potrzeby produkcji kulturowej gry wideo;
 • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach produkcji kulturowej gry wideo, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;
 • produkcję formatów umożliwiających dostęp do kulturowych gry wideo osobom niepełnosprawnym, w tym koszty audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z omawianego odliczenia i uzyskali certyfikat tymczasowy, są obowiązani w prowadzonej ewidencji księgowej  wyodrębnić koszty kwalifikowane do ulgi związane z produkcją kulturowych gier wideo w podziale na poszczególne gry oraz rodzaje kosztów.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, ale nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia terminu wsparcia finansowego określonego w certyfikacie tymczasowym albo w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik uzyskał certyfikat ostateczny.

Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy posiadający zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, pozostający pod zarządem komisarycznym, znajdujący się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego.

Prawo do ulgi podatkowej będą mogli uzyskać producenci tych gier wideo, których budżet wynosi co najmniej 100 tys. złotych.

Do ulgi nie będą mieli prawa producenci z tytułu gier wideo o charakterze reklamowym lub promocyjnym, gier wideo będących grami hazardowymi.

Producenci gier wideo, chcący uzyskać uprawnienie do ulgi podatkowej, po przejściu procedury kwalifikacyjnej związanej z oceną testu kwalifikacyjnego otrzymają certyfikat tymczasowy. Od momentu otrzymania certyfikatu tymczasowego będą mogli odliczać koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zakończeniu produkcji gry wideo w celu ostatecznego rozliczenia wsparcia finansowego, producenci kulturowych gier wideo zobligowani będą do uzyskania  (w ciągu 3 lat od daty uzyskania certyfikatu tymczasowego) certyfikatu ostatecznego wydawanego po powtórnej ocenie testu kwalifikacyjnego uwzględniającego finalną realizację gry wideo.

Podatnicy, którzy nie uzyskają certyfikatu ostatecznego będą musieli skorygować zeznania podatkowe (usunąć z nich odliczone koszty kwalifikowane) i w konsekwencji zapłacić podatek dochodowy.

Projekt (z 10 października 2018 r.) ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA