reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Zwolnienia i ulgi > Ulga podatkowa dla producentów gier wideo

Ulga podatkowa dla producentów gier wideo

Projekt (z 10 października 2018 r.) ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego produkcji kulturowych gier wideo w postaci ulgi w podatku dochodowym (zarówno w PIT jak i CIT).

Polski rząd dostrzegając potencjał  polskiego sektora gier wideo, mając na względzie także zagraniczną promocję polskich treści kulturowych oraz pozytywnego wizerunku Polski poprzez gry wideo, zamierza wprowadzić ulgę podatkową (w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych) na produkcję tzw. kulturowych gier wideo (komputerowych).

Omawiany projekt przygotowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i aktualnie przechodzi konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Ustawa ma wejść w życie w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc prawdopodobnie już w 2019 roku.

Kto skorzysta z ulgi  

Ulga podatkowa jest przeznaczona dla polskich producentów kulturowych gier wideo (podatników CIT lub PIT).

Prawo do skorzystania z ulgi na produkcję danej kulturowej gry wideo ma mieć przedsiębiorca będący producentem kulturowej gry wideo, który:

  1. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. wprowadził do komercyjnej dystrybucji co najmniej jedną grę wideo, która pozostawała w komercyjnej dystrybucji przez okres przynajmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego;
  3. otrzymał certyfikat tymczasowy dotyczący produkcji danej kulturowej gry wideo;
  4. po zakończeniu produkcji gry wideo i wprowadzeniu jej do komercyjnej dystrybucji otrzymał certyfikat ostateczny dotyczący produkcji danej kulturowej gry wideo.

Ulga może być przyznana także przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie produkcji gier wideo, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku gdy spełnia on łącznie następujące warunki:

- posiada oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- przedmiotem wsparcia finansowego jest gra wideo produkowana przez ten oddział (wtedy ww. warunki z pkt 2-4 muszą być spełnione przez ten oddział).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu z ulgi podatkowej będą mogli skorzystać producenci kulturowych gier wideo, ponoszących koszty w ramach produkcji, określane jako kwalifikowane. Producent powinien być odpowiedzialny za projektowanie, właściwą produkcję i testowanie gry wideo, jednocześnie będąc zaangażowanym w każdy z tych etapów. Nadrzędną zasadą jest, że grę może zgłosić do ulgi wyłącznie jeden producent, stąd podwykonawca poszczególnych części gry nie będzie w rozumieniu projektowanej ustawy jej producentem. Umożliwia się jednak rozliczanie gry przez kilku koproducentów jednej kulturowej gry wideo, pod warunkiem, że złożą wspólny wniosek.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Kulturowa gra wideo, test kwalifikacyjny

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo (…) zawierać ma m.in. definicję kulturowej gry wideo. Są (będą) nimi gry wideo, które wykorzystują polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiadają kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełniają test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.

Weryfikację kulturowego charakteru gier wideo, wydawanie certyfikatów tymczasowych i ostatecznych będzie przeprowadzał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo instytucja kultury, której Minister powierzy te zadania.

Weryfikacja kulturowego charakteru gier wideo będzie się odbywać przy pomocy testu kwalifikacyjnego wypełnianego przez producenta gry wideo, a następnie ocenianego przez ministra.

Wzór testu kwalifikacyjnego będzie określony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.  Test ten ma być podobny do  wskazanego w uzasadnieniu omawianego projektu.

Test zawierać będzie kryteria wraz z przypisaną im punktacją wskazujące na kulturowy charakter gry ze względu zarówno na treść gry wideo jak i wykorzystanie czynników produkcji. W ramach kryteriów dotyczących treści kulturowej oceniane będzie:

- przedstawienie dziedzictwa kulturowego, historycznego, artystycznego lub naukowego z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein),
- osadzenie miejsca akcji w kraju EOG,
- tożsamość i pochodzenie postaci i ich więź z kulturą krajów EOG,
- udział narracji w grze wideo,
- istnienie dialogów lub napisów w języku polskim,
- oryginalność rozwiązania i wykorzystanie własności intelektualnej,
- wykorzystanie elementów innowacyjnych.

Kryteria związane z wykorzystaniem czynników produkcji służyć będą ocenie czy prace nad treścią gry (projektowanie, storyboarding, warstwa wizualna, warstwa dźwiękowa) będą odbywać się w Polsce oraz czy kluczowe osoby zatrudnione przy produkcji gry wideo będą rezydentami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie jak: lider projektu, scenarzysta, główny kompozytor, osoba odpowiedzialna za warstwę graficzną, główny projektant.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama